Известување за ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED LIFE SUPPORT (ATLS)- НАПРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ПРИ ТРАУМА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР (15-30.01.2019)

 

 

 

РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ ADVANCE TRAUMA LIFE SUPPORT (ATLS)- НАПРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ПРИ ТРАУМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2017-2018 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР

 

 

 

 

 

                              I ГРУПА

 

 

 

 

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

БОРЧЕ СИВАКОВ

15.01.2019

10-14.30ч

2.

ЈОРДЕ СИМОНОСКА

15.01.2019

10-14.30ч

3.

СЛАЃАНА КИТАНОВА АНДОВА

15.01.2019

10-14.30ч

4.

КУЈТИМЕ РУШИТИ МЕХМЕТИ

15.01.2019

10-14.30ч

5.   

БИЛЈАНА ЧАДИЕВА

15.01.2019

10-14.30ч

6.

ДИМА ИЛИЕСКА

15.01.2019

10-14.30ч

7.

БЛАГОЈА КИТАНОВСКИ

15.01.2019

10-14.30ч

8.

ВИОЛЕТА МОЈСОВСКА

15.01.2019

10-14.30ч

9.

ГОРАН МИТЕВСКИ

15.01.2019

10-14.30ч

10.

АНЕТА ВУЧКОВСКА

15.01.2019

10-14.30ч

11.

АТАНАС ФУРНАЏИСКИ

15.01.2019

10-14.30ч

12.

ЕЛЕНА ЦВЕТИНОВСКА

15.01.2019

10-14.30ч

13.

НИКОЛА ТРЕНДАФИЛОВ

15.01.2019

10-14.30ч

14.

ТОДОРКА ОКОВА

15.01.2019

10-14.30ч

15.

МИРОСЛАВ МИЛЕНКОВСКИ

15.01.2019

10-14.30ч

16.

САНДРА ДИМИТРОВА

15.01.2019

10-14.30ч

17.

ВИОЛЕТА ЈОВАНОВА МИНОВА

15.01.2019

10-14.30ч

18.

АЛЕКСАНДРА ЈОРДАНОВА

15.01.2019

10-14.30ч

19.

РАДМИЛА ТАЛЕСКА

15.01.2019

10-14.30ч

20.

САНДРА АРСОВСКА

15.01.2019

10-14.30ч

21.

АНА СПАСОВСКА

15.01.2019

10-14.30ч

22.

СНЕЖАНА КОРУНСКА

15.01.2019

10-14.30ч

23.

БЕТИ ГЕЛЕЈЧЕВСКА ИЛКОСКА

15.01.2019

10-14.30ч

 

                             

 

      II ГРУПА

 

                               

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

КЕВИЦА ШОПОВА КЛИФОВА

16.01.2019

10-14.30ч

2.

ЈАСМИНА ГОШЕВСКА

16.01.2019

10-14.30ч

3.

ДАНИЕЛА ЈОВАНОВА

16.01.2019

10-14.30ч

4.

ОЛИВЕРА КИМОВСКА ПЕТРОВСКА

16.01.2019

10-14.30ч

5.   

ЛУЛЈЕТА ХЕТЕМИ

16.01.2019

10-14.30ч

6.

ЛИЛЈАНА ТОДОРОВСКА

16.01.2019

10-14.30ч

7.

ГОРАН ГЕОРГИЕВСКИ

16.01.2019

10-14.30ч

8.

АНГЕЛ СТОЈАНОВСКИ

16.01.2019

10-14.30ч

9.

МАРИЈА АТАНАСОВА

16.01.2019

10-14.30ч

10.

АНИЛА РАЦАЈ

16.01.2019

10-14.30ч

11.

СЛАВИЦА ШУПЕРЛИСКА

16.01.2019

10-14.30ч

12.

РОЛАНД ДУКА

16.01.2019

10-14.30ч

13.

ДЕСПОТ ДЕСПОТОВСКИ

16.01.2019

10-14.30ч

14.

ДИМИТАР АНГЕЛЕВСКИ

16.01.2019

10-14.30ч

15.

АНГЕЛА КОЛЕСКА

16.01.2019

10-14.30ч

16.

МАРТИН ЛАЗАРЕВСКИ

16.01.2019

10-14.30ч

17.

