РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ЗА МОДУЛОТ PEDIATRIC  LIFE SUPPORT (PLS) - ПЕДИЈАТРИСКО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ 

 

1.

МЕРЈЕМ ДАУТИ

 25

2.

ЈУЛИЈА УРУМОВСКА

 23

3.

ЕДИТА МИНОВА

 25

4.

КРСТО НИКОЛИЌ

 24

5.   

АЛЕКСАНДАР ДИМОВСКИ

 23

6.

НАИМ СКЕНДЕРИ

 25

7.

ЖАНА АНДОНОВА

 25

8.

СИМОНА ЈОВАНОВА

 23

9.

МАРИЈА ИВАНОВА

 23

10.

СВЕТЛАНА ПЕТКОВСКА

 24

11.

АЏИБАЈРАМ МАШКУЛИ

 21

12.

ДИЈАНА ГРУПЧЕ

 22

13.

СЛОБДАНКА СИМЕВСКА

 24

14.

СТЕФАН ЛАЗАРОСКИ

 22

15.

СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА

 25

16

ДИМИТАР ДАВИДОВИЌ

 24

17.

ЕЛИЗАБЕТА МАЛЧОВСКИ

 23

18.

ТАЊА ДУЦКИНОСКА

 23

19.

НАЦКО СТАВРЕСКИ

 23

20.

АНДРЕА ЈОВАНОВСКА

 24

21

ЈАНЕ ВАСИЛЕСКИ

 23

22

АНДРЕЈ АТАНАСОВСКИ

 24

23

МИМОЗА АСЛАНИ

 24

24

ДРИТЕРО КОКАЛЕ

 22

25

АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВА

 24

26

МОНИКА СИМОНОВСКА

 25

27

КАЛТРИНА МЕХМЕДИ ВЕСЕЛИ

 23

28

НЕДИМ САЛИУ

 

29

АНЃЕЛИНА ЈАЌИМОВСКА

25

 

 

1.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

 24 

2.

ДАНИЕЛА СТАНОЈОСКА  ИВАНОВ

 24

3.   

ЕЛЕНА МИТРЕСКА

 25

4.

ХРИСТИЈАН НЕСТОРОВ

 24

5.

БОЈАН ТЕОВ

 25

6.

ТАФИЈЕ ДАЦИ РЕЏЕПИ

 20

7.

ДАРИНКА ЛАПЕВСКА

 25

8.

ДРАГИЦА НИКОЛОВА

 25

9.

ИВАНА ТУШЕВА

 23

10.

АНА НЕДЕЛКОСКА

 23

11.

МАРИЈА ТОРКОВСКА

 23

12.

МАЈА ПЕТРОВСКА

 24

13

МАРИЈА РАМБАБОВА

 22

14.

АЛЕКСАНДАР ЃЕРОСКИ

 18

15.

ДИЈАНА БИБОВСКА

 23

16.

ЕЛЕНА МАТЕСКА

 23

17.

АФРИМ АЛИУ

 21

18

АРМЕНД РУФАТИ

 25

19

ПЕЦЕ ПЕТКОВСКИ

 22

20

АГОН АБДИЈА

 23

21

ЗЛАТА ДИМАНОВСКА

 21

22

ДОБРИНКА ПЕТРОВСКА

 24

23

САРА АЛЕКСОВСКА

 25

24

ЉУЉЈЕТА БАЈРАМИ

 20

25

ВЛАДИМИР АНДОНОВСКИ

 

26

КРИСТИНА НЕДАНОВСКА

20

 

 

1.

ЕЛЕНА ПЕНЕВА

 23

3.

КАТЕРИНА ЈОВАНОВСКА

 24

4.

МАГДАЛЕНА МАНАСИЕВА

 25

6.

АНА БЛАЖЕСКА

 22

7.

АРИЈАНА ЗЕНУНИ

 23

9.

ЈУСУФ ИДРИЗИ

 22

10.

ГЗИМ НУРЕДИНИ

 21

11.

ЈОВИЦА СТЕВКОВСКИ

 23

12.

МАТЕЈА ДИЧОСКА

 24

13.

ЈОВАНА ТРПКОВСКА

 23

16.

АЛЕКСАНДАР БОЖИНОСКИ

 25

22.

РЕНАТА ГРОЗДАНОСКА

 25

23.

АНА СПИРКОСКА

 25

24.

ЕЛЕНА АТАНАСКОВА

 21

25.

НИКОЛА ДИМИТРОВ

 25

26.

АНА ГЕРАСОВСКА ЈОВКОВСКА

 24

27.

АНЕТА КОЧИШКИ

 24

28

АНГЕЛКА СПИРКОСКА МАГЕРОВСКА

 25

29

НАТАША МИТРЕСКА

 25

30

АРЈЕТА ЏЕЛАДИНИ ИСМАИЛИ

 25

31

ХЕЛГА ПАВЛОВСКА

 25

32

ЈУЛИЈАНА СТЕФАНОСКА

 25

34

ВЕГИМ ЖАКУ

 23

35

ДЕСПИНА МИЛОШЕВСКА ЕВРУШОСКА

 25

36

ЊОМЗА БИЛАЛИ

 23

37

АНАСТАСИЈА ИЛИЕВА

 19

39

КРИСТИАН БОГДАНОСКИ

 23

40

МИРАЛЕМ ЈУКИЌ

 23

41

АЛЕКСАНДАР ПУПУНОСКИ

 22

 

 

1.

ПАНЧЕ НИКОЛОВ

 21

2.

ТОНИ КАПУШЕВСКИ

 25

3.

МЕРИ ВЕЛЕСКА

 25

6.

МАРИЈА ИВАНОСКА

 25

7.

АНГЕЛА ТРАЈКОВСКА

 24

8.

ДАЈАНА ГЕОРГИЕВСКА

 23

9.

ГЛОРИЈА ГАШПАР

 25

10.

АРБАНА РЕЏЕПИ

 24

11.

КАМЕЛИЈА ДОНЕВА СИМОНОВ

 23

12.

РЕБЕКА ВУКОВСКА

 24

13.

ВАСИЛКА НИКОЛОСКА

 24

14.

ТОМИСЛАВ КОЊАНОВСКИ

 24

15.

МАРТИН РАЗМОСКИ

 24

17.

МИЛАН ПЕТКОВИЌ

 23

20.

КАТЕРИНА ЈОЛЕВСКА

 25

21.

АЛЕКСАНДАР ГАЦОВСКИ

 22

22.

ЕЛЕНА АРСИЌ

 24

23.

МАРИЈА ЈАНЕКУ КАРТАЛОВА

 24

24.

ВИГАН ЕЛМАЗИ

 24

25.

ФИЛИП ВИДОЕВСКИ

 25

26.

МАРИЈА ТРАЈКОВА

 24

28

ВИОЛЕТА АНДРЕЕВСКА

 25

29

АТАНАС СТОЈАНОВ

 25

30

ОГНЕН БОГДАНОСКИ

 25

31

ДИМИТАР ЦВЕТКОВСКИ

 23

32

САЊА ПЕТКОВСКА

ПРЕДРАГ СИМЈАНОВСКИ

 25

34

СТЕФАНА СТАМБОЛИЕВА

 25

35

ЈАСМИНА ВОЛЧЕВСКА

 24

36

АЛЕКСАНДРА ЕФТИМОВА

 24

37

СИМОНА АНТОНИЕВСКА

 24

38

ФИЛИП ДОКСИМОВСКИ

 23

39

ТОМЧЕ ПОПОВСКИ

 23

 

 

1.

МАРТА КАМЧЕВА

 24

2.

ИВАНА БУЈАРОСКА

 24

3.

НИКОЛА КУЗМАНОВСКИ

 23

4.

МИРАЈЕТ ТЕЛА

 23

5.   

ИВАНА ЃУРКОВСКА НИКОЛОВ

 25

6.

ДЕЈАНА СТОЈАНОВСКА КОСТОВСКА

 25

7.

ЏЕЈЛАН МЕРСИМОВСКА

 23

8.

АЛЕКСАНДАР ДЕРВИШОВ

 24

9.

АЛЕКСАНДРА С ТРАЈЧЕСКА

 23

12.

ИВАНА ЈАЧЕВА

 21

15.

АНИЉА РАЦАЈ

 22

16.

МАРИЈА НАУМОВСКА

 25

18.

