Резултати од испитот за модул PLS

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ЗА МОДУЛОТ PEDIATRIC  LIFE SUPPORT (PLS) - ПЕДИЈАТРИСКО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ 

 

1.

МЕРЈЕМ ДАУТИ

 25

2.

ЈУЛИЈА УРУМОВСКА

 23

3.

ЕДИТА МИНОВА

 25

4.

КРСТО НИКОЛИЌ

 24

5.   

АЛЕКСАНДАР ДИМОВСКИ

 23

6.

НАИМ СКЕНДЕРИ

 25

7.

ЖАНА АНДОНОВА

 25

8.

СИМОНА ЈОВАНОВА

 23

9.

МАРИЈА ИВАНОВА

 23

10.

СВЕТЛАНА ПЕТКОВСКА

 24

11.

АЏИБАЈРАМ МАШКУЛИ

 21

12.

ДИЈАНА ГРУПЧЕ

 22

13.

СЛОБДАНКА СИМЕВСКА

 24

14.

СТЕФАН ЛАЗАРОСКИ

 22

15.

СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА

 25

16

ДИМИТАР ДАВИДОВИЌ

 24

17.

ЕЛИЗАБЕТА МАЛЧОВСКИ

 23

18.

ТАЊА ДУЦКИНОСКА

 23

19.

НАЦКО СТАВРЕСКИ

 23

20.

АНДРЕА ЈОВАНОВСКА

 24

21

ЈАНЕ ВАСИЛЕСКИ

 23

22

АНДРЕЈ АТАНАСОВСКИ

 24

23

МИМОЗА АСЛАНИ

 24

24

ДРИТЕРО КОКАЛЕ

 22

25

АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВА

 24

26

МОНИКА СИМОНОВСКА

 25

27

КАЛТРИНА МЕХМЕДИ ВЕСЕЛИ

 23

28

НЕДИМ САЛИУ

 

29

АНЃЕЛИНА ЈАЌИМОВСКА

25

 

 

1.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

 24 

2.

ДАНИЕЛА СТАНОЈОСКА  ИВАНОВ

 24

3.   

ЕЛЕНА МИТРЕСКА

 25

4.

ХРИСТИЈАН НЕСТОРОВ

 24

5.

БОЈАН ТЕОВ

 25

6.

ТАФИЈЕ ДАЦИ РЕЏЕПИ

 20

7.

ДАРИНКА ЛАПЕВСКА

 25

8.

ДРАГИЦА НИКОЛОВА

 25

9.

ИВАНА ТУШЕВА

 23

10.

АНА НЕДЕЛКОСКА

 23

11.

МАРИЈА ТОРКОВСКА

 23

12.

МАЈА ПЕТРОВСКА

 24

13

МАРИЈА РАМБАБОВА

 22

14.

АЛЕКСАНДАР ЃЕРОСКИ

 18

15.

ДИЈАНА БИБОВСКА

 23

16.

ЕЛЕНА МАТЕСКА

 23

17.

АФРИМ АЛИУ

 21

18

АРМЕНД РУФАТИ

 25

19

ПЕЦЕ ПЕТКОВСКИ

 22

20

АГОН АБДИЈА

 23

21

ЗЛАТА ДИМАНОВСКА

 21

22

ДОБРИНКА ПЕТРОВСКА

 24

23

САРА АЛЕКСОВСКА

 25

24

ЉУЉЈЕТА БАЈРАМИ

 20

25

ВЛАДИМИР АНДОНОВСКИ

 

26

КРИСТИНА НЕДАНОВСКА

20

 

 

1.

ЕЛЕНА ПЕНЕВА

 23

3.

КАТЕРИНА ЈОВАНОВСКА

 24

4.

МАГДАЛЕНА МАНАСИЕВА

 25

6.

АНА БЛАЖЕСКА

 22

7.

АРИЈАНА ЗЕНУНИ

 23

9.

ЈУСУФ ИДРИЗИ

 22

10.

ГЗИМ НУРЕДИНИ

 21

11.

