РАСПОРЕД ЗА ИСПИТ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT (AТLS)- НАПРЕДНО  ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ  ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР

 

 

I ГРУПА

1.

МАРТИНА МИЦЕВСКА

12.07.2021

10 часот

 

2.

ВЕСНА ПАЧОСКА

12.07.2021

10 часот

 

3.

ХЕЛЕНА ЛАЗАРЕВСКА

12.07.2021

10 часот

 

4.

ЕЛЕНА ЈАНКУЛОВСКА ВЛАХОВИЌ

12.07.2021

10 часот

 

5.   

МИЛА ШИШКОВА

12.07.2021

10 часот

 

6.

ВЛОРА САДИКУ

12.07.2021

10 часот

 

7.

ИЛЗА ЗЕНДЕЛИ

12.07.2021

10 часот

 

8.

АРБЕР МУРАТИ

12.07.2021

10 часот

 

9.

КРИСТИЈАН КОСКАРОВ МАЛИНКОВ

12.07.2021

10 часот

 

10.

ИВАНА КОЛЕВСКА

12.07.2021

10 часот

 

11.

ПЕТАР ВАСИЛЕВСКИ

12.07.2021

10 часот

 

12.

АНА ДАНОВСКА

12.07.2021

10 часот

 

13.

ВИШЊА КРЗНАРИЌ

12.07.2021

10 часот

 

14.

СТОЈАНЧЕ ЗАФИРОВ

12.07.2021

10 часот

 

15.

ЕЛЕНА БУЏАКОСКА

12.07.2021

10 часот

 

16.

БЕЊАМИН КАМБЕРИ

12.07.2021

10 часот

 

17.

ЕМИЛИЈА НАЏЕНОВСКА

12.07.2021

10 часот

 

18.

ЛИЛЈАНА ЖИВКОВСКА

12.07.2021

10 часот

 

19

АДРИЈАН ПЕТРЕВСКИ

12.07.2021

10 часот

 

20.

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЌ МИТРЕВСКИ

12.07.2021

10 часот

 

21.

БИЉАНА ДИМИТРОВСКА

12.07.2021

10 часот

 

22.

КАТЕРИНА ЈОЛЕВСКА

12.07.2021

10 часот

 

23.

ПАНЧЕ НИКОЛОВ

12.07.2021

10 часот

 

24.

ОЛИВЕР РИСТОВ

12.07.2021

10 часот

 

25.

ТОМЧЕ ПОПОВСКИ

12.07.2021

10 часот

 

26.

ДРАГИЦА НИКОЛОВА

12.07.2021

10 часот

 

27.

СТЕФАН ФИЛИПОВСКИ

12.07.2021

10 часот

 

28

АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВСКИ

12.07.2021

10 часот

 

29

ФИЛИП БАШЕСКИ

12.07.2021

10 часот

 

30

АНИЉА РАЦАЈ

12.07.2021

10 часот

 

31

ХРИСТИЈАН ВЕЛЈАНОВСКИ

12.07.2021

10 часот

 

32

ГОРДАНА КРСТАНОВСКА

12.07.2021

10 часот

 

33

ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА

12.07.2021

10 часот

 

34

МИЛЕНА СРБИНОСКА БОГАТИНОСКА

12.07.2021

10 часот

 

35

ДАЈАНА БЕЛОКОСКА БЛАЖЕВСКА

12.07.2021

10 часот

 

36

КРЕНАР КРЧИШТА

12.07.2021

10 часот

 

37

ТАТЈАНА СТОЈАНОСКА

12.07.2021

10 часот

 

38

ДАРКО ДИМИТРОВСКИ

12.07.2021

10 часот

 

39

АТАНАС СТОЈАНОВ

12.07.2021

10 часот

 

40

НЕЏМИЕ СОЛА АЛИЕД

12.07.2021

10 часот

 

41

ВИГАН ЕЛМАЗИ

12.07.2021

10 часот

 