КРИСТИНА НЕДАНОВСКА

 24 

19

КРИСТИЈАН ВЕЛЕСКИ

 22

20.

КАТЕРИНА ГРЕБУЛОСКА

 25

22.

ЕЛИЗАБЕТА ХРОНЕСКА

 24

23.

БИЛЈАНА МИТРЕВСКА ТАШКОВСКА

25 

24.

МАРИНА УЈИЧИЌ

 23

25.

ЗЛАТИЦА ЈОВАНОВСКА

 25

26.

ЉУБИЦА ПРОЕСКА СТОЈАНОВА

 25

27.

МАРИЈА ЧИПАНОВСКА

 25

28

ЕЛДАР АСАНИ

 25

29

ЕМИНА МУКОВИЌ

 25

30

МАТИЛДА СТОЈАНОВСКА

 25

31

МАРИЈА УРОШЕВА

 24

36

ЕРМИРА ЛАБЕНИШТА

 24

37

ГАЛИНА ХРИСТОВСКА

 23

38

МАРИЈА ГРЧЕСКА

 25

39

ВЕСНА ЈАНЕВСКА

 24

40

МИХАЕЛА МИШОСКА

 25

41

ЛЕТОН ЌАМИЛИ

 25

 

 

2.

ДАРКО СТОИМЕНОВ

 25

3.

ДАНИЕЛКА ГЕОРГИЕВСКА

 25

5.   

АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВСКИ

 25

6.

КРЕНАР КРЧИШТА

 23

7.

ДЕНИ РАЗМОСКИ

 25

8.

БИЉАНА ДИМИТРОВСКА

 24

9.

СИМОНА ЈОВЧЕВСКА

 25

10.

ДАРКО ЃОРГИОВСКИ

 25

11.

МАРИЈА СПАСОВСКА

 19

13.

СТЕФАН ФИЛИПОВСКИ

 25

14.

ОЛИВЕР РИСТОВ

 24

15.

СИМОНА КОЦЕВА

 25

16.

ДАЈАНА БЕЛКОСКА БЛАЖЕСКА

 25

17.

ВЕСНА ПАЧОСКА

 25

19

АНДРИЈАНА ТОДОРОВА

 25

22.

ДАРКО ДИМИТРОВСКИ

 24

23.

ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ

 25

24.

БЕЊАМИН КАМБЕРИ

 22

25.

АХМЕД НУРЕДИНИ

 25

26.

ТОНИ ГЕОРГИЕВСКИ

 23

27.

ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА

 25

28

ИЗАБЕЛА ЈОВАНОВСКА

 25

31

ХРИСТИЈАН ВЕЛЈАНОВСКИ

 24

32

ЕМРА ИДРИЗИ

 21

33

ШПЕНЗА АРИФИ ЗЕЌИРИ

 23

34

ЕЛЕНА БУЏАКОСКА

 23

35

ХЕЛЕНА ЛАЗАРЕВСКА

 22

36

МИШО КРСТЕВСКИ

 25

38

ЕЛЕНА ЈАНКУЛОВСКА ВЛАХОВИЌ

 23

39

ЛАТИНКА ТАСЕВА

 25

40

ЕМИЛИЈА НАДЏЕНОВСКА

 20

 

 

22.

ЕЛМЕДИНА РИЗМАНИ СЕЛИМ

 25

27.

МИЛЕ МИЛОШОСКИ

 23

29

СТЕФАНИЈА АТАНАСОВА ЈОВАНОВСКА

 25

31

СИМОНА КАРАПАНЏЕВСКА

 24

37

КОРНЕЛИЈА ЃОРЃИЕСКА

 23

 

 

9.

ВИДАНЧО НИКОЛОСКИ

 22

10.

ТОМИСЛАВА МАНЧЕВА

 24

23.

ИЗЕТ САЛКОСКИ

25

24.

ТОНИ ЦВЕТКОСКИ

19

25.

МАРИЈА ДУКОВСКА

24

26.

ВИОЛЕТА ЗАХОВСКА

25

 

 

РАСПОРЕД ЗА ПОЛГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА МОДУЛОТ PEDIATRIC  LIFE SUPPORT (PLS)- ПЕДИЈАТРИСКО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ 

 

1.

МЕРЈЕМ ДАУТИ

 13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

2.

ЈУЛИЈА УРУМОВСКА

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

3.

ЕДИТА МИНОВА

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

4.

КРСТО НИКОЛИЌ

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

5.   

АЛЕКСАНДАР ДИМОВСКИ

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

6.

НАИМ СКЕНДЕРИ

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

7.

ЖАНА АНДОНОВА

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

8.

СИМОНА ЈОВАНОВА

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

9.

МАРИЈА ИВАНОВА

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

10.

СВЕТЛАНА ПЕТКОВСКА

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

11.

АЏИБАЈРАМ МАШКУЛИ

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

12.

ДИЈАНА ГРУПЧЕ

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

13.

СЛОБДАНКА СИМЕВСКА

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

14.

СТЕФАН ЛАЗАРОСКИ

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

15.

СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

16

ДИМИТАР ДАВИДОВИЌ

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

17.

ЕЛИЗАБЕТА МАЛЧОВСКИ

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

18.

ТАЊА ДУЦКИНОСКА

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

19.

НАЦКО СТАВРЕСКИ

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

20.

АНДРЕА ЈОВАНОВСКА

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

21

ЈАНЕ ВАСИЛЕСКИ

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

22

АНДРЕЈ АТАНАСОВСКИ

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

23

МИМОЗА АСЛАНИ

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

24

ДРИТЕРО КОКАЛЕ

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

25

АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВА

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

26

МОНИКА СИМОНОВСКА

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

27

КАЛТРИНА МЕХМЕДИ ВЕСЕЛИ

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

28

НЕДИМ САЛИУ

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

29

АНЃЕЛИНА ЈАЌИМОВСКА

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

1.

МЕРЈЕМ ДАУТИ

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

2.

ЈУЛИЈА УРУМОВСКА

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

3.

ЕДИТА МИНОВА

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

4.

КРСТО НИКОЛИЌ

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

5.   

АЛЕКСАНДАР ДИМОВСКИ

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

6.

НАИМ СКЕНДЕРИ

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

7.

ЖАНА АНДОНОВА

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

8.

СИМОНА ЈОВАНОВА

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

9.

МАРИЈА ИВАНОВА

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

10.

СВЕТЛАНА ПЕТКОВСКА

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

11.

АЏИБАЈРАМ МАШКУЛИ

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

 

12.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

13.

ДАНИЕЛА СТАНОЈОСКА  ИВАНОВ

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

14.   

ЕЛЕНА МИТРЕСКА

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

15.

ХРИСТИЈАН НЕСТОРОВ

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

16.

БОЈАН ТЕОВ

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

17.

ТАФИЈЕ ДАЦИ РЕЏЕПИ

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

18.

ДАРИНКА ЛАПЕВСКА

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

19

ДРАГИЦА НИКОЛОВА

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

20.

ИВАНА ТУШЕВА

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

21.

АНА НЕДЕЛКОСКА

 14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

22.

МАРИЈА ТОРКОВСКА

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

23.

МАЈА ПЕТРОВСКА

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

24

МАРИЈА РАМБАБОВА

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

25.

АЛЕКСАНДАР ЃЕРОСКИ

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

26.

ДИЈАНА БИБОВСКА

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

27.

ЕЛЕНА МАТЕСКА

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

28.

АФРИМ АЛИУ

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

29

АРМЕНД РУФАТИ

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

1

ПЕЦЕ ПЕТКОВСКИ

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

2

АГОН АБДИЈА

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

3

ЗЛАТА ДИМАНОВСКА

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

4

ДОБРИНКА ПЕТРОВСКА

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

5

САРА АЛЕКСОВСКА

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

6

ЉУЉЈЕТА БАЈРАМИ

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

7

ВЛАДИМИР АНДОНОВСКИ

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

8

КРИСТИНА НЕДАНОВСКА

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

 

9.

ЕЛЕНА ПЕНЕВА

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

10.

КАТЕРИНА ЈОВАНОВСКА

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

11

МАГДАЛЕНА МАНАСИЕВА

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

12

АНА БЛАЖЕСКА

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

13.

АРИЈАНА ЗЕНУНИ

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

14.

ЈУСУФ ИДРИЗИ

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

15.