ЈОВИЦА СТЕВКОВСКИ

 23

12.

МАТЕЈА ДИЧОСКА

 24

13.

ЈОВАНА ТРПКОВСКА

 23

16.

АЛЕКСАНДАР БОЖИНОСКИ

 25

22.

РЕНАТА ГРОЗДАНОСКА

 25

23.

АНА СПИРКОСКА

 25

24.

ЕЛЕНА АТАНАСКОВА

 21

25.

НИКОЛА ДИМИТРОВ

 25

26.

АНА ГЕРАСОВСКА ЈОВКОВСКА

 24

27.

АНЕТА КОЧИШКИ

 24

28

АНГЕЛКА СПИРКОСКА МАГЕРОВСКА

 25

29

НАТАША МИТРЕСКА

 25

30

АРЈЕТА ЏЕЛАДИНИ ИСМАИЛИ

 25

31

ХЕЛГА ПАВЛОВСКА

 25

32

ЈУЛИЈАНА СТЕФАНОСКА

 25

34

ВЕГИМ ЖАКУ

 23

35

ДЕСПИНА МИЛОШЕВСКА ЕВРУШОСКА

 25

36

ЊОМЗА БИЛАЛИ

 23

37

АНАСТАСИЈА ИЛИЕВА

 19

39

КРИСТИАН БОГДАНОСКИ

 23

40

МИРАЛЕМ ЈУКИЌ

 23

41

АЛЕКСАНДАР ПУПУНОСКИ

 22

 

 

1.

ПАНЧЕ НИКОЛОВ

 21

2.

ТОНИ КАПУШЕВСКИ

 25

3.

МЕРИ ВЕЛЕСКА

 25

6.

МАРИЈА ИВАНОСКА

 25

7.

АНГЕЛА ТРАЈКОВСКА

 24

8.

ДАЈАНА ГЕОРГИЕВСКА

 23

9.

ГЛОРИЈА ГАШПАР

 25

10.

АРБАНА РЕЏЕПИ

 24

11.

КАМЕЛИЈА ДОНЕВА СИМОНОВ

 23

12.

РЕБЕКА ВУКОВСКА

 24

13.

ВАСИЛКА НИКОЛОСКА

 24

14.

ТОМИСЛАВ КОЊАНОВСКИ

 24

15.

МАРТИН РАЗМОСКИ

 24

17.

МИЛАН ПЕТКОВИЌ

 23

20.

КАТЕРИНА ЈОЛЕВСКА

 25

21.

АЛЕКСАНДАР ГАЦОВСКИ

 22

22.

ЕЛЕНА АРСИЌ

 24

23.

МАРИЈА ЈАНЕКУ КАРТАЛОВА

 24

24.

ВИГАН ЕЛМАЗИ

 24

25.

ФИЛИП ВИДОЕВСКИ

 25

26.

МАРИЈА ТРАЈКОВА

 24

28

ВИОЛЕТА АНДРЕЕВСКА

 25

29

АТАНАС СТОЈАНОВ

 25

30

ОГНЕН БОГДАНОСКИ

 25

31

ДИМИТАР ЦВЕТКОВСКИ

 23

32

САЊА ПЕТКОВСКА

ПРЕДРАГ СИМЈАНОВСКИ

 25

34

СТЕФАНА СТАМБОЛИЕВА

 25

35

ЈАСМИНА ВОЛЧЕВСКА

 24

36

АЛЕКСАНДРА ЕФТИМОВА

 24

37

СИМОНА АНТОНИЕВСКА

 24

38

ФИЛИП ДОКСИМОВСКИ

 23

39

ТОМЧЕ ПОПОВСКИ

 23

 

 

1.

МАРТА КАМЧЕВА

 24

2.

ИВАНА БУЈАРОСКА

 24

3.

НИКОЛА КУЗМАНОВСКИ

 23

4.

МИРАЈЕТ ТЕЛА

 23

5.   

ИВАНА ЃУРКОВСКА НИКОЛОВ

 25

6.