42

РЕНАТА ГРОЗДАНОСКА

12.07.2021

10 часот

 

43

МАРИЈА ТРАЈКОВА

12.07.2021

10 часот

 

44

ДЕНИ РАЗМОСКИ

12.07.2021

10 часот

 

45

ЕРМИРА ЉАБЕНИШТА

12.07.2021

10 часот

 

46

ШКЕНДИЈЕ ИБРАИМИ

12.07.2021

10 часот

 

47

МАРИЈА ВЕСОВА

12.07.2021

10 часот

 

48

ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ

12.07.2021

10 часот

 

49

ДАНИЕЛКА ЃЕОРГИЕВСКА

12.07.2021

10 часот

 

50

ВАСИЛКА НИКОЛОСКА

12.07.2021

10 часот

 

51

СИМОНА ЈОВЧЕСКА

12.07.2021

10 часот

 

52

МАРИЈА СПАСОВСКА

12.07.2021

10 часот

 

53

АНГЕЛИНА ЈАЌИМОВСКА

12.07.2021

10 часот

 

54

ЈУСУФ ИДРИЗИ

12.07.2021

10 часот

 

55

ГЗИМ НУРЕДИНИ

12.07.2021

10 часот

 

56

САИД СИЛИМАНИ

12.07.2021

10 часот

 

57

ИЛИНКА МЕГЛЕНОВА

12.07.2021

10 часот

 

58

АНДРЕА ЈОВАНОСВСКА

12.07.2021

10 часот

 

59

САЊА ВАСОВИЌ

12.07.2021

10 часот

 

60

СЕРГЕЈ ДУРНЕВ

12.07.2021

10 часот

 

61

ЈУЛИЈАНА ДИМОВСКА

12.07.2021

10 часот

 

62

МАРИЈА ИВАНОСКА

12.07.2021

10 часот

 

63

СВЕТЛАНА ПЕТКОСКА

12.07.2021

10 часот

 

64

ОЛИВЕР МИТРОСКИ

12.07.2021

10 часот

 

65

ИВАНА ТУШЕВА

12.07.2021

10 часот

 

66

ТОНИ КАПУШЕВСКИ

12.07.2021

10 часот

 

67

ХЕЛГА ПАВЛОСКА

12.07.2021

10 часот

 

68

АХМЕТ НУРЕДИНИ

12.07.2021

10 часот

 

69

АНАСТАСИЈА ИЛИЕВА

12.07.2021

10 часот

 

70

АЛЕКСАНДАР КИКИРКОВСКИ

12.07.2021

10 часот

 

71

ЕДИТА МИНОВА

12.07.2021

10 часот

 

72

ИВАН ПЕТРОВСКИ

12.07.2021

10 часот

 

73

ИСИДОРА СТЕФАНОСКА ЈОВЧЕСКИ

12.07.2021

10 часот

 

74

СИМОНА АНТОНИЕВСКА

12.07.2021

10 часот

 

75

МАТИЛДА СТОЈАНОВСКА

12.07.2021

10 часот

 

76

СТЕФАНА СТАМБОЛИЕВА

12.07.2021

10 часот

 

77

АНГЕЛА ЧИПУРОВСКА

12.07.2021

10 часот

 

78

ИВОНА ДИМОВСКА

12.07.2021

10 часот

 

79

НАТАША МИТРЕСКА

12.07.2021

10 часот

 

80

РЕБЕКА ВУКОВСКА

12.07.2021

10 часот

 

81

ШЕНЕР КЛИНЧЕ

12.07.2021

10 часот

 

82

РЕНАТА БОЖИН КОЧЕВА

12.07.2021

10 часот

 

83

ЕЛИЗАБЕТА МАЛЧОВСКИ

12.07.2021

10 часот

 

 

II ГРУПА

1.

ЉУБИЦА ПРОЕСКА СТОЈАНОВСКИ

12.07.2021год

12часот

 

2.