ГЗИМ НУРЕДИНИ

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

16.

ЈОВИЦА СТЕВКОВСКИ

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

17.

МАТЕЈА ДИЧОСКА

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

18.

ЈОВАНА ТРПКОВСКА

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

19.

АЛЕКСАНДАР БОЖИНОСКИ

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

20.

РЕНАТА ГРОЗДАНОСКА

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

21.

АНА СПИРКОСКА

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

22.

ЕЛЕНА АТАНАСКОВА

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

23.

НИКОЛА ДИМИТРОВ

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

24.

АНА ГЕРАСОВСКА ЈОВКОВСКА

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

25.

АНЕТА КОЧИШКИ

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

26

АНГЕЛКА СПИРКОСКА МАГЕРОВСКА

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

27

НАТАША МИТРЕСКА

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

28

АРЈЕТА ЏЕЛАДИНИ ИСМАИЛИ

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

29

ХЕЛГА ПАВЛОВСКА

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

1

ЈУЛИЈАНА СТЕФАНОСКА

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

2

ВЕГИМ ЖАКУ

 16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

3

ДЕСПИНА МИЛОШЕВСКА ЕВРУШОСКА

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

4

ЊОМЗА БИЛАЛИ

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

5

АНАСТАСИЈА ИЛИЕВА

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

6

КРИСТИАН БОГДАНОСКИ

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

7

МИРАЛЕМ ЈУКИЌ

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

8

АЛЕКСАНДАР ПУПУНОСКИ

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

 

9.

ПАНЧЕ НИКОЛОВ

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

10.

ТОНИ КАПУШЕВСКИ

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

11.

МЕРИ ВЕЛЕСКА

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

12.

МАРИЈА ИВАНОСКА

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

13.

АНГЕЛА ТРАЈКОВСКА

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

14.

ДАЈАНА ГЕОРГИЕВСКА

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

15.

ГЛОРИЈА ГАШПАР

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

16.

АРБАНА РЕЏЕПИ

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

17.

КАМЕЛИЈА ДОНЕВА СИМОНОВ

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

18.

РЕБЕКА ВУКОВСКА

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

19.

ВАСИЛКА НИКОЛОСКА

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

20.

ТОМИСЛАВ КОЊАНОВСКИ

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

21.

МАРТИН РАЗМОСКИ

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

22.

МИЛАН ПЕТКОВИЌ

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

23.

КАТЕРИНА ЈОЛЕВСКА

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

24.

АЛЕКСАНДАР ГАЦОВСКИ

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

25.

ЕЛЕНА АРСИЌ

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

26.

МАРИЈА ЈАНЕКУ КАРТАЛОВА

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

27.

ВИГАН ЕЛМАЗИ

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

28.

ФИЛИП ВИДОЕВСКИ

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

29.

МАРИЈА ТРАЈКОВА

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

1

ВИОЛЕТА АНДРЕЕВСКА

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

2

АТАНАС СТОЈАНОВ

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

3

ОГНЕН БОГДАНОСКИ

 17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

4

ДИМИТАР ЦВЕТКОВСКИ

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

5

САЊА ПЕТКОВСКА

ПРЕДРАГ СИМЈАНОВСКИ

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

6

СТЕФАНА СТАМБОЛИЕВА

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

7

ЈАСМИНА ВОЛЧЕВСКА

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

8

АЛЕКСАНДРА ЕФТИМОВА

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

9

СИМОНА АНТОНИЕВСКА

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

10

ФИЛИП ДОКСИМОВСКИ

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

11

ТОМЧЕ ПОПОВСКИ

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

 

12.

МАРТА КАМЧЕВА

 17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

13.

ИВАНА БУЈАРОСКА

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

14.

НИКОЛА КУЗМАНОВСКИ

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

15.

МИРАЈЕТ ТЕЛА

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

16.   

ИВАНА ЃУРКОВСКА НИКОЛОВ

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

17.

ДЕЈАНА СТОЈАНОВСКА КОСТОВСКА

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

18.

ЏЕЈЛАН МЕРСИМОВСКА

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

19.

АЛЕКСАНДАР ДЕРВИШОВ

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

20.

АЛЕКСАНДРА С ТРАЈЧЕСКА

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

21.

ИВАНА ЈАЧЕВА

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

22.

АНИЉА РАЦАЈ

 20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

23.

МАРИЈА НАУМОВСКА

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

24.

КРИСТИНА НЕДАНОВСКА

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

25

КРИСТИЈАН ВЕЛЕСКИ

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

26.

КАТЕРИНА ГРЕБУЛОСКА

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

27.

ЕЛИЗАБЕТА ХРОНЕСКА

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

28.

БИЛЈАНА МИТРЕВСКА ТАШКОВСКА

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

29.

МАРИНА УЈИЧИЌ

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

1.

ЗЛАТИЦА ЈОВАНОВСКА

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

2.

ЉУБИЦА ПРОЕСКА СТОЈАНОВА

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

3.

МАРИЈА ЧИПАНОВСКА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

4

ЕЛДАР АСАНИ

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

5

ЕМИНА МУКОВИЌ

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

6

МАТИЛДА СТОЈАНОВСКА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

7

МАРИЈА УРОШЕВА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

8

ЕРМИРА ЛАБЕНИШТА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

9

ГАЛИНА ХРИСТОВСКА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

10

МАРИЈА ГРЧЕСКА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

11

ВЕСНА ЈАНЕВСКА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

12

МИХАЕЛА МИШОСКА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

13

ЛЕТОН ЌАМИЛИ

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

 

14.

ДАРКО СТОИМЕНОВ

 20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

15.

ДАНИЕЛКА ГЕОРГИЕВСКА

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

16.   

АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВСКИ

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

17.

КРЕНАР КРЧИШТА

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

18.

ДЕНИ РАЗМОСКИ

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

19

БИЉАНА ДИМИТРОВСКА

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

20.

СИМОНА ЈОВЧЕВСКА

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

21.

ДАРКО ЃОРГИОВСКИ

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

22.

МАРИЈА СПАСОВСКА

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

23.

СТЕФАН ФИЛИПОВСКИ

 21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

24.

ОЛИВЕР РИСТОВ

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

25.

СИМОНА КОЦЕВА

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

26.

ДАЈАНА БЕЛКОСКА БЛАЖЕСКА

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

27.

ВЕСНА ПАЧОСКА

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

28

АНДРИЈАНА ТОДОРОВА

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

29.

ДАРКО ДИМИТРОВСКИ

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

1.

ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

2.

БЕЊАМИН КАМБЕРИ

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

3.

АХМЕД НУРЕДИНИ

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

4.

ТОНИ ГЕОРГИЕВСКИ

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

5.

ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

6

ИЗАБЕЛА ЈОВАНОВСКА

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

7

ХРИСТИЈАН ВЕЛЈАНОВСКИ

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

8

ЕМРА ИДРИЗИ

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

9

ШПЕНЗА АРИФИ ЗЕЌИРИ

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

10

ЕЛЕНА БУЏАКОСКА

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

11

ХЕЛЕНА ЛАЗАРЕВСКА

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

12

МИШО КРСТЕВСКИ

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

13

ЕЛЕНА ЈАНКУЛОВСКА ВЛАХОВИЌ

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

14

ЛАТИНКА ТАСЕВА

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

15

ЕМИЛИЈА НАДЏЕНОВСКА

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

 

16.

ЕЛМЕДИНА РИЗМАНИ СЕЛИМ

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

17.

МИЛЕ МИЛОШОСКИ

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

18

СТЕФАНИЈА АТАНАСОВА ЈОВАНОВСКА

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

19

СИМОНА КАРАПАНЏЕВСКА

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

20

КОРНЕЛИЈА ЃОРЃИЕСКА

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

 

21

ВИДАНЧО НИКОЛОСКИ

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

22.

ТОМИСЛАВА МАНЧЕВА

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

23.

ИЗЕТ САЛКОСКИ

22.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

24.

ТОНИ ЦВЕТКОСКИ

22.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

25.

МАРИЈА ДУКОВСКА

22.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

26.

ВИОЛЕТА ЗАХОВСКА

22.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

 

РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ ALS -НАПРЕДНО  ОДРЖУВАЊЕ   ВО ЖИВОТ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР ЗА ПРИВАТНИ СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ  ЗАПИШАНИ ОКТОМВРИ 2021

 

 

I ГРУПА

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ДРАГАН АТАНАСИВСКИ

02.12.2021

9ч-12-30ч

2.

