РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS) - ОСНОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

I ГРУПА

 

1.

МАРТИНА МИДЕВСКА

22.07.2020

11-12ч

 24

2.

ЕЛЕНА ЈАНКУЛОВСКА ВЛАХОВИЌ

22.07.2020

11-12ч

 22

3.

МАРИЈА ВЕСОВА

22.07.2020

11-12ч

 23

4.

МИЛА ШИШКОВА

22.07.2020

11-12ч

 24

5.   

КРИСТИНА Е.ДОНЕВСКА

22.07.2020

11-12ч

 23

6.

ЕЛЕНА НАКОВА

22.07.2020

11-12ч

 16

7.

ВЛОРА САДИКУ

22.07.2020

11-12ч

 17

8.

ИЛЗА ЗЕНДЕЛИ

22.07.2020

11-12ч

 17

9.

ГОРАН КРСТЕВСКИ

22.07.2020

11-12ч

 

10.

МАРИЈА ТРАЈКОВА

22.07.2020

11-12ч

 21

11.

МАРИЈА ГЕРАСОВСКА

22.07.2020

11-12ч

 21

12.

КРИСТИЈАН КАСКАРОВ МАЛИНКОВ

22.07.2020

11-12ч

 24

13.

САНДРА АРСОВСКА

22.07.2020

11-12ч

 22

14.

ТОНИ ГЕОРГИЕВСКИ

22.07.2020

11-12ч

 17

15.

ПЕТАР ВАСИЛЕВСКИ

22.07.2020

11-12ч

 21

16.

ИГОР ТРПКОВСКИ

22.07.2020

11-12ч

 20.5

17.

МИЛЕНА С. БОГАТИНОВСКА

22.07.2020

11-12ч

 21

18.

СТОЈАНЧЕ ЗАФИРОВ

22.07.2020

11-12ч

 23

19.

ЉУБОМИР ГЕОРГИЕВ

22.07.2020

11-12ч

 19

20.

ЕЛЕНА БУЏАКОСКА

22.07.2020

11-12ч

 20

21.

ИВАНА КОЛЕВСКА

22.07.2020

11-12ч

 19

22.

АДРИЈАН ПЕТРЕВСКИ

22.07.2020

11-12ч

 23

23.

ЛАТИНКА ТАСЕВА

22.07.2020

11-12ч

 25

24.

ХИДАЈЕТ АДЕМИ -СЕЈФУЛИ

22.07.2020

11-12ч

 

25.

РОЛАНД ДУКА

22.07.2020

11-12ч

 

26.

ДЕСПОТ ДЕСПОТОВСКИ

22.07.2020

11-12ч

 

27.

РОБЕРТ НИКОЛОВСКИ

22.07.2020

11-12ч

 

28.

КРЕМАР КРЧИШТА

22.07.2020

11-12ч

 

 

 

 

II ГРУПА

 

 

1.

ОЛИВЕР РИСТОВ

22.07.2020

12.30-13.30ч

 24

2.

ШПЕНЗА АРИФИ ЗЕЌИРИ

22.07.2020

12.30-13.30ч

 

3.

НАТАША СТАНОЈЕВИЌ

22.07.2020

12.30-13.30ч

 

4.

ЕМИЛИЈА НАЏЕНОВСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 23

5.   

ЕЛЕНА ФИЛИПОВА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 

6.

КРИСТИНА БОГЕСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 

7.

МАРИЈА СЛИВЈАНОСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 

8.

ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ

22.07.2020

12.30-13.30ч

 

9.

СЛАЃАНА КИТАНОВА АНДОВА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 21.5

10.

ВЕСНА ПАЧОСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 23

11.

ЕЛМЕДИНА РИЗМАНИ СЕЛИМ

22.07.2020

12.30-13.30ч

 20

12.

ЕЛЕНА ДАВИТКОВСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 

13.

ДЕЈАН СПАСОВ

22.07.2020

12.30-13.30ч

 

14.

ДЕЈАН ПЕТРОВСКИ

22.07.2020

12.30-13.30ч

 20.5

15.

ГОРДАНА ЛАЗАРОВА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 22

16.

БИЉАНА ДИМИТРОВСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 

17.

СИМОН МАНАСИЕВ

22.07.2020

12.30-13.30ч

 21

18.

ПАНЧЕ НИКОЛОВ

22.07.2020

12.30-13.30ч

 21.5

19.

АХМЕД НУРЕДИНИ

22.07.2020

12.30-13.30ч

 

20.

МАЈА КРАЉЕВСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 20

21.

ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 21

22.

АНГЕЛИНА ЈАЌИМОВСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 21

23.

ДРАГИЦА НИКОЛОВА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 21

24.

АНДРИЈАНА ТОДОРОВА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 21.5

25.

ГОРДАНА КРСТАНОВСКА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 24

26.

СТЕФАН ФИЛИПОВСКИ

22.07.2020

12.30-13.30ч

 21

27.

ЕГЗОН АСАНИ

22.07.2020

12.30-13.30ч

 18

28.

АДРИЈАНА ИЛИЕВСКА ВЕЛКОВСКИ

22.07.2020

12.30-13.30ч

 25

29.

КАТЕРИНА КУЗМАНОВА

22.07.2020

12.30-13.30ч

 

 
 
 

За Нас

Медицинскиот симулациски центар е основан како установа помеѓу Министерството за здравство, медицинските факултети и лекарската комора на Македонија.

Прочитај повеќе.

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2020 за унапредување на административен службеник

ОгласПријава

Контакт информации

 

Адреса: 50-та Дивизија бр. 6 Скопје

Телефон: 02/3112-276

Email: msc@zdravstvo.gov.mk

Website: www.msc.gov.mk