БЛАГОЈА СРБОВ

12.07.2021год

12часот

 

3.

АЛЕКСАНДАР ГАЦОВСКИ

12.07.2021год

12часот

 

4.

МИХАЕЛА МИШОСКА

12.07.2021год

12часот

 

5.   

МАРИЈА ЧИПАНОВСКА

12.07.2021год

12часот

 

6.

БИЛЈАНА ТАШКОВСКА МИТРЕСКА

12.07.2021год

12часот

 

7.

ЕЛЕНА ТАСЕВСКА

12.07.2021год

12часот

 

8.

ЗЛАТИЦА ЈОВАНОВСКА

12.07.2021год

12часот

 

9.

МАРИНА УЈИЧИЌ

12.07.2021год

12часот

 

10.

ЕМИНА МУКОВИЌ

12.07.2021год

12часот

 

11.

МАРИЈА УРОШЕВА КОЦЕВ

12.07.2021год

12часот

 

12.

ЕЛДАР АСАНИ

12.07.2021год

12часот

 

13.

ИВАНА БУЈАРОСКА

12.07.2021год

12часот

 

14.

ХРИСТИНА НИКОЛОСКА

12.07.2021год

12часот

 

15.

МАРИЈА НАУМОСКА

12.07.2021год

12часот

 

16.

АЛЕКСАНДАР ПУПУНОСКИ

12.07.2021год

12часот

 

17.

КРИСТИНА НЕДАНОВСКА

12.07.2021год

12часот

 

18.

АНДРИЈАНА ТРАЈКОВА

12.07.2021год

12часот

 

19

ТОНИ ЃОРЃИОСКИ

12.07.2021год

12часот

 

20.

САЊА БЕДЕ СТЕВОСКА

12.07.2021год

12часот

 

21.

МЕЛИС САРИЧОГЛУ

12.07.2021год

12часот

 

22.

ЉУБОМИР ГЕОРГИЕВ

12.07.2021год

12часот

 

23.

ДОБРИНКА ПЕТРОВСКА

12.07.2021год

12часот

 

24.

ЗЛАТА ДИМАНОВСКА

12.07.2021год

12часот

 

25.

ЈОВИЦА СТЕФКОВСКИ

12.07.2021год

12часот

 

26.

КРИСТИЈАН ВЕЛЕВСКИ

12.07.2021год

12часот

 

27.

СИМОН МАНАСИЕВ

12.07.2021год

12часот

 

28

МАГДАЛЕНА МАНАСИЕВА

12.07.2021год

12часот

 

29

ЈОВАНА ТРПКОВСКА

12.07.2021год

12часот

 

30

МАТЕА ДИЧОСКА

12.07.2021год

12часот

 

31

НАТАША СТАНОЈЕВИЌ

12.07.2021год

12часот

 

32

ШПЕНЗА АРИФИ ЗЕКИРИ

12.07.2021год

12часот

 

33

СТЕФАН БАКАЛОВСКИ

12.07.2021год

12часот

 

34

АЛЕКСАНДАР ДЕРВИШОВ

12.07.2021год

12часот

 

35

ДИЈАНА БИБОВСКА

12.07.2021год

12часот

 

36

ФЕДОРА ФЕЈЗУЛАИ

12.07.2021год

12часот

 

37

СУМЕЈА ИСМАНИ

12.07.2021год

12часот

 

38

БОЈАН ТЕОВ

12.07.2021год

12часот

 

39

АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВА

12.07.2021год

12часот

 

40

МАРИЈА ТОРКОВСКА

12.07.2021год

12часот

 

41

АНА БЛАЖЕСКА

12.07.2021год

12часот

 

42

ЈОРДЕ СИМОНОСКА

12.07.2021год

12часот

 

43

НИКОЛА ДИМИШКОВ

12.07.2021год

12часот

 