МАРТИНА КОТЕВСКА

02.12.2021

9ч-12-30ч

3.

МАРИЈА ГРЕКОВСКА МИТРОВА

02.12.2021

9ч-12-30ч

4.

ФИЛИП СТОЈКОВСКИ

02.12.2021

9ч-12-30ч

5.

ЕМИЛИЈА СТЕФАНОСКА

02.12.2021

9ч-12-30ч

6.

БОБАН НЕШКОСКИ

02.12.2021

9ч-12-30ч

7.

МАРТА ЦВЕТАНОСКА

02.12.2021

9ч-12-30ч

8

АНДРЕА БОЈКОВСКА

02.12.2021

9ч-12-30ч

9

МУЕЈЕТ АМЕТИ

02.12.2021

9ч-12-30ч

10

НЕВЕНКА ЈАНКОВА

02.12.2021

9ч-12-30ч

11

ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВСКА

02.12.2021

9ч-12-30ч

12

МАРИЈАНА МАНЕВСКА

02.12.2021

9ч-12-30ч

13

ЈОВАНА ТАНЕСКА

02.12.2021

9ч-12-30ч

14

ЏЕЈЉАНЕ ИЉАЗИ МЕМЕТИ

02.12.2021

9ч-12-30ч

15

ВЕСНА ЕФРЕМОВА СТЕФАНОСКА

02.12.2021

9ч-12-30ч

16

КРИСТИНА ПЕТРОВА

02.12.2021

9ч-12-30ч

17

КРИСТИЈАН АНДОНОСКИ

02.12.2021

9ч-12-30ч

18

АНГЕЛ ТАСЕСКИ

02.12.2021

9ч-12-30ч

19

ДАРКО ДИМИТРИЕВСКИ

02.12.2021

9ч-12-30ч

20

ОЛГИЦА АТАНАСОВА

02.12.2021

9ч-12-30ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ГРУПА

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ЕВА КРАЉЕВА

03.11.2021

9ч-12-30ч

2.

АРЛИНД ЈАКУПИ

03.11.2021

9ч-12-30ч

3.

ЕЛЕНА НИКОЛИЌ

03.11.2021

9ч-12-30ч

4.

САЊА МИЛУНОВИЌ

03.11.2021

9ч-12-30ч

5.

КУЗМАН СТЕФАНОВСКИ

03.11.2021

9ч-12-30ч

6.

ДАРКО ПЕТРОВСКИ

03.11.2021

9ч-12-30ч

7.

ТАМАРА ПЕТРОВА

03.11.2021

9ч-12-30ч

8

СОЊА ТАСИЌ

03.11.2021

9ч-12-30ч

9

НАТАША Ј. КОЛЕВА

03.11.2021

9ч-12-30ч

10

ГОРАН ИВАНОВ

03.11.2021

9ч-12-30ч

11

МОНИКА СТОИЛОВА

03.11.2021

9ч-12-30ч

12

СИМОНА ПАПЧЕВА

03.11.2021

9ч-12-30ч

13

АНА ТОДОРОВСКА

03.11.2021

9ч-12-30ч

14

ЈУЛИЈА ЃИНОСКА

03.11.2021

9ч-12-30ч

15

АНИТА ДАМЧЕВСКА ДИМИТРОВСКА

03.11.2021

9ч-12-30ч

16

АЛЕКСАНДАР СТАНИМИРОВИЌ

03.11.2021

9ч-12-30ч

17

ОЛИВЕРА ЃЕОРЃИЕВА ЈАНЕВ

03.11.2021

9ч-12-30ч

18

АЛЕКСАНДРА ТАНЕВСКА

03.11.2021

9ч-12-30ч

19

МАРИЈАНА КАЦАРСКА

03.11.2021

9ч-12-30ч

20

РИЛАНД ДАЛИПИ

03.11.2021

9ч-12-30ч

 

 

 

 

III ГРУПА

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

РАМУШ САЛИХ

09.12.2021

9ч-12-30ч

2.

АТАНАС МИНОВ

09.12.2021

9ч-12-30ч

3.

ЕЛЕНА ТЕВДОВСКА

09.12.2021

9ч-12-30ч

4.

ДИМИТАР ТОШЕВ

09.12.2021

9ч-12-30ч

5.

МАРИЈА ЦИРИВИРИ

09.12.2021

9ч-12-30ч

6.

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА

09.12.2021

9ч-12-30ч

7.

НАТАЛИ ДЕЛИПЕТРОВА

09.12.2021

9ч-12-30ч

8

ВИОЛЕТА МИТРЕСКА

09.12.2021

9ч-12-30ч

9

ГОРАЗД КОЊАНОВСКИ

09.12.2021

9ч-12-30ч

10

ЕДОНА ИСМАНИ

09.12.2021

9ч-12-30ч

11

ДОРОНТИНА СЕЛИМИ АДЕМИ

09.12.2021

9ч-12-30ч

12

ВИКТОР ГРУЈЕВСКИ

09.12.2021

9ч-12-30ч

13

ИВАН АНДОНОВСКИ

09.12.2021

9ч-12-30ч

14

АНА МАРИЈА ТАСЕВА

09.12.2021

9ч-12-30ч

15

СИЛВИЈА АТАНАСОВА

09.12.2021

9ч-12-30ч

16

САШО БОЖИНОВСКИ

09.12.2021

9ч-12-30ч

17

НАЃА ТРПЧЕВСКА

09.12.2021

9ч-12-30ч

18

АНАСТАСИЈА НАЦЕВА

09.12.2021

9ч-12-30ч

19

БЛАГИЦА АРСОВСКА

09.12.2021

9ч-12-30ч

20

МАРИЈА СТОЈАНОВСКА

09.12.2021

9ч-12-30ч

 

 

 

IV ГРУПА

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

АЛЕКСАНДРА ЃОНЧЕСКА

10.12.2021

9ч-12-30ч

2.

БЈОНДИНА АБДУШИ

10.12.2021

9ч-12-30ч

3.

АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ

10.12.2021

9ч-12-30ч

4.

ЛАБИНОТА АГУШИ

10.12.2021

9ч-12-30ч

5.

ВИКТОРИЈА ЗАРОСКА

10.12.2021

9ч-12-30ч

6.

МАРТИН АНАСТАСОВ

10.12.2021

9ч-12-30ч

7.

ХРИСТИНА ВЛАВЧЕСКА

10.12.2021

9ч-12-30ч

8

МАЈА ТРАЈАНОВИЌ

10.12.2021

9ч-12-30ч

9

МАРГАРИТА ТРАЈЧЕВСКА

10.12.2021

9ч-12-30ч

10

КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА

10.12.2021

9ч-12-30ч

11

АЛЕКСАНДРА КОСТОВ

10.12.2021

9ч-12-30ч

12

МАРИЈА ЛАЗОВСКА

10.12.2021

9ч-12-30ч

13

ДИМИТАР ПЕТРЕВСКИ

10.12.2021

9ч-12-30ч

14

КРИСТИНА ЈОРДАНОСКИ

10.12.2021

9ч-12-30ч

15

ЕЛЕНА ПАРУЛЕСКА

10.12.2021

9ч-12-30ч

16

ИВАНА ИГНАТОВИЌ МИХАЈЛОВА

10.12.2021

9ч-12-30ч

17

БОЈАН НИКОЛОВСКИ

10.12.2021

9ч-12-30ч

18

АЛЕКСАНДАР ЌОСЕВ

10.12.2021

9ч-12-30ч

19

АНА БОГУНОВИЌ

10.12.2021

9ч-12-30ч

20

ДАРКО АЛЕКСОВСКИ

10.12.2021

9ч-12-30ч

 

 

 

V ГРУПА

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ЈАСМИНА ДОБРЕВСКА

13.12.2021

9ч-12-30ч

2.

ВЕГИМ ЉУШИ

13.12.2021

9ч-12-30ч

3.

ДИНО ХАЈРАДИНОВИЌ

13.12.2021

9ч-12-30ч

4.

АЛЕКСАНДАР ЈАКИМОВСКИ

13.12.2021

9ч-12-30ч

5.

МАРИО КОСТОВСКИ

13.12.2021

9ч-12-30ч

6.

ЌЕТИ АТАНАСОВА

13.12.2021

9ч-12-30ч

7.