МИРЕЛА ВАСИЛЕВА

16.01.2019

10-14.30ч

18.

АЛЕКСАНДРА ТОНЕВА

16.01.2019

10-14.30ч

19.

САШО МИХАИЛОВ

16.01.2019

10-14.30ч

20.

МЕВЉУДЕ АДЕМИ

16.01.2019

10-14.30ч

21.

ХИДАЕТ АДЕМИ

16.01.2019

10-14.30ч

 

 

 

     III ГРУПА

 

                               

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ОЛИВЕР МИТРОВСКИ

17.01.2019

10-14.30ч

2.

ИВАНА КРСТЕВСКА

17.01.2019

10-14.30ч

3.

ЃУЛШЕН МУРАТИ

17.01.2019

10-14.30ч

4.

ЛИЛЈАНА МИЛЕНКОВА

17.01.2019

10-14.30ч

5.   

ЕМИЛИЈА МАНАСИЕВСКИ

17.01.2019

10-14.30ч

6.

МАКЕДОНКА МИТРЕСКА НАУМОСКА

17.01.2019

10-14.30ч

7.

МЕМЕТ САЉАЈДИН

17.01.2019

10-14.30ч

8.

СТОЈАНЧО ИЧЕВ

17.01.2019

10-14.30ч

9.

ВЕРИЦА МАЛИНКОВА

17.01.2019

10-14.30ч

10.

МАЈА ПЕТРУШЕВСКА

17.01.2019

10-14.30ч

11.

АЛЕКСАНДРА ТОЧКО

17.01.2019

10-14.30ч

12.

ЈОВИЦА СТЕВКОВСКИ

17.01.2019

10-14.30ч

13.

ВАЛЕНТИНА БОЈОВСКА ТРАЈАНОВСКА

17.01.2019

10-14.30ч

14.

АЛБИНА ЧРЕСКОВНИК ПУПАКОСКИ

17.01.2019

10-14.30ч

15.

ВЛАДИМИР РИСТОВСКИ

17.01.2019

10-14.30ч

16.

ЕЛИЗАБЕТА ШУПЕРЛИСКА

17.01.2019

10-14.30ч

17.

СИМОНА ДАНЕСКА

17.01.2019

10-14.30ч

18.

МАРИНА ПУЛЕСКА

17.01.2019

10-14.30ч

19.

АБДИ МУРТЕЗАНИ

17.01.2019

10-14.30ч

20.

АНДРИЈАНА АДРЕЕВСКА

17.01.2019

10-14.30ч

 

 

 

     IV ГРУПА

 

                               

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

МЕРИ БЕРАТ

18.01.2019

10-14.30ч

2.

МАРИНА ВУКШАНОВИЌ СТОЛЕСКА

18.01.2019

10-14.30ч

3.

СЛАВИЦА МАВРУШЕВА

18.01.2019

10-14.30ч

4.

САМИР ЈУСКОСКИ

18.01.2019

10-14.30ч

5.   

ДРАГАН КОСТОВСКИ

18.01.2019

10-14.30ч

6.

СВЕТЛАНА ИЛОСКИ

18.01.2019

10-14.30ч

7.

АНИТА БОЖИНОВА ПЕТКОВСКА

18.01.2019

10-14.30ч

8.

ДРИТОН БИЉАЛИ

18.01.2019

10-14.30ч

9.

АЛЕКСАНДРА ПЕЈОВСКА ЈОСЕВ

18.01.2019

10-14.30ч

10.

КОСТАДИНА ЃОРЃИОСКА

18.01.2019

10-14.30ч

11.

МАРТИНА АМБАРЏИЕВА

18.01.2019

10-14.30ч

12.

ИВАНА КОПРИВЊАК

18.01.2019

10-14.30ч

13.

АНТОНЕЛА МАНАСИЕВСКА

18.01.2019

10-14.30ч

14.

СЛОБОДАНКА ЦВЕТКОВА

18.01.2019

10-14.30ч

15.

ДИНА ЗАФИРОВА

18.01.2019

10-14.30ч

16.

ВАЛЕНТИНА РИСТЕСКА ЦВЕТКОВСКА

18.01.2019

10-14.30ч

17.

МЕТОДИЈА ДИМИТРИЕСКИ

18.01.2019

10-14.30ч

18.