44

МИЛАН ВЕЛКОВ

12.07.2021год

12часот

 

45

МАРТА КАМЧЕВА

12.07.2021год

12часот

 

46

МАРИЈА ДУКОВСКА

12.07.2021год

12часот

 

47

АНЕ ПЕТРУШЕВСКА

12.07.2021год

12часот

 

48

НИКОЛА КУЗМАНОВСКИ

12.07.2021год

12часот

 

49

ПЕЦЕ ПЕТКОВСКИ

12.07.2021год

12часот

 

50

СТЕФАН ЛАЗАРОСКИ

12.07.2021год

12часот

 

51

АЛЕКСАНДРА ЕФТИМОВА

12.07.2021год

12часот

 

52

ВИОЛЕТА ЗАХОВСКА

12.07.2021год

12часот

 

53

АНДРИЈАНА ТОДОРОВА

12.07.2021год

12часот

 

54

ЛАТИНКА ТАСЕВА

12.07.2021год

12часот

 

55

СИМОНА СТОЈАНОВСКА

12.07.2021год

12часот

 

56

ОГНЕН БОГДАНОСКИ

12.07.2021год

12часот

 

57

МИЛЧЕ ЦВЕТАНОСКИ

12.07.2021год

12часот

 

58

ТАРА РИСТЕСКА

12.07.2021год

12часот

 

59

ЕЛМЕДИНА РИЗМАНИ СЕЛИМ

12.07.2021год

12часот

 

61

ДАРИНКА ЛАПЕСКА МАКСУДОВА

12.07.2021год

12часот

 

62

ЊОМЗА АРИФИ

12.07.2021год

12часот

 

63

МИЛАН ПЕТКОВИЌ

12.07.2021год

12часот

 

64

ФИЛИП ДОКСИМОВСКИ

12.07.2021год

12часот

 

65

ЈАСМИНА ВОЛЧЕСКА

12.07.2021год

12часот

 

66

МОНИКА АРЏАНОВА

12.07.2021год

12часот

 

67

ДАРКО ЃОРЃИОВСКИ

12.07.2021год

12часот

 

68

ВЕСНА СУКЛОСКА

12.07.2021год

12часот

 

69

ОЛИВЕРА ПАШАНКО СТРУМЕНИКОСКА

12.07.2021год

12часот

 

70

АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ

12.07.2021год

12часот

 

71

МЕРИТА СЕЛМАНИ

12.07.2021год

12часот

 

72

ИВАНА ЃУРКОВСКА НИКОЛОВ

12.07.2021год

12часот

 

73

ЕЛЕНА АТАНСКОВА

12.07.2021год

12часот

 

74

ХРИСТИЈАН НЕСТОРОВ

12.07.2021год

12часот

 

75

ЏОШКУН КЕРАЛА

12.07.2021год

12часот

 

76

ДРАГАН ЦИБРЕВ

12.07.2021год

12часот

 

77

БЕСА ПАЛОШИ

12.07.2021год

12часот

 

78

МАРТИН РАЗМОСКИ

12.07.2021год

12часот

 

79

ТОМИСЛАВ КОЊАНОВСКИ

12.07.2021год

12часот

 

80

ПЕТАР КАНЕВЧЕ

12.07.2021год

12часот

 

81

ДАЈАНА ГЕОРГИЕВСКА

12.07.2021год

12часот

 

82

РАДМИЛА РИСТОСКА

12.07.2021год

12часот

 

83

ЕЛИНДА ЈОНУЗИ

12.07.2021год

12часот

 

 

 

III ГРУПА

1.

ЈУЛИЈАНА ДИМОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

2.

МАРИЈА ИВАНОСКА

13.07.2021год

10часот

 

3.

СВЕТЛАНА ПЕТКОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

4.

ОЛИВЕР МИТРОВСКИ

13.07.2021год

10часот

 

5.   

ИВАНА ТУШЕВА

13.07.2021год

10часот

 

6.