ЊОМЗА БИЛАЛИ

13.12.2021

9ч-12-30ч

8

АНГЕЛИНА ВЕЛИЧКОВСКА СПАСОВСКА

13.12.2021

9ч-12-30ч

9

ЗЛАТКО ЧАДИНОСКИ

13.12.2021

9ч-12-30ч

10

ХРИСТИНА КОЧОВСКА

13.12.2021

9ч-12-30ч

11

МИЛАН КЛИМКАРОВ

13.12.2021

9ч-12-30ч

12

АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА

13.12.2021

9ч-12-30ч

13

АЈДА ЗАИР

13.12.2021

9ч-12-30ч

14

СЛАВЕ ТОШЕВСКИ

13.12.2021

9ч-12-30ч

15

ЕВГЕНИЈА ГАЛЕВА

13.12.2021

9ч-12-30ч

16

МЕВЉАНЕ ИСЉАМИ ЛИМАНИ

13.12.2021

9ч-12-30ч

17

САРА ХАЏИТРИФОН

13.12.2021

9ч-12-30ч

18

ТАМАРА ЃОРЃИЕВСКА

13.12.2021

9ч-12-30ч

19

ЛЕОНИД РАМОВ

13.12.2021

9ч-12-30ч

20

ЗАРИЈЕ АМЕТИ

13.12.2021

9ч-12-30ч

 

 

 

VI ГРУПА

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ДЕЈАН ТАНЕСКИ

14.12.2021

9ч-12-30ч

2.

ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ

14.12.2021

9ч-12-30ч

3.

КАТЕРИНА ДАВИДОВСКА

14.12.2021

9ч-12-30ч

4.

ЈАСМИНА ТРАЈКОВА

14.12.2021

9ч-12-30ч

5.

АНГЕЛА АЛЕКСОВСКА

14.12.2021

9ч-12-30ч

6.

МИТЕ ЗДРАВЕВ

14.12.2021

9ч-12-30ч

7.

РАДИЦА СТОЈЧЕВСКА

14.12.2021

9ч-12-30ч

8

СИМОНА ДЕСПОТОВСКА

14.12.2021

9ч-12-30ч

9

АЛЕКСАНДАР ЈАНЕВСКИ

14.12.2021

9ч-12-30ч

10

АЛЕКСАНДАР ТАНУШОСКИ

14.12.2021

9ч-12-30ч

11

ЛОКМАН ЗУЛБЕРИ

14.12.2021

9ч-12-30ч

12

МИЛИЦА ПЕТРУШЕВСКА

14.12.2021

9ч-12-30ч

13

ХРИСТИНА ЧЕШЛАРОСКА

14.12.2021

9ч-12-30ч

14

МАРИЈА ГАРЕСКА

14.12.2021

9ч-12-30ч

15

ТОДОР ИЛИЕВ

14.12.2021

9ч-12-30ч

16

НИКОЛА ПОП КОСТОВ

14.12.2021

9ч-12-30ч

17

АЛЕНКА ШОПОВА

14.12.2021

9ч-12-30ч

18

СУНАЈ АЗИЗИ

14.12.2021

9ч-12-30ч

19

МОНИКА ЈОВЧЕВСКА

14.12.2021

9ч-12-30ч

20

ЕМИЛИЈА ПАСКОСКА

14.12.2021

9ч-12-30ч

 

 

 

VII ГРУПА

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

НУРТЕНЕ ФЕТАИ ДАЛИПИ

15.12.2021

9ч-12-30ч

2.

ТАЊА КРСТЕВА

15.12.2021

9ч-12-30ч

3.

САЊА ДАНЧЕВСКА

15.12.2021

9ч-12-30ч

4.

ВЕРА ВИТАНОВА

15.12.2021

9ч-12-30ч

5.

ВИКТОР СПАСОВСКИ

15.12.2021

9ч-12-30ч

6.

ЦВЕТАНКА КОЧОВСКА

15.12.2021

9ч-12-30ч

7.

БИЛЈАНА ЃОРГИЕВА

15.12.2021

9ч-12-30ч

8

ЈОВАНА СТОЈМЕНОВИЌ

15.12.2021

9ч-12-30ч

9

БЛАГОРОДНА ЌОСЕВА

15.12.2021

9ч-12-30ч

10

ИВАНА МАРКОСКА

15.12.2021

9ч-12-30ч

11

ИЛИР ЈАЈИ

15.12.2021

9ч-12-30ч

12

ФЛОРЕНТ ЗЕНДЕЛИ

15.12.2021

9ч-12-30ч

13

ДУГАЃИН ЉАТИФИ

15.12.2021

9ч-12-30ч

14

БЕСИМ МЕМЕДИ

15.12.2021

9ч-12-30ч

15

МАРИНА ДУДЕСКА

15.12.2021

9ч-12-30ч

16

БЕКИМ ЉУШИ

15.12.2021

9ч-12-30ч

17

ДОРА ТРАЈКОВСКА

15.12.2021

9ч-12-30ч

18

ЕЛЕНА ЈАНГЕЛОВСКА

15.12.2021

9ч-12-30ч

19

НАДАЛИНА АРАНИКОВА

15.12.2021

9ч-12-30ч

20

БОЈАНА ГЕОРГИЕВА

15.12.2021

9ч-12-30ч

 

 

 

VIII ГРУПА

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

АЛМЕДИНА ХАЈДАРПАШИЌ

16.12.2021

9ч-12-30ч

2.

ДРАГАНА САНДЕВА

16.12.2021

9ч-12-30ч

3.

ДАРКО ДАНИЛОСКИ

16.12.2021

9ч-12-30ч

4.

МАРКО ТРАЈКОВСКИ

16.12.2021

9ч-12-30ч

5.

ПЕТАР СОТИРОСКИ

16.12.2021

9ч-12-30ч

6.

СОФИЈА ТУШЕВА

16.12.2021

9ч-12-30ч

7.

НИКОЛИНА МИХАЈЛОВА

16.12.2021

9ч-12-30ч

8

БЛЕРТА ЏЕМАИЛИ

16.12.2021

9ч-12-30ч

9

БЛЕРИНА МУСТАФА

16.12.2021

9ч-12-30ч

10

БЛЕРТА МУСТАФА

16.12.2021

9ч-12-30ч

11

ХАЛИД АЛИЕД

16.12.2021

9ч-12-30ч

12

САМОИЛ АРСОВ

16.12.2021

9ч-12-30ч

13

ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВСКА

16.12.2021

9ч-12-30ч

14

ЕЛЕОНОРА ЛАЗАРОВА

16.12.2021

9ч-12-30ч

15

КИРЕ ТОДОРОВ

16.12.2021

9ч-12-30ч

16

ИНДИРА ЏЕЛАДИНИ

16.12.2021

9ч-12-30ч

17

БИЉАНА ДРАГАНОВСКА

16.12.2021

9ч-12-30ч

 РАСПОРЕД ЗА ИСПИТ ЗА МОДУЛОТ BASIC  LIFE SUPPORT (BLS)- ОСНОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ 

 

Прва група

1.

ОЛГИЦА АТАНАСОВА

29.11.2021

10ч-11ч

 

2.

ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВСКА

29.11.2021

10ч-11ч

 

3.

МАРТИНА КОТЕВСКА

29.11.2021

10ч-11ч

 

4.

ВИКТОРИЈА ЗАРОВСКА

29.11.2021

10ч-11ч

 

5.   

КРИСТИНА ЈОРДАНОСКИ

29.11.2021

10ч-11ч

 

6.

ДРАГАН АТАНАСОСКИ

29.11.2021

10ч-11ч

 

7.

АНДРЕА БОЈКОВСКА

29.11.2021

10ч-11ч

 

8.

КРИСТИЈАН АНДОНОСКИ

29.11.2021

10ч-11ч

 

9.

НЕВЕНКА ЈАНКОВА

29.11.2021

10ч-11ч

 

10.

МАРИЈА ГРЕКОВСКА МИТРОВА

29.11.2021

10ч-11ч

 

11.

МУЕЈЕД АМЕТИ

29.11.2021

10ч-11ч

 

12.

БОБАН НЕШКОСКИ

29.11.2021

10ч-11ч

 

13.

ЏЕЈЉАНЕ ИЉАЗИ МЕМЕТИ

29.11.2021

10ч-11ч

 

14.