ВЕСНА ПЕЈЧИНОВСКА РИСТЕСКА

18.01.2019

10-14.30ч

19.

МИЛЕ ГОГОВ

18.01.2019

10-14.30ч

20.

СЕЈАД ЌАЗИМОСКИ

18.01.2019

10-14.30ч

21.

ТОНИ НЕШКОВСКИ

18.01.2019

10-14.30ч

 

 

 

     V ГРУПА

 

                               

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

СОЛЗА ЈОВАНОВА

21.01.2019

10-14.30ч

2.

АЛЕКСАНДРА ПАНОСКА

21.01.2019

10-14.30ч

3.

ДРАГАНА СТОЈКОВИЌ

21.01.2019

10-14.30ч

4.

ГОРАН РАЗМОСКИ

21.01.2019

10-14.30ч

5.   

РИНА ПУРРИНИ

21.01.2019

10-14.30ч

6.

АНА БЛАЖЕСКА

21.01.2019

10-14.30ч

7.

ВИКТОР СИМЕОНОВСКИ

21.01.2019

10-14.30ч

8.

КАТЕРИНА ЈОВАНОВСКА

21.01.2019

10-14.30ч

9.

МАРИЈА ЈОВАНОВСКА КАЛПАК

21.01.2019

10-14.30ч

10.

МАРИЈА ЏАМБАЗОВА

21.01.2019

10-14.30ч

11.

АНИТА НАЈДОВА

21.01.2019

10-14.30ч

12.

СТЕФАН КРСТЕВСКИ

21.01.2019

10-14.30ч

13.

ВИЛИЈАМ КИТЕВСКИ

21.01.2019

10-14.30ч

14.

ДУРИМ АСАНИ

21.01.2019

10-14.30ч

15.

ВЕЛИМИР ШУМЕНКОВСКИ

21.01.2019

10-14.30ч

16.

БИЛЈАНА ВАСИЛЕВСКА

21.01.2019

10-14.30ч

17.

БИЉАНА ДОДЕВСКА

21.01.2019

10-14.30ч

18.

ГОРДАНА ЦАНЕСКИ

21.01.2019

10-14.30ч

19.

ЛИДИЈА НОВАЧЕСКА

21.01.2019

10-14.30ч

 

 

 

    VI ГРУПА

 

                               

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

ВЕЛИМИР САВЕСКИ

22.01.2019

10-14.30ч

2.

НАДИРЕ ФЕРАТИ

22.01.2019

10-14.30ч

3.

ДИМИТРИ БАЧЕВСКИ

22.01.2019

10-14.30ч

4.

ДЕЈАН БИЛЕСКИ

22.01.2019

10-14.30ч

5.   

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА

22.01.2019

10-14.30ч

6.

ЕЛЕНА МАНАСИЕВСКА

22.01.2019

10-14.30ч

7.

МАРИЈА ЃОШЕВСКА

22.01.2019

10-14.30ч

8.

РЕЗАРТА ЕЛЕЗИ

22.01.2019

10-14.30ч

9.

АЛБИНА БЕЈТА

22.01.2019

10-14.30ч

10.

АЛИЛ ДЕРВИШОСКИ

22.01.2019

10-14.30ч

11.

НАДИЦА ТРАЈКОВСКА

22.01.2019

10-14.30ч

12.

ТАМАРА БОЈКОВСКА

22.01.2019

10-14.30ч

13.

АНА ЧЕЛИКИЌ

22.01.2019

10-14.30ч

14.

АНА ВАСИЛЕВА

22.01.2019

10-14.30ч

15.

ИЗАБЕЛА ЈОВАНОВСКА

22.01.2019

10-14.30ч

16.

ЉЕНЧЕ ЃОРГИЕВА

22.01.2019

10-14.30ч

17.

НАДА ЏОРЛЕВА

22.01.2019

10-14.30ч

18.

ЛАЗО МАНЕВ

22.01.2019

10-14.30ч

19.

ПЕТАР МАРКОВ

22.01.2019

10-14.30ч

20.

ЛИДИЈА НОВАЧЕВСКА

22.01.2019

10-14.30ч

21.

ЗОРИЦА ДИМЧЕВСКА

22.01.2019

10-14.30ч

22.