ТОНИ КАПУШЕВСКИ

13.07.2021год

10часот

 

7.

ХЕЛГА ПАВЛОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

8.

АХМЕД НУРЕДИНИ

13.07.2021год

10часот

 

9.

АНАСТАСИЈА ИЛИЕВА

13.07.2021год

10часот

 

10.

АЛЕКСАНДАР КИКИРКОВСКИ

13.07.2021год

10часот

 

11.

ЕДИТА МИНОВА

13.07.2021год

10часот

 

12.

ИВАН ПЕТРОВСКИ

13.07.2021год

10часот

 

13.

ИСИДОРА СТЕФАНОСКА ЈОВЧЕСКИ

13.07.2021год

10часот

 

14.

СИМОНА АНТОНИЕВСКА

13.07.2021год

10часот

 

15.

МАТИЛДА СТОЈАНОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

16.

СТЕФАНА СТАМБОЛИЕВА

13.07.2021год

10часот

 

17.

АНГЕЛА ЧИПУРОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

18.

ИВАНА ДИМОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

19

НАТАША МИТРЕСКА

13.07.2021год

10часот

 

20.

РЕБЕКА ВУКОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

21.

ШЕНЕР КЛИНЧЕ

13.07.2021год

10часот

 

22.

РЕНАТА БОЖИНКОЧЕВА

13.07.2021год

10часот

 

23.

ЕМРА ИДРИЗИ

13.07.2021год

10часот

 

24.

ЃУРЃАНА ДАНИЛОВА

13.07.2021год

10часот

 

25.

ИЛЕ КУЗМАНОСКИ

13.07.2021год

10часот

 

26.

АЛЕКСАНДРА БИЛЈАН

13.07.2021год

10часот

 

27.

АНГЕЛА ТРАЈКОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

28

ДАРКО СТОИМЕНОВ

13.07.2021год

10часот

 

29

МАЈА ПЕТРОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

30

ИВОНА БОГЕВСКА

13.07.2021год

10часот

 

31

ЕЛЕНА ПЕНЕВА

13.07.2021год

10часот

 

32

МИЛЕ МИЛОШОСКИ

13.07.2021год

10часот

 

33

АНА ГЕРАСОВСКА ЈОВКОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

34

ИРЕНА БЕДЕ

13.07.2021год

10часот

 

35

НАТАША СИРЧЕСКА

13.07.2021год

10часот

 

36

АЛЕКСАНДАР БОЖИНОСКИ

13.07.2021год

10часот

 

37

ИЛБЕР СЕЈФЕДИНИ

13.07.2021год

10часот

 

38

АЛЕКСАНДРА АНГЕЛОВА

13.07.2021год

10часот

 

39

ШПРЕСА ХАСАНИ

13.07.2021год

10часот

 

40

ДАНИЕЛА СТАНОЈОСКА ИВАНОВ

13.07.2021год

10часот

 

41

ЈЕТА ЌЕРИМИ

13.07.2021год

10часот

 

42

ЗЕЛИЈЕ ИЛАЗИ

13.07.2021год

10часот

 

43

ФИЛИП ВАСИЛЕВСКИ

13.07.2021год

10часот

 

44

ФРОСИНА ЈОВАНОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

45

ВИДАНЧО НИКОЛОСКИ

13.07.2021год

10часот

 

46

МУХАМЕДИН РУШИТИ

13.07.2021год

10часот

 

47

АНГЕЛКА СПИРКОСКА МАГЕРОСКА

13.07.2021год

10часот

 

48

МАРТА ЈОВАНОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

49

АНА ИЛКОСКИ

13.07.2021год

10часот

 

50

АРБАНА  РЕЏЕПИ

13.07.2021год

10часот

 

51

ЈЕТМИР КАРИОМАНИ

13.07.2021год

10часот

 

52

ДАРКО КУТАНОСКИ

13.07.2021год

10часот

 

