РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ BASIC LIIFE SUPPORT (BLS)- ОСНОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР (05.04  -  09.04.2021)

 

                              I ГРУПА

 

 

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

ЕЛЕНА КОСКАРОВА МАЛИНКОВА

05.04.2021

10-14

2.

АНИЦА ДИМЕСКА

05.04.2021

10-14

3.

МАРИЈА УРОШЕВА КОЦЕВ

05.04.2021

10-14

4.

АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕВСКИ

05.04.2021

10-14

5.   

ВЛАДИМИР МИТРЕСКИ

05.04.2021

10-14

6.

МИТКО КОРТОВ

05.04.2021

10-14

7.

БОЈАН ТРЕНЧИЌ

05.04.2021

10-14

 

      II ГРУПА

                       

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

АЛЕКСАНДАР ЃЕРОВСКИ

06.04.2021

10-14

2.

ЕЛИНДА ЈОНУЗИ

06.04.2021

10-14

3.

МИЛЕНА СРБИНОВСКА

06.04.2021

10-14

4.

ФЕДОРА СЕЈФУЛАИ

06.04.2021

10-14

5.   

МЕЈДИН ИБРАИМИ

06.04.2021

10-14

6.

ЃУРГАНА ДАНИЛОВА

06.04.2021

10-14

7.

КЛАУДИЈА ЃИНОВСКА

06.04.2021

10-14

8.

ВИШЊА КРЗНАРИЌ

06.04.2021

10-14

 

 

     III ГРУПА

                       

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

МИХАИЛ ПИПЕР

07.04.2021

10-14

2.

РЕНАТА КОЧОСКА

07.04.2021

10-14

3.

АЈЕТ АСАНИ

07.04.2021

10-14

4.

АЛЕКСАНДРА ТОДОРОВСКА

07.04.2021

10-14

5.   

МАГДАЛЕНА ПИТАНОСКА

07.04.2021

10-14

6.

ДАЈАНА БЕЛОКОСКА БЛАЖЕСКА

07.04.2021

10-14

7.

ВЛАДИМИР АНДОВСКИ

07.04.2021

10-14

 

 

     IV ГРУПА

                       

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

ВИОЛЕТА АНДРЕЕВСКА МАНАСИЈЕВА

08.04.2021

10-14

2.

БЛЕРТА ШАХИНИ

08.04.2021

10-14

3.

ВАСКА ХРИСТОВСКА

08.04.2021

10-14

4.

МАРИЈА ВАЛЈАКОВА

08.04.2021

10-14

5.   

ЃУРЃИНА ЦЕБОТАРЕВА

08.04.2021

10-14

6.

ЈУЛЕ ДИМОВСКА

08.04.2021

10-14

7.

СУАД МЕШИЌ

08.04.2021

10-14

 

 

     V ГРУПА

                       

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

 БЛАГИЦА ПЕЦАНОВА

09.04.2021

10-14

2.

ЃОРГИ СТОЈЧЕВ

09.04.2021

10-14

3.

ДАРКО ДИМИТРОВСКИ

09.04.2021

10-14

4.

АРБЕР МУРАТИ

09.04.2021

10-14

5.    

ЕРХАН САЛКОСКИ

09.04.2021

10-14

6.

ЛЕЈЛА ЈАШАРИ

09.04.2021

10-14

7.

ЕЛИЗАБЕТА МАЛЧОВСКИ

09.04.2021

10-14

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ AЛС ОДРЖАН НА 25/26/29/03.2021год

 

 

Ред.бр

ИМЕ ПРЕЗИМЕ

БОДОВИ

 

 

 