ГОРДАНА ЦАНЕСКА

22.01.2019

10-14.30ч

 

 

 

     VII ГРУПА

 

                               

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВСКИ

23.01.2019

10-14.30ч

2.

НИКОЛА СИЛЈАНОВСКИ

23.01.2019

10-14.30ч

3.

АЛЕКСАНДРА РИСТОВА

23.01.2019

10-14.30ч

4.

БИЛЈАНА ПИТРОПОВА ШУШЛЕВСКА

23.01.2019

10-14.30ч

5.   

НЕМАЊА ИЉОВСКИ

23.01.2019

10-14.30ч

6.

СНЕЖАНА ВОЛЧЕСКА

23.01.2019

10-14.30ч

7.

РОБЕРТО ЦВЕТКОВСКИ

23.01.2019

10-14.30ч

8.

ЕЛЕНА МАЏАРОВА

23.01.2019

10-14.30ч

9.

ЕЛМА САЛКОСКА

23.01.2019

10-14.30ч

10.

ИВО КУНОВСКИ

23.01.2019

10-14.30ч

11.

МАРКО КОСТОВСКИ

23.01.2019

10-14.30ч

12.

КРИСТИНА МИЛЕВСКА

23.01.2019

10-14.30ч

13.

БЉЕРИМ ИБРАХИМИ

23.01.2019

10-14.30ч

14.

ЕНЕС ЈАШАРИ

23.01.2019

10-14.30ч

15.

КРИСТИН КОСТАДИНОСКИ

23.01.2019

10-14.30ч

16.

АЛЕКСАНДРА ЈОСИФОВА

23.01.2019

10-14.30ч

17.

РАДОЈКА ТРАЈКОВСКА

23.01.2019

10-14.30ч

18.

ТОНИ НЕШКОВСКИ

23.01.2019

10-14.30ч

19.

БОРИСЛАВ КАЛКОВАЛИЕВ

23.01.2019

10-14.30ч

20.

ЗОРИЦА ДИМЧЕВСКА

23.01.2019

10-14.30ч

21.

БИЛЈАНА ОГНЕНОСКА

23.01.2019

10-14.30ч

 

 

 

     VIII ГРУПА

 

                               

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

АЈЛА СКЕНДЕРИ

24.01.2019

10-14.30ч

2.

МАЈА ЌУЛИБРК НЕДЕЛКОВСКА

24.01.2019

10-14.30ч

3.

АНГЕЛА КАБОВА

24.01.2019

10-14.30ч

4.

НУРЏАНЕ ЗЕНУНИ СУЉИМАНИ

24.01.2019

10-14.30ч

5.   

МАЈА ДИМИТРОВСКА

24.01.2019

10-14.30ч

6.

ИВО ПАУНОСКИ

24.01.2019

10-14.30ч

7.

МИХАИЛ ТАУШАНОВ

24.01.2019

10-14.30ч

8.

БЛАГОЈА ДАМЕСКИ

24.01.2019

10-14.30ч

9.

НЕНАД ВРГОВИЌ

24.01.2019

10-14.30ч

10.

СТЕФАНИА АЗМАНОВА

24.01.2019

10-14.30ч

11.

ПЕТАР МИЛОШЕВСКИ

24.01.2019

10-14.30ч

12.

БОЈАН БУДИЌ

24.01.2019

10-14.30ч

13.

АДРИЈАНА ЕФТИМОВА

24.01.2019

10-14.30ч

14.

СИМОНА САПУНЏИЈА

24.01.2019

10-14.30ч

15.

ЛЕУТРИМ ШАКИРИ

24.01.2019

10-14.30ч

16.

ДРАГАНА БИСЛИМОВСКА

24.01.2019

10-14.30ч

17.

МИХАЕЛА НЕСТРОВА

24.01.2019

10-14.30ч

18.

ИВИЦА КЛЕЊОСКИ

24.01.2019

10-14.30ч

19.

РЕНАТА БОГДАНОВСКА

24.01.2019

10-14.30ч

20.

ГОЦЕ ЈОНЗОСКИ

24.01.2019

10-14.30ч

21.

ДИМИТАР МИЛОШЕСКИ

24.01.2019

10-14.30ч

22.

ЕНГИН ЕМИНИ

24.01.2019

10-14.30ч

23.