ДЕЈАНА СТОЈАНОВСКА КОСТОВСКА

 25

7.

ЏЕЈЛАН МЕРСИМОВСКА

 23

8.

АЛЕКСАНДАР ДЕРВИШОВ

 24

9.

АЛЕКСАНДРА С ТРАЈЧЕСКА

 23

12.

ИВАНА ЈАЧЕВА

 21

15.

АНИЉА РАЦАЈ

 22

16.

МАРИЈА НАУМОВСКА

 25

18.

КРИСТИНА НЕДАНОВСКА

 24 

19

КРИСТИЈАН ВЕЛЕСКИ

 22

20.

КАТЕРИНА ГРЕБУЛОСКА

 25

22.

ЕЛИЗАБЕТА ХРОНЕСКА

 24

23.

БИЛЈАНА МИТРЕВСКА ТАШКОВСКА

25 

24.

МАРИНА УЈИЧИЌ

 23

25.

ЗЛАТИЦА ЈОВАНОВСКА

 25

26.

ЉУБИЦА ПРОЕСКА СТОЈАНОВА

 25

27.

МАРИЈА ЧИПАНОВСКА

 25

28

ЕЛДАР АСАНИ

 25

29

ЕМИНА МУКОВИЌ

 25

30

МАТИЛДА СТОЈАНОВСКА

 25

31

МАРИЈА УРОШЕВА

 24

36

ЕРМИРА ЛАБЕНИШТА

 24

37

ГАЛИНА ХРИСТОВСКА

 23

38

МАРИЈА ГРЧЕСКА

 25

39

ВЕСНА ЈАНЕВСКА

 24

40

МИХАЕЛА МИШОСКА

 25

41

ЛЕТОН ЌАМИЛИ

 25

 

 

2.

ДАРКО СТОИМЕНОВ

 25

3.

ДАНИЕЛКА ГЕОРГИЕВСКА

 25

5.   

АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВСКИ

 25

6.

КРЕНАР КРЧИШТА

 23

7.

ДЕНИ РАЗМОСКИ

 25

8.

БИЉАНА ДИМИТРОВСКА

 24

9.

СИМОНА ЈОВЧЕВСКА

 25

10.

ДАРКО ЃОРГИОВСКИ

 25

11.

МАРИЈА СПАСОВСКА

 19

13.

СТЕФАН ФИЛИПОВСКИ

 25

14.

ОЛИВЕР РИСТОВ

 24

15.

СИМОНА КОЦЕВА

 25

16.

ДАЈАНА БЕЛКОСКА БЛАЖЕСКА

 25

17.

ВЕСНА ПАЧОСКА

 25

19

АНДРИЈАНА ТОДОРОВА

 25

22.

ДАРКО ДИМИТРОВСКИ

 24

23.

ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ

 25

24.

БЕЊАМИН КАМБЕРИ

 22

25.

АХМЕД НУРЕДИНИ

 25

26.

ТОНИ ГЕОРГИЕВСКИ

 23

27.

ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА

 25

28

ИЗАБЕЛА ЈОВАНОВСКА

 25

31

ХРИСТИЈАН ВЕЛЈАНОВСКИ

 24

32

ЕМРА ИДРИЗИ

 21

33

ШПЕНЗА АРИФИ ЗЕЌИРИ

 23

34

ЕЛЕНА БУЏАКОСКА

 23

35

ХЕЛЕНА ЛАЗАРЕВСКА

 22

36

МИШО КРСТЕВСКИ

 25

38

ЕЛЕНА ЈАНКУЛОВСКА ВЛАХОВИЌ

 23

39

ЛАТИНКА ТАСЕВА

 25

40

ЕМИЛИЈА НАДЏЕНОВСКА

 20

 

 

22.

ЕЛМЕДИНА РИЗМАНИ СЕЛИМ

 25

27.

МИЛЕ МИЛОШОСКИ

 23

29

СТЕФАНИЈА АТАНАСОВА ЈОВАНОВСКА

 25

31

СИМОНА КАРАПАНЏЕВСКА

 24

37

КОРНЕЛИЈА ЃОРЃИЕСКА

 23

 

 

9.