1

ДАЈАНА ГЕОРГИЕВСКА

24

2

ОЛИВЕРА ПАШАНКО СТРУМЕНКОВСКА

20

3

ЏОШКУН КЕРАЛА

25

4

ЈУЛИЈАНА СТЕФАНОВСКА

25

5

АРБЕР МУРАТИ

22

6

ЗАМИРЕ БЕЏЕТИ ЗУЛБЕАРИ

18

7

ЛИЛЈАНА ЖИВКОВСКА

21

8

АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВА

25

9

ФИЛИП ДОКСИМОВСКИ

21

10

ИЛИНКА МЕГЛЕНОВА

24

11

МАРИЈА НАУМОВСКА

18

12

ИВОНА ДИМОВСКА

24

13

ШПРЕСА ХАСАНИ

24

14

БЕЛКИСА ТАИРИ АБДИИ

18

15

СИМОНА ЈОВЧЕВСКА

24

16

НЕДИМ САЛИУ

22

17

ДИМИТАР АВРАМОВИЌ

22

18

ХРИСТИЈАН ВЕЛЈАНОВСКИ

24

19

ГОРАН КОЖИХАРОВ

18

20

ВИШЊА КРЗНАРИЌ

23

21

МЕРЈЕМ ДАУТИ

22

22

ИЛИР АЛИУ

20

23

АНА ИЛКОСКИ

20

24

БЕХАР АБДИИ

19

25

ЕЛДАР АСАНИ

20

26

МЕЛИХА НЕХТЕПАРОВА

19

27

ЕЛИНДА ЈОНУЗИ

18

28

ОЛИВЕР МИТРОВСКИ

24

29

МИМОЗА АСЛАНИ

23

30

АНА НЕДЕЛКОВСКА

22

31

ЕЛЕНА ПАВЛЕВСКА

19

32

МИЛАН ГУДЕВ

20

33

АНЃЕЛИНА НИКОЛОВА

21

34

ЕЛЕНА АТАНАСОВА

20

35

ДЕЈАНА СТОЈАНОВСКА КОСТОВСКА

21

36

ЏЕЈЛАН МЕРСИМОВСКА

23

37

ЛИДИЈА КАЛАНОСКА АТАНАСОВСКА

23

38

БИЛЈАНА ВАСИЛЕВСКА ПОСТОЛОВСКА

22

39

ЉУЉЈЕТА БАЈРАМИ

22

40

СИМОНА КАРАПАНЏЕВСКА

22

41

АНДРИЈАН АРАПИНОВСКИ

19

 

42

ВИДАНЧО НИКОЛОСКИ

24

43

АНДРЕА ЈОВАНОВСКА

23

44

КРИСТИЈАН ИВАНОВСКИ

23

45

РОБЕРТ НИКОЛОВСКИ

23

46

ЕЛЕНА ДАВИТКОВСКА

24

47

ХРИСТИНА НИКОЛОВСКА

19

48

НЕЏЉА ШАБАНИ ИСЛАМИ

23

49

ДАНИЕЛКА ЃЕОРГИЕВСКА

22

50

НЕЏМИЕ СОПА АЛИЕД

24

51

ЗЛАТА ДИМАНОВСКА

24

52

МАРИЈА СПАСОВСКА

23

53

ТОНИ ГЕОРГИЕВСКИ

23

54

АНИЦА ДИМЕСКА

23

55

МАРИЈА СЛИВЈАНОСКА

23

56

ТАРА РИСТЕВСКА

24

57

СИМОНА СТОЈАНОВСКА

24

58

ВЕСНА ПЕШЕВА ЈАНКОВСКИ

24

59

МИЛЧЕ ЦВЕТАНОСКИ

 24

60

АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ

24

61

БЛАГОЈА КИТАНОВСКИ

23

62

ХРИСТИНА РИСТОСКА

23

63

КРИСТИНА БОГЕСКА

23

64

МАРИЈА ИВАНОВА

17

65

ИЛЗА ЗЕНДЕЛИ

17

66

АЛЕКСАНДАР ЃЕРОСКИ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ ATLS - СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2019-2020 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР

 

 

                              I ГРУПА

 

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

МАРТИНА  МИЦЕВСКА

10.05.2021

10-14 30ч

2.

ЕЛЕНА ЈАНКУЛОВСКА ВЛАХОВИЌ

10.05.2021

10-14 30ч

3.

МИЛА ШИШКОВИЌ

10.05.2021

10-14 30ч

4.

МАРИЈА ВЕСОВА

10.05.2021

10-14 30ч

5.

ГОРАН КРСТЕВСКИ

10.05.2021

10-14 30ч

6.

ЗЕНДЕЛИ ИЛЗА

10.05.2021

10-14 30ч

7.

ЕЛЕНА ДАВИТКОВСКА

10.05.2021

10-14 30ч

8.

МИШО КРСТЕВСКИ

10.05.2021

10-14 30ч

9.

ВЕСНА ПАЧОСКА

10.05.2021

10-14 30ч

10.

КРИСТИНА Е. ДОНЕВСКА

10.05.2021

10-14 30ч

11.

МАРИЈА ТРАЈКОВА ПЕТКОВСКА

10.05.2021

10-14 30ч

12.

ЕЛЕНА НАКОВА

10.05.2021

10-14 30ч

 

 

     II ГРУПА

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

АНА ДОНЕВСКА

11.05.2021

10-14 30ч

2.

ИГОР ТРПКОВСКИ

11.05.2021

10-14 30ч

3.

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЌ

11.05.2021

10-14 30ч

4.

КРИСТИЈАН КОСКАРОВ МАЛИНКОВ

11.05.2021

10-14 30ч

5.

МИЛЕНА СРБИНОСКА БОГАТИНОСКА

11.05.2021

10-14 30ч

6.

ЉУБОМИР ГЕОРГИЕВ

11.05.2021

10-14 30ч

7.