БОГДАНКА АРНАУТОВСКА

24.01.2019

10-14.30ч

 

 

 

     IX ГРУПА

 

                               

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

АНДРИЈАНА ПЕТРУШЕВСКА

25.01.2019

10-14.30ч

2.

БОБАН СОТИРОВСКИ

25.01.2019

10-14.30ч

3.

АНАСТАСИЈА ДЕНОВА

25.01.2019

10-14.30ч

4.

АНТОНИО МИТКОВ

25.01.2019

10-14.30ч

5.   

МАЈА ИВАНОВА

25.01.2019

10-14.30ч

6.

ЕЛЕНА КРСТЕВА

25.01.2019

10-14.30ч

7.

МАРИЈА СТОЈАНОВА ЈОРДАНОВ

25.01.2019

10-14.30ч

8.

КРИСТИНА ДЕНЧОВСКА

25.01.2019

10-14.30ч

9.

ОЛИВЕРА СРБИНОВСКА

25.01.2019

10-14.30ч

10.

ЕМИЛИЈА ЧАБУКОВСКА

25.01.2019

10-14.30ч

11.

ЃОРЃИ КАЛПАК

25.01.2019

10-14.30ч

12.

БОЈАНА ЃОРГОВСКА

25.01.2019

10-14.30ч

13.

МОНИКА СРБИНОВСКА

25.01.2019

10-14.30ч

14.

БЕСИР МУРТЕЗАНИ

25.01.2019

10-14.30ч

15.

АНА ВАСИЛЕВСКА

25.01.2019

10-14.30ч

16.

РАДОМИР ЈОВЧЕВСКИ

25.01.2019

10-14.30ч

17.

ЕВГЕНИЈА БАНЕВА

25.01.2019

10-14.30ч

18.

КАМЕЛИЈА ЈОРДАНОВСКА

25.01.2019

10-14.30ч

19.

ДУБРАВКА КОЛОСКА

25.01.2019

10-14.30ч

20.

ЕЛМЕДИНА АКИКУ

25.01.2019

10-14.30ч

21.

АРТА ИСЕНИ ХАСАНИ

25.01.2019

10-14.30ч

22.

ЕДИТА ИСЕИНИ

25.01.2019

10-14.30ч

23.

СЕЛЈАН МУРТЕЗАНИ

25.01.2019

10-14.30ч

 

 

 

     X ГРУПА

 

                               

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

МИЛЕНА СТАНКОВИЌ

28.01.2019

10-14.30ч

2.

СИМОНА ПОПОВА

28.01.2019

10-14.30ч

3.

МЕРИ МИЛЧЕВСКА

28.01.2019

10-14.30ч

4.

ЕМИЛИЈА КРСТЕВСКА

28.01.2019

10-14.30ч

5.   

СЕНИЈА КАХВЕЏИ

28.01.2019

10-14.30ч

6.

МОНИКА ЛУКАРОВСКА

28.01.2019

10-14.30ч

7.

ТЕОДОРА БРЊАРЧЕВСКА

28.01.2019

10-14.30ч

8.

СТЕФАН КРСТЕВСКИ

28.01.2019

10-14.30ч

9.

НИНА АПОСТОЛОВСКА

28.01.2019

10-14.30ч

10.

БЕРАТ СЕЈДИНИ

28.01.2019

10-14.30ч

11.

АНГЕЛЧО ГЕОРГИЕВСКИ

28.01.2019

10-14.30ч

12.

АЛЕКСАНДРА МАЏАРОСКА

28.01.2019

10-14.30ч

13.

ТАМАРА МАНЧЕВА

28.01.2019

10-14.30ч

14.

НЕВЕНКА РИДОВА

28.01.2019

10-14.30ч

15.

ФИЛИП НИКОЛОВ

28.01.2019

10-14.30ч

16.

БЛАГОЈА СРБОВ

28.01.2019

10-14.30ч

17.

АНДРИЈАНА ТРАЈКОВА

28.01.2019

10-14.30ч

18.

ЕЛМЕДИНА АСАНИ

28.01.2019

10-14.30ч

19.

МИРКО МИШЕЛ МИРЧЕВСКИ

28.01.2019

10-14.30ч

20.

МЕРЈЕМ ДАУТИ

28.01.2019

10-14.30ч

21.

ФЈОЛЕ ХАЛИЛИ ФЕТАИ

28.01.2019

10-14.30ч

22.