53

АЛМА МУСТАФОВА

13.07.2021год

10часот

 

54

ДЕЈАН ДИМЧЕВСКИ

13.07.2021год

10часот

 

55

ДИМИТАР ДАВИДОВИЌ

13.07.2021год

10часот

 

56

СИМОНА КАРАПАНЏЕВСКА

13.07.2021год

10часот

 

57

КОРНЕЛИЈА ЃОРЃЕСКА

13.07.2021год

10часот

 

58

ВЛАДИМИР АНДОВСКИ

13.07.2021год

10часот

 

59

ИРЕНА ЛЕОВА КОЦЕВСКИ

13.07.2021год

10часот

 

61

САЊА ПЕТКОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

62

ДИМИТАР ЦВЕТКОВСКИ

13.07.2021год

10часот

 

63

ЧЛИРИМ ИСАКИ

13.07.2021год

10часот

 

64

АФРИМ АЛИУ

13.07.2021год

10часот

 

65

ЈАСМИНА САНДЕВА

13.07.2021год

10часот

 

66

ИВАНА ЈАЧЕВА

13.07.2021год

10часот

 

67

СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА

13.07.2021год

10часот

 

68

ЕЛИЗАБЕТА ХРОНЕСКА

13.07.2021год

10часот

 

69

АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОСКА ТРАЈЧЕСКА

13.07.2021год

10часот

 

70

КАТЕРИНА ГРЕБУЛОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

71

МИЛАН ВЕЛКОВ

13.07.2021год

10часот

 

72

АЏИБАЈРАМ МАШКУЛИ

13.07.2021год

10часот

 

73

ИЛИР АЛИУ

13.07.2021год

10часот

 

74

ИВАНА ДИМИТРОВА

13.07.2021год

10часот

 

75

ДАРКО ВАСИЛЕВСКИ

13.07.2021год

10часот

 

76

КРИСТИЈАН ИВАНОСКИ

13.07.2021год

10часот

 

77

АРМЕНД РУФАТИ

13.07.2021год

10часот

 

78

МАЈА ТАНКОСКА

13.07.2021год

10часот

 

79

МОНИКА СИМОНОВСКА

13.07.2021год

10часот

 

80

ЈЕТОН ЌАМИЛИ

13.07.2021год

10часот

 

81

МАРИЈА ВАЉАКОВА

13.07.2021год

10часот

 

82

ЈЕЛЕНА ГОЛУБОВИЌ

13.07.2021год

10часот

 

83

МИРАЈЕТ ТЕЛА

13.07.2021год

10часот

 

 

IV ГРУПА

 

1.

АЛЕКСАНДРА ТОДОРОВСКА

13.07.2021год

12часот

 

2.

ЕЛЕНА ДАВИТКОВСКА

13.07.2021год

12часот

 

3.

ЗОРАН ЧАМАКОВСКИ

13.07.2021год

12часот

 

4.

АНДРЕЈ АТАНАСОВСКИ

13.07.2021год

12часот

 

5.   

ДИМИТАР СТОИЛКОВСКИ

13.07.2021год

12часот

 

6.

ДИМИТАР ЈОВАНОВ

13.07.2021год

12часот

 

7.

КАТИНА АЛЕКСОВСКА

13.07.2021год

12часот

 

8.

РОБЕРТ НИКОЛОВСКИ

13.07.2021год

12часот

 

9.

ЉУЛЈЕТА БАЈРАМИ

13.07.2021год

12часот

 

10.

КРИСТИАН БОГДАНОСКИ

13.07.2021год

12часот

 

11.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

13.07.2021год

12часот

 

12.

МАГДАЛЕНА ЃОРИЌ ПЕТРУШЕВСКИ

13.07.2021год

12часот

 

13.

ИСКРА НЕДЕЛКОВА

13.07.2021год

12часот

 

14.