ТОНИ ГЕОРГИЕВСКИ

11.05.2021

10-14 30ч

8.

ПЕТАР ВАСИЛЕВСКИ

11.05.2021

10-14 30ч

9.

КАТЕРИНА КУЗМАНОВА

11.05.2021

10-14 30ч

10.

ИВАНА КОЛЕВСКА

11.05.2021

10-14 30ч

11.

БЕЊАМИН КАМБЕРИ

11.05.2021

10-14 30ч

12.

МАРИЈА ГЕРАСОВСКА

11.05.2021

10-14 30ч

 

 

 

 

 

 

 

 

      III  Група

 

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ВЛОРА САДИКУ

12.05.2021

10-14 30ч

2.

АДРИЈАН ПЕТРЕВСКИ

12.05.2021

10-14 30ч

3.

ЕЛЕНА ФИЛИПОВА

12.05.2021

10-14 30ч

4.

РОБЕРТ НИКОЛОВСКИ

12.05.2021

10-14 30ч

5.

СОЛЗА ЈОВАНОВСКА

12.05.2021

10-14 30ч

6.

АЛЕКСАНДРА ПАНОСКА

12.05.2021

10-14 30ч

7.

СЛОБОДАНКА ЦВЕТКОВА

12.05.2021

10-14 30ч

8.

ЛАТИНКА ТАСЕВА

12.05.2021

10-14 30ч

9.

ЕЛЕНА БУЏАКОСКА

12.05.2021

10-14 30ч

10.

СЛАВОЉУБ ИВАНОВСКИ

12.05.2021

10-14 30ч

11.

СТОЈАНЧЕ ЗАФИРОВ

12.05.2021

10-14 30ч

12.

ТАМАРА ГЕРАСИМОВА

12.05.2021

10-14 30ч

 

 

      IV  Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ЕМИЛИЈА НЕЏАНОВСКА

14.05.2021

10-14 30ч

2.

МАЈА КРАЉЕВСКА

14.05.2021

10-14 30ч

3.

МАГДАЛЕНА ЈАКИМОВСКА

14.05.2021

10-14 30ч

4.

ХЕЛЕНА ЛАЗАРЕВСКА

14.05.2021

10-14 30ч

5.

ОЛИВЕР РИСТОВ

14.05.2021

10-14 30ч

6.

КРИСТИНА БОГЕСКА

14.05.2021

10-14 30ч

7.

МАРИЈА СЛИВЈАНОВСКА

14.05.2021

10-14 30ч

8.

НАТАША СТАНОЈЕВИЌ

14.05.2021

10-14 30ч

9.

ЗЕЌИРИ ШПЕНЗА АРИФИ

14.05.2021

10-14 30ч

10.

МАЈА СТОИМЕНОВСКА ЦВЕТКОВСКА

14.05.2021

10-14 30ч

11.

САЊА ЛАТКОСКА

14.05.2021

10-14 30ч

12.

АНА КУКУШЕВА

14.05.2021

10-14 30ч

 

 

     Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ЕМИЛИЈА ТАНЕСКА

17.05.2021

10-14 30ч

2.

ФРОСИНА ЃОРЧЕВА

17.05.2021

10-14 30ч

3.

ПАНЧЕ НИКОЛОВ

17.05.2021

10-14 30ч

4.

СИМОН МАНАСИЕВ

17.05.2021

10-14 30ч

5.

ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ

17.05.2021

10-14 30ч

6.

СВЕТЛАНА СТОЈАНОВА КОСТАДИНОСКА

17.05.2021

10-14 30ч

7.

АХМЕД НУРЕДИНИ

17.05.2021

10-14 30ч

8.

ДЕЈАН СПАСОВ

17.05.2021

10-14 30ч

9.

ГОРДАНА ЛАЗАРОВА

17.05.2021

10-14 30ч

10.

ДЕЈАН ПЕТРОВСКИ

17.05.2021

10-14 30ч

11.

БИЉАНА ДИМИТРОВСКА

17.05.2021

10-14 30ч

12.

ЕЛМЕДИНА РИЗМАНИ

17.05.2021

10-14 30ч

 

 

 

VI Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

АНДРИЈАНА ТОДОРОВА

18.05.2021

10-14 30ч

2.

ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА

18.05.2021

10-14 30ч

3.

ГОРДАНА КРСТАНОВСКА

18.05.2021

10-14 30ч

4.

АНГЕЛИНА  ЈАЌИМОВСКА

18.05.2021

10-14 30ч

5.

СТЕФАН ФИЛИПОВСКИ

18.05.2021

10-14 30ч

6.

КРЕНЕР КРЧИШТА

18.05.2021

10-14 30ч

7.

ДАЈАНА БЕЛКОСКА БЛАЖЕСКА

18.05.2021

10-14 30ч

8.