ВЕСНА ЕФРЕМОВА СТЕФАНОСКА

29.11.2021

10ч-11ч

 

15.

ЈОВАНА ТАНЕСКА

29.11.2021

10ч-11ч

 

16.

МАРТА ЦВЕТАНОВСКА

29.11.2021

10ч-11ч

 

17.

АНГЕЛ ТАСЕВСКИ

29.11.2021

10ч-11ч

 

18.

ОЛИВЕРА ЈАНЕВ

29.11.2021

10ч-11ч

 

19

ПРЕДРАГ СИМЈАНОВСКИ

29.11.2021

10ч-11ч

 

20.

САЊА МИЛУНОВИЌ

29.11.2021

10ч-11ч

 

21.

КУЗМАН СТЕФАНОВСКИ

29.11.2021

10ч-11ч

 

22.

НАТАША КОЛЕВА

29.11.2021

10ч-11ч

 

23.

СИМОНА ПАТЧЕВА

29.11.2021

10ч-11ч

 

24.

АЛЕКСАНДРА ТАНЕВСКА

29.11.2021

10ч-11ч

 

25.

КРЕНАР МЕНА

29.11.2021

10ч-11ч

 

26.

ВЕРА ВИТАНОВА

29.11.2021

10ч-11ч

 

27.

ЕЛЕНА НИКОЛИЌ

29.11.2021

10ч-11ч

 

28

АНИТА НАНУШЕВСКА

29.11.2021

10ч-11ч

 

29

АНИТА ДАМЧЕСКА ДИМИТРОВСКИ

29.11.2021

10ч-11ч

 

30

ЕВА КРАЉЕВА

29.11.2021

10ч-11ч

 

31

ДАЈАНА БЕЛКОСКА БЛАЖЕСКА

29.11.2021

10ч-11ч

 

32

ЈУЛИА ЃИНОСКА

29.11.2021

10ч-11ч

 

33

МАРИЈАНА КАЦАРСКА

29.11.2021

10ч-11ч

 

34

СОЊА ТАСИЌ

29.11.2021

10ч-11ч

 

35

АНА ТОДОРОСКА

29.11.2021

10ч-11ч

 

36

МОНИКА СТОИЛОВА

29.11.2021

10ч-11ч

 

37

ЃОРГИ СТОЈЧЕВ

29.11.2021

10ч-11ч

 

38

ГОРАЗД КОЊАНОВСКИ

29.11.2021

10ч-11ч

 

39

ВИОЛЕТА МИТРЕСКА

29.11.2021

10ч-11ч

 

40

ДОРУНТИНА СЕЛИМИ АДЕМИ

29.11.2021

10ч-11ч

 

41.

ВЕСНА НИКОЛОВА

29.11.2021

10ч-11ч

 

42.

АДХУРИМ ФАЗЉИУ

29.11.2021

10ч-11ч

 

43.

СЛАВИЦА ВУКАШИНОВИЌ ПОПОВСКИ

29.11.2021

10ч-11ч

 

 

 

 

 

Втора група

1.

МАРИЈАНА МАНЕСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

2.

САШО БОЖИНОСКИ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

3.

ЕЛЕНА ТЕВДОВСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

4.

НАТАЛИ ДЕЛИПЕТРОВА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

5.   

ДИМИТАР ТОШЕВ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

6.

АТАНАС МИНОВ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

7.

ВИКТОР ГРУЈЕВСКИ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

8.

НАИМ СКЕНДЕРИ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

9.

МАЈА ДЕЈКОСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

10.

ИВАН АНДОНОВСКИ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

11.

БЛАГИЦА АРСОВСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

12.

АНА МАРИЈА ТАСЕВА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

13.

МАРИЈА СТОЈАНОВСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

14.

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

15.

АГОН АБДИЈА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

16.

МАЈА КРАЉЕВСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

17.

ФРОСИНА НИКОЛИЌ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

18.

ЕЛЕНА ПАРУЛЕСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

19

БОЈАН НИКОЛОВСКИ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

20.

МАРГАРИТА ТРАЈЧЕВСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

21.

МАРИЈА ЛАЗОВСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

22.

АЛЕКСАНДРА КОСТОВ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

23.

ЉАБИНАТА АГУШИ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

24.

АРЛИНД ЈАКИПИ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

25.

САЊА ДАНЧЕВСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

26.

БЈОНДИНА АБДУШИ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

27.

СИЛВИЈА АТАНАСОВА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

28

ФИЛИП СТОЈКОВСКИ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

29

АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

30

МАЈА ТРАЈАНОВИЌ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

31

АЛЕКСАНДРА ЃОНЧЕСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

32

ИВАНА ИГЊАТОВИЌ МИХАЈЛОВА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

33

КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

34

АНА БОГУНОВИЌ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

35

МАРТИН АНАСТАСОВ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

36

АЛЕКСАНДАР ЌОСЕВ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

37

ХРИСТИНА КОЧОВСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

38

ЕМИЛИЈА СТЕФАНОСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

39

ДАРКО АЛЕКСОВСКИ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

40

САРА ХАЏИТРИФОН

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

41.

МИМОЗА МИРКОСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

42.   

ТЕОДОРА ЈАКИМОВСКА

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

43.

АЛЕКСАНДАР СТАНИМИРОВИЌ

29.11.2021

11- 30ч-12 -30ч

 

 

 

Трета група

1.

АЛЕКСАНДАР ЈАКИМОВСКИ

30.11.2021

10ч-11ч

 

2.

ВЕГИМ ЉУШИ

30.11.2021

10ч-11ч

 

3.

ДИНО ХАЈРАДИНОВИЌ

30.11.2021

10ч-11ч

 

4.

ХРИСТИНА ВЛАВЧЕСКА

30.11.2021

10ч-11ч

 

5.   

ЕВГЕНИЈА ГАЛЕВА

30.11.2021

10ч-11ч

 

6.

АЈДА ЗАИР

30.11.2021

10ч-11ч

 

7.

ЗАРИЈЕ АМЕТИ

30.11.2021

10ч-11ч

 

8.

АНГЕЛА ВЕЛИЧКОВСКА СПАСОВСКА

30.11.2021

10ч-11ч

 

9.

ТАМАРА ЃОРЃЕВСКА

30.11.2021

10ч-11ч

 

10.

КЕТИ АТАНАСОВА

30.11.2021

10ч-11ч

 

11.

ЈАСМИНА ДОБРЕВСКА

30.11.2021

10ч-11ч

 

12.

АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА

30.11.2021

10ч-11ч

 

13.

НАДАЛИНА АРАНИКОВА

30.11.2021

10ч-11ч

 

14.

МАРИО КОСТОВСКИ

30.11.2021

10ч-11ч

 

15.

СТЕФАН МИЛЕНКОВСКИ

30.11.2021

10ч-11ч

 

16.

МЕВЛАНЕ ИСЛАМИ ЛИМАНИ

30.11.2021

10ч-11ч

 

17.

ЕЛМЕДИНА РИЗМАНИ СЕЛИМ

30.11.2021

10ч-11ч

 

18.

ЕМИЛИЈА ПАСКОСКА

30.11.2021

10ч-11ч

 

19

ТАМАРА ПЕТРОВА

30.11.2021

10ч-11ч

 

20.

БИЉАНА ДРАГАНОВСКА

30.11.2021

10ч-11ч

 

21.

МОНИКА ЈОВЧЕВСКА

30.11.2021

10ч-11ч

 

22.

ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ

30.11.2021

10ч-11ч

 

23.

АНГЕЛА АЛЕКСОВСКА

30.11.2021

10ч-11ч

 

24.

МИТЕ ЗДРАВЕВ

30.11.2021

10ч-11ч

 

25.

ТОДОР ИЛИЕВ

30.11.2021

10ч-11ч

 

26.

АЛЕКСАНДАР ЈАНЕВСКИ

30.11.2021

10ч-11ч

 

27.