ХАНА ДЕАРИ

28.01.2019

10-14.30ч

23.

ЉУЉЕТА МУЉАКИ

28.01.2019

10-14.30ч

 

 

 

            XI ГРУПА

 

                       

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

Марија Караѓозова

29.01.2019

10-14.30ч

2.

Адријана И.Велковски

29.01.2019

10-14.30ч

3.

Илија Атанасов

29.01.2019

10-14.30ч

4.

Златко Филиповски

29.01.2019

10-14.30ч

5.   

Сашо Николовски

29.01.2019

10-14.30ч

6.

Марија Каракостова

29.01.2019

10-14.30ч

7.

Марија Атанасова

29.01.2019

10-14.30ч

8.

Филип Јолевски

29.01.2019

10-14.30ч

9.

Катерина Колевска

29.01.2019

10-14.30ч

10.

Билјана Миленковска

29.01.2019

10-14.30ч

11.

Синиша Даневски

29.01.2019

10-14.30ч

12.

Ерзан Елези

29.01.2019

10-14.30ч

13.

Стефанија Илиева

29.01.2019

10-14.30ч

14.

Анета Атанасова

29.01.2019

10-14.30ч

15.

Васка Трајкова

29.01.2019

10-14.30ч

16.

Владо Спировски

29.01.2019

10-14.30ч

17.

Весна Пешева Јанковски

29.01.2019

10-14.30ч

18.

Маја Павловска

29.01.2019

10-14.30ч

19.

Весна Грозданоска Петреска

29.01.2019

10-14.30ч

20.

Дејан Рунтев

29.01.2019

10-14.30ч

21.

Јасмина Стојчевска

29.01.2019

10-14.30ч

22.

Венцо Вуинов

29.01.2019

10-14.30ч

23.

Весна Роглева

29.01.2019

10-14.30ч

24.

Горан Трајчевски

29.01.2019

10-14.30ч

25.

Зоран Димитров

29.01.2019

10-14.30ч

 

 

 

    XII ГРУПА

 

                       

 

Ред. бр.

Име и презиме на специјализант

Дата на обука

Час

1.

Дрејтим Бина

30.01.2019

10-14.30ч

2.

Зоран Симоновски

30.01.2019

10-14.30ч

3.

Ангелчо Иванов

30.01.2019

10-14.30ч

4.

Елена Мирова Шаклева

30.01.2019

10-14.30ч

5.   

Дејан Петровски

30.01.2019

10-14.30ч

6.

Елена Бојаџиева

30.01.2019

10-14.30ч

7.

Елеонора Грозданова

30.01.2019

10-14.30ч

8.

Милка Клинчева

30.01.2019

10-14.30ч

9.

Каљтрима Раими

30.01.2019

10-14.30ч

10.

Татјана Панева

30.01.2019

10-14.30ч

11.

Дијана Костовска

30.01.2019

10-14.30ч

12.

Арменд Изаири

30.01.2019

10-14.30ч

13.

Миранда Рамани

30.01.2019

10-14.30ч

14.

Ромир Кадриу

30.01.2019

10-14.30ч

15.

Дарко Доневски

30.01.2019

10-14.30ч

16.

Димитар Бојаџиев

30.01.2019

10-14.30ч

17.

Антонио Ордев

30.01.2019

10-14.30ч

18.

Љупка Лазарева

30.01.2019

10-14.30ч

19.

Марина Трајчовска

30.01.2019

10-14.30ч

20.

Сања Бојчева

30.01.2019

10-14.30ч

21.

Ламбе Крстески

30.01.2019

10-14.30ч

22.

Христина Пуцакова Долешал

30.01.2019

10-14.30ч

23.

Јулија Јоноска

30.01.2019

10-14.30ч

24.

Олгица Михајлова

30.01.2019

10-14.30ч

25.

Христијан Трпчевски

30.01.2019

10-14.30ч

 

 

 
 
 

За Нас

Медицинскиот симулациски центар е основан како установа помеѓу Министерството за здравство, медицинските факултети и лекарската комора на Македонија.

Прочитај повеќе.

Контакт информации

 

Адреса: 50-та Дивизија бр. 6 Скопје

Телефон: 02/3112-276

Email: msc@zdravstvo.gov.mk

Website: www.msc.gov.mk