ФИЛИП БАШЕСКИ

18.05.2021

10-14 30ч

9.

ДРАГАНА НИКОЛОВА

18.05.2021

10-14 30ч

10.

БИЉАНА ДРАГАНОВСКА

18.05.2021

10-14 30ч

 

 

 

                              VII ГРУПА

 

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

РЕНАТА ГРОЗДАНОВСКА

19.05.2021

10-14 30ч

2.

НЕЏМИЕ СОПА АЛИЕД

19.05.2021

10-14 30ч

3.

ШКЕНДИЕ ИБРАИМИ

19.05.2021

10-14 30ч

4.

ЏЕЈЛАН МЕРСИМОВСКА

19.05.2021

10-14 30ч

5.

ИВАНА ТУШЕВА

19.05.2021

10-14 30ч

6.

ВАСКА РАДЕСКИ

19.05.2021

10-14 30ч

7.

ЕНКЕЛА ПОЛОЖАНИ

19.05.2021

10-14 30ч

8.

КОСТАДИН ПОПОСКИ

19.05.2021

10-14 30ч

9.

ТАТЈАНА СТОЈАНОСКА

19.05.2021

10-14 30ч

10.

ВИГАН ЕЛМАЗИ

19.05.2021

10-14 30ч

11.

МАРИЈА ТРАЈКОВА

19.05.2021

10-14 30ч

12.

ДЕНИ РАЗМОСКИ

19.05.2021

10-14 30ч

 

      VIII ГРУПА

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

СИМОНА ЈОВЧЕВСКА

20.05.2021

10-14 30ч

2.

МАРИЈА СПАСОВСКА

20.05.2021

10-14 30ч

3.

АЛЕКСАНДРА КАРАНЏИНСКА ПЕТРУШЕВСКА

20.05.2021

10-14 30ч

4.

ФИТИМ ДЕАРИ

20.05.2021

10-14 30ч

5.

ЊОМЗА БИЛАЛИ

20.05.2021

10-14 30ч

6.

ДАНИЕЛКА ЃЕОРГИЕВСКА

20.05.2021

10-14 30ч

7.

ВАСИЛКА НИКОЛОВСКА

20.05.2021

10-14 30ч

8.

ЉЕЉАН ЈАШАРИ

20.05.2021

10-14 30ч

9.

ДРАГАНА БИСЛИМОВСКА

20.05.2021

10-14 30ч

10.

ИВАНА ВЕЛИЧКОВСКА

20.05.2021

10-14 30ч

11.

МАЈА ДИМИТРИЕСКА

20.05.2021

10-14 30ч

12.

МАРИЈА ВАЉАКОВА

20.05.2021

10-14 30ч

 

     IX  Група

 

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

МАРИЈА КОСТОВСКА

21.05.2021

10-14 30ч

2.

ВИОЛЕТА ЗАХОВСКА

21.05.2021

10-14 30ч

3.

СТЕФАН АПОСТОЛСКИ

21.05.2021

10-14 30ч

4.

АТАНАС СТОЈАНОВ

21.05.2021

10-14 30ч

5.

ИСИДОРА СТЕФАНОВСКА

21.05.2021

10-14 30ч

6.

ИВОНА ПЕЦОВСКА ГАШЕВСКА

21.05.2021

10-14 30ч

7.

ГАЛИНА ХРИСТОВСКА

21.05.2021

10-14 30ч

8.

САЊА ЈОВАНИВА

21.05.2021

10-14 30ч

9.

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВСКА

21.05.2021

10-14 30ч

10.

ДАНИЕЛ ЃОРЃИОСКИ

21.05.2021

10-14 30ч

11.

САИТ СУЛИМАНИ

21.05.2021

10-14 30ч

12.

АНДРЕА ЈОВАНОВСКА

21.05.2021

10-14 30ч

 

 

      X  Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ТОМИСЛАВА МАНЧЕВА

25.05.2021

10-14 30ч

2.

АЏИБАЈРАМ МАШКУЛИ

25.05.2021

10-14 30ч

3.

БЛАГОЈА СРБОВ

25.05.2021

10-14 30ч

4.

ЕЛЕНА ТАСЕВСКА

25.05.2021

10-14 30ч

5.

МИХАЕЛА МИШОСКА

25.05.2021

10-14 30ч

6.

ТАМАРА ИВКОВСКА

25.05.2021

10-14 30ч

7.

ИЛИНА МЕГЛЕНОВА

25.05.2021

10-14 30ч

8.

ИРЕНА ТРАЈКОВА

25.05.2021

10-14 30ч

9.

СЕРГЕЈ ДУРНЕВ

25.05.2021

10-14 30ч

10.

МАРИЈА ЧИПАНОВСКА

25.05.2021

10-14 30ч

11.