СИМОНА ДЕСПОТОВСКА

30.11.2021

10ч-11ч

 

28

МАРИЈА  ГАРЕСКА

30.11.2021

10ч-11ч

 

29

АЛЕКСАНДАР ТАНУШОСКИ

30.11.2021

10ч-11ч

 

30

ДЕЈАН ТАНЕСКИ

30.11.2021

10ч-11ч

 

31

АЛЕНКА ШОПОВА

30.11.2021

10ч-11ч

 

32

ЈАСМИНА ТРАЈКОВА

30.11.2021

10ч-11ч

 

33

ЛОКМАН ЗУМБЕРИ

30.11.2021

10ч-11ч

 

34

РАМУШ САЛИХ

30.11.2021

10ч-11ч

 

35

СУНАЈ АЗИЗИ

30.11.2021

10ч-11ч

 

36

ХРИСТИНА ЧЕШЛАРОСКА

30.11.2021

10ч-11ч

 

37

МИЛИЦА ПЕТРУШЕВСКА

30.11.2021

10ч-11ч

 

38

КАТЕРИНА ДАВИДОВСКА

30.11.2021

10ч-11ч

 

39

РАДИЦА СТОЈЧЕВСКИ

30.11.2021

10ч-11ч

 

40

БИЛЈАНА ЃОРЧИЕВА

30.11.2021

10ч-11ч

 

41.

КРИСТИНА ТРАЈЧЕВА ШИНДЕЛАР

30.11.2021

10ч-11ч

 

42.

ЕДИС ЈУКИЌ

30.11.2021

10ч-11ч

 

43.

АЛЕКСАНДРА ПЕЈОВСКА ЈОСЕВ

30.11.2021

10ч-11ч

 

 

 

Четврта група

1.

ВИКТОР СПАСОВСКИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

2.

ЕЛЕНА ЈАНГЕЛОВСКА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

3.

ИНДИРА ЏЕЛАДИНИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

4.

БОЈАНА ГЕОРГИЕВА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

5.   

ЦВЕТАНКА КОЧОВСКА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

6.

ЛЕОНИД РАМОВ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

7.

БЕКИМ ЛУШИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

8.

ИЛИР ЈАЈИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

9.

ФЛОРЕНТ ЗЕНДЕЛИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

10.

ДУГАЃИН ЉАТИФИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

11.

ЈОВАНА СТОЈМЕНОВИЌ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

12.

ИВАНА МАРКОСКА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

13.

ДОРА ТРАЈКОВСКА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

14.

АЛМЕДИНА ХАЈДЕРПАШИЌ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

15.

КИРЕ ТОДОРОВ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

16.

БЛЕРТА ЏЕМАИЛИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

17.

СОФИЈА ТУШЕВА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

18.

ДРАГАНА САНДЕВА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

19

МИЛАН КЛИМКАРОВ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

20.

ПЕТАР СОТИРОСКИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

21.

БОЖИН ШОПОВ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

22.

САМОИЛ АРСОВ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

23.

НИКОЛИНА МИХАЈЛОВА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

24.

ТАЊА КРСТЕВА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

25.

ДАРКО ДАНИЛОСКИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

26.

НАЃА ТРПЧЕВСКА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

27.

СЛАВЕ ТОШЕВСКИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

28

МАРКО ТРАЈКОВСКИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

29

ХАЛИД АЛИЕД

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

30

ЕЛЕОНОРА ЛАЗАРОВА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

31

ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВСКА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

32

ДАРКО ПЕТРОВСКИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

33

МИХАИЛ ТОЛЕВ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

34

МАРИЈА МИЛЕСКА АВРАМОСКА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

35

МАРИЈА БАЛШЕВСКА ВЕЗЕНКОСКА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

36

АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

37

РИХАД РЕЏЕПИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

38

МЕВЉАН АРИФИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

39

ЉУЉЈЕТА БАЈРАМИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

40

ЗАНА МАЛИЌИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

41.

ДАНИЕЛА ЃОРЃИЕВСКИ

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

42.

АЛЕКСАНДРА НЕДЕЛКОВСКА

30.11.2021

11-30ч-12-30ч

 

 

 

 