КРУМ ЃОРГИЕВ

13.07.2021год

12часот

 

15.

МОНИКА РИСТЕВСКА

13.07.2021год

12часот

 

16.

ДИМИТАР НАЈДЕНКОВСКИ

13.07.2021год

12часот

 

17.

АЛЕКСАНДРА МИШЕВА

13.07.2021год

12часот

 

18.

КРИСТИЈАН БУНДОВСКИ

13.07.2021год

12часот

 

19

АНА СПИРКОСКА

13.07.2021год

12часот

 

20.

ТОНИ ЦВЕТКОСКИ

13.07.2021год

12часот

 

21.

БЛЕРТА ШАХИНИ АЗИЗИ

13.07.2021год

12часот

 

22.

СУАД МЕШИЌ

13.07.2021год

12часот

 

23.

НАЦКО СТАВРЕСКИ

13.07.2021год

12часот

 

24.

ВЕРОНИКА АПОСТОЛОСКА

13.07.2021год

12часот

 

25.

МЕРИМА ИЗАИРИ

13.07.2021год

12часот

 

26.

АРЈЕТА ЏЕЛАДИНИ ИСМАИЛИ

13.07.2021год

12часот

 

27.

ЕЛЕНА МИТРЕСКА

13.07.2021год

12часот

 

28

СЕНИЈА КАХВЕЏИ

13.07.2021год

12часот

 

29

АНА НЕДЕЛКОСКА

13.07.2021год

12часот

 

30

МЕЛИХА НЕХТЕПАРОВА

13.07.2021год

12часот

 

31

КРИСТИЈАН ЧАУШЕВСКИ

13.07.2021год

12часот

 

32

ВАСКА РАДЕСКИ

13.07.2021год

12часот

 

33

ГЛОРИЈА ГАШПАР

13.07.2021год

12часот

 

34

МЕРИ ВЕЛЕСКА

13.07.2021год

12часот

 

35

АНЕТА КОЧИШКИ

13.07.2021год

12часот

 

36

ВЕСНА ЈАНЕВСКА

13.07.2021год

12часот

 

37

ДРИТЕРО КОКАЛЕ

13.07.2021год

12часот

 

38

ГОРДАН БОЕВ

13.07.2021год

12часот

 

39

АНИЦА ДИМЕСКА

13.07.2021год

12часот

 

40

РИЗА АФИЗИ

13.07.2021год

12часот

 

41

ЈУЛИЈА УРУМОВСКА

13.07.2021год

12часот

 

42

КРИСТИНА ТОДОСИЕВА СЕРАФИМОВА

13.07.2021год

12часот

 

43

ТАШКОВА ЗОРИЦА

13.07.2021год

12часот

 

44

АНДРЕЕВСКА ВИОЛЕТА

13.07.2021год

12часот

 

45

ЕЛЕНА КАСКАРОВА МАЛИНКОВА

13.07.2021год

12часот

 

46

ПРЕДРАГ СИМЈАНОВСКИ

13.07.2021год

12часот

 

47

СИМОНА ЈОВАНОВА

13.07.2021год

12часот

 

48

ЖАНЕ АНДОНОВА

13.07.2021год

12часот

 

49

МАРИЈА РАМБАБОВА

13.07.2021год

12часот

 

50

СТЕФАНИЈА АТАНАСОВА ЈОВАНОВСКИ

13.07.2021год

12часот

 

51

ЗАМИРА БЕЏЕТИ ЗУЉБЕАРИ

13.07.2021год

12часот

 

52

АЛЕКСАНДАР БОРОЗАНОВ

13.07.2021год

12часот

 

53

МАРИЈА ИЛИЕВА

13.07.2021год

12часот

 

54

АЛЕКСАНДАР ДИМОВСКИ

13.07.2021год

12часот

 

55

БЕХАР АБДИИ

13.07.2021год

12часот

 

56

БЕЛКИСА ТАИРИ АБДИИ

13.07.2021год

12часот

 