ЉУБИЦА ПРОЕВСКА СТОЈАНОВСКИ

25.05.2021

10-14 30ч

12.

САЊА ВАСОВИЌ

25.05.2021

10-14 30ч

 

 

                             XI  Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ШАЌИР ЗУЛБЕАРИ

26.05.2021

10-14 30ч

2.

ЕЛДАР АСАНИ

26.05.2021

10-14 30ч

3.

ВЕСНА ВЕСЛИЕВСКА

26.05.2021

10-14 30ч

4.

БИЛЈАНА МИТРЕСКА ТАШКОВСКА

26.05.2021

10-14 30ч

5.

МАРИЈА УРОШЕВА КОЦЕВ

26.05.2021

10-14 30ч

6.

ЕМИНА МУКОВИЌ

26.05.2021

10-14 30ч

7.

ИВАНА БУЈАРОСКА

26.05.2021

10-14 30ч

8.

МАРИЈА КУЗМАНОВСКА

26.05.2021

10-14 30ч

9.

ТАМАРА МИХАЈЛОВСКА

26.05.2021

10-14 30ч

10.

ВЕРОНИКА АПОСТОЛСКА

26.05.2021

10-14 30ч

11.

ЗЛАТИЦА ЈОВАНОВСКА

26.05.2021

10-14 30ч

12.

МАРИНА УЈЧИЌ

26.05.2021

10-14 30ч

 

 

 

     XII Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ДИЈАНА ПЛАШЕСКА КАРАНФИЛОСКА

27.05.2021

10-14 30ч

2.

САНДРА ПАНОВСКА

27.05.2021

10-14 30ч

3.

ДАРКО ВАСИЛЕВСКИ

27.05.2021

10-14 30ч

4.

ИВАНА ЃУРКОВСКА

27.05.2021

10-14 30ч

5.

НАИМ СКЕНДЕРИ

27.05.2021

10-14 30ч

6.

КОСТА КАПСАРОВ

27.05.2021

10-14 30ч

7.

АНГЕЛА ЧИПУРОВСКА

27.05.2021

10-14 30ч

8.

КРИСТИНА НЕДАНОВСКА

27.05.2021

10-14 30ч

9.

ЕЛЕНА АТАНАСКОВА

27.05.2021

10-14 30ч

10.

МАРИЈА НАУМОВСКА

27.05.2021

10-14 30ч

11.

ВЈОСА ЏАФЕРИ

27.05.2021

10-14 30ч

12.

ЗЛАТА ДИМАНОВСКА

27.05.2021

10-14 30ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     XIII Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

МАТЕЈА ДИЧОСКА

28.05.2021

10-14 30ч

2.

ЗЕЛИЈЕ ИЛАЗИ

28.05.2021

10-14 30ч

3.

МЕРИМА ИЗАИРИ

28.05.2021

10-14 30ч

4.

АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОСКА ТРАЈЧЕСКА

28.05.2021

10-14 30ч

5.

КРИСТИЈАН ВЕЛЕСКИ

28.05.2021

10-14 30ч

6.

МАРКО НИКОЛОСКИ

28.05.2021

10-14 30ч

7.

МОНИКА АРЏАНОВА

28.05.2021

10-14 30ч

8.

КАТЕРИНА ГРАБУЛОСКА

28.05.2021

10-14 30ч

9.

ЈОВАНА ТРПКОСКА

28.05.2021

10-14 30ч

10.

МОНИКА РИСТЕВСКА

28.05.2021

10-14 30ч

11.

ВЕСНА СУКЛОВСКА

28.05.2021

10-14 30ч

12.

МИРЛИНДА МУСТАФА

28.05.2021

10-14 30ч

 

     XIV Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

СОФИЈА ЦРЦЕВСКА

31.05.2021

10-14 30ч

2.

ИВАНА КРСТЕВСКА

31.05.2021

10-14 30ч

3.

НАТАША СТОЈАНОВСКА

31.05.2021

10-14 30ч

4.

ДЕАНА СТОЈАНОВСКА КОСТОВСКА

31.05.2021

10-14 30ч

5.

МАЈА ЗАЕВСКА

31.05.2021

10-14 30ч

6.

ФЕДОРА СЕЈФУЛАХИ

31.05.2021

10-14 30ч

7.

СУМЕА ИСМАНИ

31.05.2021

10-14 30ч

8.

КАМЕЛИЈА ДОНЕВА

31.05.2021

10-14 30ч

9.

МОНИКА НЕЛОСКА

31.05.2021

10-14 30ч

10.

АЛЕКСАНДАР ДЕРВИШОВ

31.05.2021

10-14 30ч

11.

СТЕФАН МИЛЕНКОВСКИ

31.05.2021

10-14 30ч

12.

