Во изработка.

Во 2014 и 2015 45 лекари од 34 Центри за ИМП од Република Македонија беа испратени на обука во Регионалниот тренинг центар за ургентна медицина УРЛА во Измир-Турција. Сите лекари успешно ја завршија обуката и се здобија со сертификати за едукатори. Истите лекари беа ангажирани за спроведување на обуките на сите вработени во службите за ИМП.

Статистички годишно во Европа има oколу 700.000 случаи на срцев застој. Само 5-10 % преживуваат трансфер до болница. Раната реанимација и брзата дефибрилација (во рамките на 1-2 минути) може да резултира со над 60 % преживување.

Во периодот од oктомври 2015 година до денес, МСЦ  спроведе четири обуки на лицата вработени во здравствените домови, односно на Службите за итна медицинска помош, доктори-специјализанти од Медицинскиот факултет во Скопје при Универзитетот Св. Кирил становата МСЦ, првично организираше и спроведе обука на модулот Основно животно одржување-Basic Life Support.

Установата Медицински симулациски центар-Скопје , организираше и спроведе обука на модулот Напредно животно  одржување-“Advanced Life Support” на специјализанти од Медицинскиот факултет во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методиј.

 
 
 

За Нас

Медицинскиот симулациски центар е основан како установа помеѓу Министерството за здравство, медицинските факултети и лекарската комора на Македонија.

Прочитај повеќе.

 

Контакт информации

 

Адреса: 50-та Дивизија бр. 6 Скопје

Телефон: 02/3112-276

Email: msc@zdravstvo.gov.mk

Website: www.msc.gov.mk