РАСПОРЕД ЗА ПОЛГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА МОДУЛОТ PEDIATRIC LIFE SUPPORT (PLS)- ПЕДИЈАТРИСКО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ 1. МЕРЈЕМ ДАУТИ 13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 2. ЈУЛИЈА УРУМОВСКА 13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 3. ЕДИТА МИНОВА 13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 4. КРСТО НИКОЛИЌ 13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 5. АЛЕКСАНДАР ДИМОВСКИ 13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 6. НАИМ СКЕНДЕРИ 13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 7. ЖАНА АНДОНОВА 13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 8. СИМОНА ЈОВАНОВА 13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 9. МАРИЈА ИВАНОВА 13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 10. СВЕТЛАНА ПЕТКОВСКА 13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 11. АЏИБАЈРАМ МАШКУЛИ 13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 12. ДИЈАНА ГРУПЧЕ 13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 13. СЛОБДАНКА СИМЕВСКА 13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 14. СТЕФАН ЛАЗАРОСКИ 13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 15. СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА 13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 16 ДИМИТАР ДАВИДОВИЌ 13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 17. ЕЛИЗАБЕТА МАЛЧОВСКИ 13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 18. ТАЊА ДУЦКИНОСКА 13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 19. НАЦКО СТАВРЕСКИ 13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 20. АНДРЕА ЈОВАНОВСКА 13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 21 ЈАНЕ ВАСИЛЕСКИ 13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 22 АНДРЕЈ АТАНАСОВСКИ 13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 23 МИМОЗА АСЛАНИ 13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 24 ДРИТЕРО КОКАЛЕ 13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 25 АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВА 13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 26 МОНИКА СИМОНОВСКА 13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 27 КАЛТРИНА МЕХМЕДИ ВЕСЕЛИ 13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 28 НЕДИМ САЛИУ 13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 29 АНЃЕЛИНА ЈАЌИМОВСКА 13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 1. МЕРЈЕМ ДАУТИ 14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 2. ЈУЛИЈА УРУМОВСКА 14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 3. ЕДИТА МИНОВА 14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 4. КРСТО НИКОЛИЌ 14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 5. АЛЕКСАНДАР ДИМОВСКИ 14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 6. НАИМ СКЕНДЕРИ 14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 7. ЖАНА АНДОНОВА 14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 8. СИМОНА ЈОВАНОВА 14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 9. МАРИЈА ИВАНОВА 14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 10. СВЕТЛАНА ПЕТКОВСКА 14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 11. АЏИБАЈРАМ МАШКУЛИ 14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 12. ВЛАДИМИР ИВАНОВ 14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 13. ДАНИЕЛА СТАНОЈОСКА ИВАНОВ 14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 14. ЕЛЕНА МИТРЕСКА 14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 15. ХРИСТИЈАН НЕСТОРОВ 14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 16. БОЈАН ТЕОВ 14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 17. ТАФИЈЕ ДАЦИ РЕЏЕПИ 14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 18. ДАРИНКА ЛАПЕВСКА 14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 19 ДРАГИЦА НИКОЛОВА 14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 20. ИВАНА ТУШЕВА 14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 21. АНА НЕДЕЛКОСКА 14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 22. МАРИЈА ТОРКОВСКА 14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 23. МАЈА ПЕТРОВСКА 14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 24 МАРИЈА РАМБАБОВА 14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 25. АЛЕКСАНДАР ЃЕРОСКИ 14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 26. ДИЈАНА БИБОВСКА 14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 27. ЕЛЕНА МАТЕСКА 14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 28. АФРИМ АЛИУ 14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 29 АРМЕНД РУФАТИ 14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 1 ПЕЦЕ ПЕТКОВСКИ 15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 2 АГОН АБДИЈА 15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 3 ЗЛАТА ДИМАНОВСКА 15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 4 ДОБРИНКА ПЕТРОВСКА 15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 5 САРА АЛЕКСОВСКА 15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 6 ЉУЉЈЕТА БАЈРАМИ 15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 7 ВЛАДИМИР АНДОНОВСКИ 15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 8 КРИСТИНА НЕДАНОВСКА 15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 9. ЕЛЕНА ПЕНЕВА 15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 10. КАТЕРИНА ЈОВАНОВСКА 15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 11 МАГДАЛЕНА МАНАСИЕВА 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 12 АНА БЛАЖЕСКА 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 13. АРИЈАНА ЗЕНУНИ 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 14. ЈУСУФ ИДРИЗИ 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 15. ГЗИМ НУРЕДИНИ 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 16. ЈОВИЦА СТЕВКОВСКИ 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 17. МАТЕЈА ДИЧОСКА 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 18. ЈОВАНА ТРПКОВСКА 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 19. АЛЕКСАНДАР БОЖИНОСКИ 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 20. РЕНАТА ГРОЗДАНОСКА 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 21. АНА СПИРКОСКА 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 22. ЕЛЕНА АТАНАСКОВА 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 23. НИКОЛА ДИМИТРОВ 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 24. АНА ГЕРАСОВСКА ЈОВКОВСКА 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 25. АНЕТА КОЧИШКИ 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 26 АНГЕЛКА СПИРКОСКА МАГЕРОВСКА 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 27 НАТАША МИТРЕСКА 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 28 АРЈЕТА ЏЕЛАДИНИ ИСМАИЛИ 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 29 ХЕЛГА ПАВЛОВСКА 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 1 ЈУЛИЈАНА СТЕФАНОСКА 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 2 ВЕГИМ ЖАКУ 16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 3 ДЕСПИНА МИЛОШЕВСКА ЕВРУШОСКА 16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 4 ЊОМЗА БИЛАЛИ 16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 5 АНАСТАСИЈА ИЛИЕВА 16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 6 КРИСТИАН БОГДАНОСКИ 16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 7 МИРАЛЕМ ЈУКИЌ 16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 8 АЛЕКСАНДАР ПУПУНОСКИ 16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 9. ПАНЧЕ НИКОЛОВ 16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 10. ТОНИ КАПУШЕВСКИ 16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 11. МЕРИ ВЕЛЕСКА 16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 12. МАРИЈА ИВАНОСКА 16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 13. АНГЕЛА ТРАЈКОВСКА 16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 14. ДАЈАНА ГЕОРГИЕВСКА 16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 15. ГЛОРИЈА ГАШПАР 16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 16. АРБАНА РЕЏЕПИ 16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 17. КАМЕЛИЈА ДОНЕВА СИМОНОВ 16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 18. РЕБЕКА ВУКОВСКА 16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 19. ВАСИЛКА НИКОЛОСКА 16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 20. ТОМИСЛАВ КОЊАНОВСКИ 16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 21. МАРТИН РАЗМОСКИ 16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 22. МИЛАН ПЕТКОВИЌ 16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 23. КАТЕРИНА ЈОЛЕВСКА 16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 24. АЛЕКСАНДАР ГАЦОВСКИ 16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 25. ЕЛЕНА АРСИЌ 16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 26. МАРИЈА ЈАНЕКУ КАРТАЛОВА 16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 27. ВИГАН ЕЛМАЗИ 16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 28. ФИЛИП ВИДОЕВСКИ 16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 29. МАРИЈА ТРАЈКОВА 16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 1 ВИОЛЕТА АНДРЕЕВСКА 16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 2 АТАНАС СТОЈАНОВ 16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 3 ОГНЕН БОГДАНОСКИ 17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 4 ДИМИТАР ЦВЕТКОВСКИ 17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 5 САЊА ПЕТКОВСКА ПРЕДРАГ СИМЈАНОВСКИ 17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 6 СТЕФАНА СТАМБОЛИЕВА 17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 7 ЈАСМИНА ВОЛЧЕВСКА 17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 8 АЛЕКСАНДРА ЕФТИМОВА 17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 9 СИМОНА АНТОНИЕВСКА 17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 10 ФИЛИП ДОКСИМОВСКИ 17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 11 ТОМЧЕ ПОПОВСКИ 17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 12. МАРТА КАМЧЕВА 17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 13. ИВАНА БУЈАРОСКА 17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 14. НИКОЛА КУЗМАНОВСКИ 17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 15. МИРАЈЕТ ТЕЛА 17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 16. ИВАНА ЃУРКОВСКА НИКОЛОВ 17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 17. ДЕЈАНА СТОЈАНОВСКА КОСТОВСКА 17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 18. ЏЕЈЛАН МЕРСИМОВСКА 17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 19. АЛЕКСАНДАР ДЕРВИШОВ 17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 20. АЛЕКСАНДРА С ТРАЈЧЕСКА 17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 21. ИВАНА ЈАЧЕВА 17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 22. АНИЉА РАЦАЈ 20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 23. МАРИЈА НАУМОВСКА 20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 24. КРИСТИНА НЕДАНОВСКА 20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 25 КРИСТИЈАН ВЕЛЕСКИ 20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 26. КАТЕРИНА ГРЕБУЛОСКА 20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 27. ЕЛИЗАБЕТА ХРОНЕСКА 20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 28. БИЛЈАНА МИТРЕВСКА ТАШКОВСКА 20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 29. МАРИНА УЈИЧИЌ 20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 1. ЗЛАТИЦА ЈОВАНОВСКА 20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 2. ЉУБИЦА ПРОЕСКА СТОЈАНОВА 20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 3. МАРИЈА ЧИПАНОВСКА 20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 4 ЕЛДАР АСАНИ 20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 5 ЕМИНА МУКОВИЌ 20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 6 МАТИЛДА СТОЈАНОВСКА 20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 7 МАРИЈА УРОШЕВА 20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 8 ЕРМИРА ЛАБЕНИШТА 20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 9 ГАЛИНА ХРИСТОВСКА 20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 10 МАРИЈА ГРЧЕСКА 20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 11 ВЕСНА ЈАНЕВСКА 20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 12 МИХАЕЛА МИШОСКА 20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 13 ЛЕТОН ЌАМИЛИ 20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 14. ДАРКО СТОИМЕНОВ 20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 15. ДАНИЕЛКА ГЕОРГИЕВСКА 20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 16. АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВСКИ 20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 17. КРЕНАР КРЧИШТА 20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 18. ДЕНИ РАЗМОСКИ 20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 19 БИЉАНА ДИМИТРОВСКА 20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 20. СИМОНА ЈОВЧЕВСКА 20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 21. ДАРКО ЃОРГИОВСКИ 20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 22. МАРИЈА СПАСОВСКА 20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот 23. СТЕФАН ФИЛИПОВСКИ 21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 24. ОЛИВЕР РИСТОВ 21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 25. СИМОНА КОЦЕВА 21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 26. ДАЈАНА БЕЛКОСКА БЛАЖЕСКА 21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 27. ВЕСНА ПАЧОСКА 21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 28 АНДРИЈАНА ТОДОРОВА 21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 29. ДАРКО ДИМИТРОВСКИ 21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 1. ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ 21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 2. БЕЊАМИН КАМБЕРИ 21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 3. АХМЕД НУРЕДИНИ 21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 4. ТОНИ ГЕОРГИЕВСКИ 21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 5. ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА 21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 6 ИЗАБЕЛА ЈОВАНОВСКА 21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 7 ХРИСТИЈАН ВЕЛЈАНОВСКИ 21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 8 ЕМРА ИДРИЗИ 21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 9 ШПЕНЗА АРИФИ ЗЕЌИРИ 21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 10 ЕЛЕНА БУЏАКОСКА 21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 11 ХЕЛЕНА ЛАЗАРЕВСКА 21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 12 МИШО КРСТЕВСКИ 21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 13 ЕЛЕНА ЈАНКУЛОВСКА ВЛАХОВИЌ 21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 14 ЛАТИНКА ТАСЕВА 22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 15 ЕМИЛИЈА НАДЏЕНОВСКА 22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 16. ЕЛМЕДИНА РИЗМАНИ СЕЛИМ 22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 17. МИЛЕ МИЛОШОСКИ 22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 18 СТЕФАНИЈА АТАНАСОВА ЈОВАНОВСКА 22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 19 СИМОНА КАРАПАНЏЕВСКА 22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 20 КОРНЕЛИЈА ЃОРЃИЕСКА 22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 21 ВИДАНЧО НИКОЛОСКИ 22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 22. ТОМИСЛАВА МАНЧЕВА 22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот 23. ИЗЕТ САЛКОСКИ 22.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 24. ТОНИ ЦВЕТКОСКИ 22.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 25. МАРИЈА ДУКОВСКА 22.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот 26. ВИОЛЕТА ЗАХОВСКА 22.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот
 
 
 

За Нас

Медицинскиот симулациски центар е основан како установа помеѓу Министерството за здравство, медицинските факултети и лекарската комора на Македонија.

Прочитај повеќе.

 

Контакт информации

 

Адреса: 50-та Дивизија бр. 6 Скопје

Телефон: 02/3112-276

Email: msc@zdravstvo.gov.mk

Website: www.msc.gov.mk