ДИАНА БИБОВСКА

31.05.2021

10-14 30ч

 

 

      XV Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

АДРИЈАН ВЕСЕЛИ

01.06.2021

10-14 30ч

2.

МИЛАН ВЕЛКОВ

01.06.2021

10-14 30ч

3.

МИРАЈЕТ ТЕЛА

01.06.2021

10-14 30ч

4.

МАРТА КАМЧЕВА

01.06.2021

10-14 30ч

5.

АЛЕКСАНДАР ПАКЕТЧИЕВ

01.06.2021

10-14 30ч

6.

СЕНИЈА КАХВЕЏИ

01.06.2021

10-14 30ч

7.

БЛАГОРОДНА ИЛИЕВ

01.06.2021

10-14 30ч

8.

ТАТАЈАНА ЈАЌИМОВА

01.06.2021

10-14 30ч

9.

АНЃЕЛА ТРАЈКОВА

01.06.2021

10-14 30ч

10.

НИКОЛА КУЗМАНОВСКИ

01.06.2021

10-14 30ч

11.

АНЕ ПЕТРУШЕВСКА

01.06.2021

10-14 30ч

12.

ХРИСТИНА НИКОЛОВСКА

01.06.2021

10-14 30ч

 

     XVI Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ОГНЕН БОГДАНОСКИ

02.06.2021

10-14 30ч

2.

СТЕФАНА СТАМБОЛИЕВА

02.06.2021

10-14 30ч

3.

НЕЏЛИЈА ШАБАНИ ИСЛАМИ

02.06.2021

10-14 30ч

4.

ТОМЧЕ ПОПОВСКИ

02.06.2021

10-14 30ч

5.

ЕЛЕНА МАТЕВСКА

02.06.2021

10-14 30ч

6.

ГРЕГОР КРСТЕВСКИ

02.06.2021

10-14 30ч

7.

ИВОНА БОГОЕВСКА

02.06.2021

10-14 30ч

8.

ДИМИТАР ЦВЕТКОВСКИ

02.06.2021

10-14 30ч

9.

АЛЕКСАНДРА ЕФТИМОВА

02.06.2021

10-14 30ч

10.

ЃУЛИЏАН ХАСИПИ АМЕТИ

02.06.2021

10-14 30ч

11.

ПРАНВЕРА РАМАДАНИ

02.06.2021

10-14 30ч

12.

САЊА ПЕТКОВСКА

02.06.2021

10-14 30ч

 

     XVII Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ГЕОРГИНА ЃОРЃИЕВА АТАНАСОВА

03.06.2021

10-14 30ч

2.

СУАТ МЕШИЌ

03.06.2021

10-14 30ч

3.

АРБЕНА РЕЏЕПИ

03.06.2021

10-14 30ч

4.

ДЕЈАН ДИМЧЕВСКИ

03.06.2021

10-14 30ч

5.

ДАРКО ЃОРГИОВСКИ

03.06.2021

10-14 30ч

6.

ФИЛИП ДОКСИМОВСКИ

03.06.2021

10-14 30ч

7.

ЈАСМИНА ВОЛЧЕВСКА

03.06.2021

10-14 30ч

8.

ОЛИВЕРА ПАШАНКО СТРУМЕНИКОСКА

03.06.2021

10-14 30ч

9.

ЛАВДРИМ МЕХМЕДИ

03.06.2021

10-14 30ч

10.

МИЛАН ПЕТКОВИЌ

03.06.2021

10-14 30ч

11.

БИЛЈАНА МИТРЕСКА

03.06.2021

10-14 30ч

12.

АНЕТА ЈАНКОСКА

03.06.2021

10-14 30ч

 

     XVIII Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

МИЛАН ПОПОСКИ

04.06.2021

10-14 30ч

2.

ЕЛЕНИЦА АЦЕВСКА

04.06.2021

10-14 30ч

3.

МАРИЈА ИВАНОВА

04.06.2021

10-14 30ч

4.

МЕРИТА СЕЛМАНИ

04.06.2021

10-14 30ч

5.

АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ

04.06.2021

10-14 30ч

6.

АНИТА ВАН ДЕ МЕЕРЕНДОК

04.06.2021

10-14 30ч

7.

АДМИР КОСОВРАСТИ

04.06.2021

10-14 30ч

8.

АЛЕКСАНДРА АЏИСКА МИТКОВА

04.06.2021

10-14 30ч

9.

СИМОН БЕШЛИЕВ

04.06.2021

10-14 30ч

10.

МИЛИЦА ПЕШЕВСКА

04.06.2021

10-14 30ч

11.

СЕНАДА КАРИШИЌ

04.06.2021

10-14 30ч

12.

ИВАНА МИТРЕВА

04.06.2021

10-14 30ч

 

XIX Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

МАРИЈА ИВАНОВСКА

07.06.2021

10-14 30ч

2.