57

ЈАНЕ НИКОЛА ВАСИЛЕСКИ

13.07.2021год

12часот

 

58

САЊА ШОПОВА

13.07.2021год

12часот

 

59

ВИКТОРИЈА СЕРАФИМОВА КОЦЕВА

13.07.2021год

12часот

 

61

АНАСТАСИЈА НАЦЕВА

13.07.2021год

12часот

 

62

ЕЛЕНА ДЕНКОВСКА

13.07.2021год

12часот

 

63

МАЈА МАРКОВСКА ИЛИЈЕВСКА

13.07.2021год

12часот

 

64

СТЕФАНИЈА СТОЈАНОВА

13.07.2021год

12часот

 

65

ВИКТОР СТОЕВ

13.07.2021год

12часот

 

66

ЛИДИЈА КАЛИНСКА АТАНАСОВСКА

13.07.2021год

12часот

 

67

МАРИЈА ИВАНОВА

13.07.2021год

12часот

 

68

ДИЈАНА ГРУПЧЕ

13.07.2021год

12часот

 

69

НАТАША ЧЕПЕРГАНОВА ЈОРДАНОВА

13.07.2021год

12часот

 

70

АНА КАРПИЧАРОВА

13.07.2021год

12часот

 

71

КРИСТИЈАН ДЕРВИШОВ

13.07.2021год

12часот

 

72

ТОНИ ШРЌЕРИНОВ

13.07.2021год

12часот

 

73

МЕРЈЕМ ДАУТИ

13.07.2021год

12часот

 

74

ЕРЗЕН ЕЛЕЗИ

13.07.2021год

12часот

 

75

ТОМИСЛАВА МАНЧЕВА

13.07.2021год

12часот

 

76

АНЃЕЛИНА НИКОЛОВА

13.07.2021год

12часот

 

77

ДРАГАНА КОСТОВСКА

13.07.2021год

12часот

 

78

БИСЕРА СТОЈМЕНОВА РУНТЕВА

13.07.2021год

12часот

 

79

МАРИЈА ТРАЈКОВА ПЕТКОВСКА

13.07.2021год

12часот

 

80

КРИСТИНА БОГЕСКА

13.07.2021год

12часот

 

81

МАРИЈА СЛИВЈАНОСКА

13.07.2021год

12часот

 

82

МАРИЈА ГРЧЕСКА

13.07.2021год

12часот

 

83

АЛЕКСАНДАР ЃЕРОСКИ

13.07.2021год

12часот

 

84

НЕДИМ САЛИУ

13.07.2021год

12часот

 

 

Резулати од БЛС испит одржан на 26.05.2021 година

 

1.        

Клаудиа Ѓиноска

20

2.        

Елинда Јонузи

19

3.        

Мејдин Ибраим

18

4.        

Александар Ѓероски

16

5.        

Арбер Мурати

19

6.        

Рената Кочоска

19

7.        

Вишна Крзнариќ

17

8.        

Александар Петрески

18

9.        

Лиридона Муртиши

16

10.    

Елизабаета Малчовски

15

11.    

Ерхан Салкоски

19

12.    

Дарко Димитровски

19

13.    

Ѓурѓана Данилова

18

14.    

Блерта Шахини Азизи

11

15.    

Марија Урошева Коцев

18

16.    

Елена Коскарова Малинкова

19

17.    

Владимир Аидовски

17

18.    

Михаел Пипер

15

19.    

Александра Тодоровска

19

20.    

Елена Ташковска Георгиевска

18

21.    

Исидора Стефаноска Јовчески

20

22.    

Бојан Тренчиќ

19

23.    

Марија Ваљакова

20

24.    

Јулијана Димовска

17

25.    

Ајет Асани

19

26.    

Митко Кортов

19

27.    

Благица Пецанова

19

28.    

Милена Србиноска Богатиноска

20

 

РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