ИМП за работа со медицинска опрема и санитетско возило

Во 2014 и 2015 45 лекари од 34 Центри за ИМП од Република Македонија беа испратени на обука во Регионалниот тренинг центар за ургентна медицина УРЛА во Измир-Турција. Сите лекари успешно ја завршија обуката и се здобија со сертификати за едукатори. Истите лекари беа ангажирани за спроведување на обуките на сите вработени во службите за ИМП.

 

 
 
 

За Нас

Медицинскиот симулациски центар е основан како установа помеѓу Министерството за здравство, медицинските факултети и лекарската комора на Македонија.

Прочитај повеќе.

 

Контакт информации

 

Адреса: 50-та Дивизија бр. 6 Скопје

Телефон: 02/3112-276

Email: msc@zdravstvo.gov.mk

Website: www.msc.gov.mk