ЕРНАТ КОСУМИ

07.06.2021

10-14 30ч

3.

ИВОНА ДИМОВСКА

07.06.2021

10-14 30ч

4.

КУЈЛА ШАБАНИ

07.06.2021

10-14 30ч

5.

РЕБЕКА МИТОВСКА ВУЧКОВА

07.06.2021

10-14 30ч

6.

БЕСА ПАЛОШИ

07.06.2021

10-14 30ч

7.

ДАЈАНА ГЕОРГИЕВСКА

07.06.2021

10-14 30ч

8.

ЕЛЕНА ДЕНКОВСКА

07.06.2021

10-14 30ч

9.

МАРТИН РАЗМОСКИ

07.06.2021

10-14 30ч

10.

МИА РУСОМАНОВА

07.06.2021

10-14 30ч

11.

ТОМИСЛАВ КОЊАНОВСКИ

07.06.2021

10-14 30ч

12.

ЕЛЕНА ПАВЕЛСКА

07.06.2021

10-14 30ч

 

XX Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

МЕРИ ВЕЛЕСКА

08.06.2021

10-14 30ч

2.

МАЈА МАРКОВСКА ИЛИЕВСКА

08.06.2021

10-14 30ч

3.

РАДМИЛА РИСТОСКА

08.06.2021

10-14 30ч

4.

ЕЛЕНА ГОЛУБОВИЌ

08.06.2021

10-14 30ч

5.

АЛЕКСАНДАР КИКИРКОВСКИ

08.06.2021

10-14 30ч

6.

СИМОНА КОЦЕВА

08.06.2021

10-14 30ч

7.

ЈУЛИЈАНА ДИМОВСКА

08.06.2021

10-14 30ч

8.

СИМОНА ПОПОВСКИ

08.06.2021

10-14 30ч

9.

АЈСЕЉ ЕСАДИ

08.06.2021

10-14 30ч

10.

ТОНИ КАПУШВСКИ

08.06.2021

10-14 30ч

11.

АНАСТАСИЈА ИЛИЕВА

08.06.2021

10-14 30ч

12.

ИВАН ПЕТРОВСКИ

08.06.2021

10-14 30ч

 

XXI Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

МАЈА ТАНКОСКА

09.06.2021

10-14 30ч

2.

САРА АЛЕКСОСКА

09.06.2021

10-14 30ч

3.

ЕМРА ИДРИЗИ

09.06.2021

10-14 30ч

4.

ВЕРИЦА АРСОВА ЈАНЧЕВА

09.06.2021

10-14 30ч

5.

НАТАША МИТРОВСКА

09.06.2021

10-14 30ч

6.

СИМОНА АНТОНИЕВСКА

09.06.2021

10-14 30ч

7.

ИРЕНА ИЛИЕВСКА МАРКОВСКА

09.06.2021

10-14 30ч

8.

ЗОРИЦА ТАШКОВА

09.06.2021

10-14 30ч

9.

ШЕНЕР КЛИНЧЕ

09.06.2021

10-14 30ч

10.

ЈУЛИЈАНА СТЕФАНОВСКА

09.06.2021

10-14 30ч

11.

РЕНАТА БОЖИНКОЧЕВА

09.06.2021

10-14 30ч

12.

ПАВЛИНА БУДИЌ

09.06.2021

10-14 30ч

 

XXII Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

МАРТА ЈОВАНОВСКА

10.06.2021

10-14 30ч

2.

АЛЕКСАНДРА БИЛЈАН

10.06.2021

10-14 30ч

3.

СИАНДРА СЕЈФУЛАИ

10.06.2021

10-14 30ч

4.

ВЕГИМ ЖАКУ

10.06.2021

10-14 30ч

5.

ИЛЕ КУЗМАНОВСКИ

10.06.2021

10-14 30ч

6.

ЃУРЃАНА ДАНИЛОВА

10.06.2021

10-14 30ч

7.

МАГДАЛЕНА ПИПОНОСКА

10.06.2021

10-14 30ч

8.

ЕЛИЗАБЕТА КАРАСМАНАКИС

10.06.2021

10-14 30ч

9.

АЛЕКСАДНРА КАЦАРСКА

10.06.2021

10-14 30ч

10.

АНДРИЈАН ПРЕШОВА

10.06.2021

10-14 30ч

11.

ЈЕТА ЌЕРИМИ

10.06.2021

10-14 30ч

12.

МАЈА ПЕТРОВСКА

10.06.2021

10-14 30ч

 

XXIII Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ИЛБЕР СЕЈФЕДИНИ

11.06.2021

10-14 30ч

2.

АНА ЈОВКОВСКА ГЕРАСКОВСКА

11.06.2021

10-14 30ч

3.

МИЛЕ МИЛОШЕСКИ

11.06.2021

10-14 30ч

4.

НАТАЛИ КОЦЕВА

11.06.2021

10-14 30ч

5.

МУХАМЕДИН РУШИТИ

11.06.2021

10-14 30ч

6.

АЛЕКСАНДАР БОЖИНОСКИ

11.06.2021

10-14 30ч

7.

АРИЈАНА ЗЕНУНИ

11.06.2021

10-14 30ч

8.

КАТЕРИНА ЈОВАНОВСКА

11.06.2021

10-14 30ч

9.

МОНИКА ГЕОРГИЕВСКА

11.06.2021

10-14 30ч

10.

ЛУЛИЕТА БАЈРАМИ

11.06.2021

10-14 30ч

11.

ИВОНА ЈОВАНОСКА

11.06.2021

10-14 30ч

12.

ЕЛЕНА ПЕНЕВА

11.06.2021

10-14 30ч

 

XXIV Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

АНА ИЛКОСКИ

14.06.2021

10-14 30ч

2.

ФРОСИНА ЈОВАНОВСКА

14.06.2021

10-14 30ч

3.

ЕМИЛИЈА АРСЕНКОВ

14.06.2021

10-14 30ч

4.

ЕЛЕНА ПАЖЕСКА ДИМИТРИОСКИ

14.06.2021

10-14 30ч

5.

САЊА КОСТОВА ИЛИЕВ

14.06.2021

10-14 30ч

6.

ШПРЕСА ХАСАНИ

14.06.2021

10-14 30ч

7.

ДАНИЕЛА СТОЈАНОСКА ИВАНОВ

14.06.2021

10-14 30ч

8.

ВИДАНЧО НИКОЛОСКИ

14.06.2021

10-14 30ч

9.

ДРАГАНА СМИЛЕВСКА

14.06.2021

10-14 30ч

10.

АНЃЕЛКА СПИРКОСКА МАГЕРОСКА

14.06.2021

10-14 30ч

11.

НОРА ВЕЛА ТХАЧИ

14.06.2021

10-14 30ч

12.

НИКОЛА ДИМИТРОВ

14.06.2021

10-14 30ч

 

XXV Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ИВАНА ДИМИТРОВА

15.06.2021

10-14 30ч

2.

ПЕТРИТ ИЗАИРИ

15.06.2021

10-14 30ч

3.

ВЛАДИМИР АНДОВСКИ

15.06.2021

10-14 30ч

4.

АЛЕКСАНДРА АНГЕЛОВА

15.06.2021

10-14 30ч

5.

МАГДАЛЕНА ЃОРИЌ

15.06.2021

10-14 30ч

6.

ДИМИТАР ДАВИДОВИЌ

15.06.2021

10-14 30ч

7.

КРИСТИЈАН ИВАНОСКИ

15.06.2021

10-14 30ч

8.

АЉЕН ДЕАРОВСКИ

15.06.2021

10-14 30ч

9.

КРИСТИЈАН ЧАУШЕВСКИ

15.06.2021

10-14 30ч

10.

КРИСТИЈАН БУНДОВСКИ

15.06.2021

10-14 30ч

11.

МЕЛИХА НЕХТЕПАРОВА

15.06.2021

10-14 30ч

2.

КОРНЕЛИЈА ЃОРЃИЕСКА

15.06.2021

10-14 30ч

 

XXVI Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

МОНИКА КАРОВА ИВАНОВА

16.06.2021

10-14 30ч

2.

ЕЛИЗАБЕТА КРОНЕСКА

16.06.2021

10-14 30ч

3.

НЕДИМ САЛИУ

16.06.2021

10-14 30ч

4.

ЈАСМИНА САНДЕВА ЦВЕТКОВИЌ

16.06.2021

10-14 30ч

5.

ИЛИР АЛИУ

16.06.2021

10-14 30ч

6.

МАРИНА ЈАЌИМОСКА

16.06.2021

10-14 30ч

7.

АФРИМ АЛИУ

16.06.2021

10-14 30ч

8.

ЈЕТОН ЌАМИЛИ

16.06.2021

10-14 30ч

9.

МАРТИНА АМБАРЏИЕВА

16.06.2021

10-14 30ч

10.

ДОБРИНКА ПЕТРОВСКА

16.06.2021

10-14 30ч

11.

ЕЛЕНА КОСКАРОВА МАЛИНКОВА

16.06.2021

10-14 30ч

12.

ЧЛИРИМ ИСАКИ

16.06.2021

10-14 30ч

 

XXVII Група

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ХРИСТИНА РИСТОСКА

17.06.2021

10-14 30ч

2.

АЛЕКСАНДРА ТОДОРОВСКА

17.06.2021

10-14 30ч

3.

ДИМИТАР СТОИЛКОВСКИ

17.06.2021