ВИДАНЧО НИКОЛОСКИ

 22

10.

ТОМИСЛАВА МАНЧЕВА

 24

23.

ИЗЕТ САЛКОСКИ

25

24.

ТОНИ ЦВЕТКОСКИ

19

25.

МАРИЈА ДУКОВСКА

24

26.

ВИОЛЕТА ЗАХОВСКА

25

 

 

РАСПОРЕД ЗА ПОЛГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА МОДУЛОТ PEDIATRIC  LIFE SUPPORT (PLS)- ПЕДИЈАТРИСКО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ 

 

1.

МЕРЈЕМ ДАУТИ

 13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

2.

ЈУЛИЈА УРУМОВСКА

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

3.

ЕДИТА МИНОВА

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

4.

КРСТО НИКОЛИЌ

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

5.   

АЛЕКСАНДАР ДИМОВСКИ

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

6.

НАИМ СКЕНДЕРИ

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

7.

ЖАНА АНДОНОВА

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

8.

СИМОНА ЈОВАНОВА

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

9.

МАРИЈА ИВАНОВА

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

10.

СВЕТЛАНА ПЕТКОВСКА

13.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

11.

АЏИБАЈРАМ МАШКУЛИ

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

12.

ДИЈАНА ГРУПЧЕ

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

13.

СЛОБДАНКА СИМЕВСКА

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

14.

СТЕФАН ЛАЗАРОСКИ

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

15.

СНЕЖАНА ЃОРЃИЕВА

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

16

ДИМИТАР ДАВИДОВИЌ

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

17.

ЕЛИЗАБЕТА МАЛЧОВСКИ

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

18.

ТАЊА ДУЦКИНОСКА

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

19.

НАЦКО СТАВРЕСКИ

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

20.

АНДРЕА ЈОВАНОВСКА

13.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

21

ЈАНЕ ВАСИЛЕСКИ

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

22

АНДРЕЈ АТАНАСОВСКИ

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

23

МИМОЗА АСЛАНИ

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

24

ДРИТЕРО КОКАЛЕ

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

25

АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВА

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

26

МОНИКА СИМОНОВСКА

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

27

КАЛТРИНА МЕХМЕДИ ВЕСЕЛИ

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

28

НЕДИМ САЛИУ

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

29

АНЃЕЛИНА ЈАЌИМОВСКА

13.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

1.

МЕРЈЕМ ДАУТИ

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

2.

ЈУЛИЈА УРУМОВСКА

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

3.

ЕДИТА МИНОВА

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

4.

КРСТО НИКОЛИЌ

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

5.   

АЛЕКСАНДАР ДИМОВСКИ

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

6.

НАИМ СКЕНДЕРИ

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

7.

ЖАНА АНДОНОВА

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

8.

СИМОНА ЈОВАНОВА

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

9.

МАРИЈА ИВАНОВА

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

10.

СВЕТЛАНА ПЕТКОВСКА

14.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

11.

АЏИБАЈРАМ МАШКУЛИ

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

 

12.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

13.

ДАНИЕЛА СТАНОЈОСКА  ИВАНОВ

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

14.   

ЕЛЕНА МИТРЕСКА

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

15.

ХРИСТИЈАН НЕСТОРОВ

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

16.

БОЈАН ТЕОВ

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

17.

ТАФИЈЕ ДАЦИ РЕЏЕПИ

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

18.

ДАРИНКА ЛАПЕВСКА

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

19

ДРАГИЦА НИКОЛОВА

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

20.

ИВАНА ТУШЕВА

14.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

21.

АНА НЕДЕЛКОСКА

 14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

22.

МАРИЈА ТОРКОВСКА

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

23.

МАЈА ПЕТРОВСКА

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

24

МАРИЈА РАМБАБОВА

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

25.

АЛЕКСАНДАР ЃЕРОСКИ

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

26.

ДИЈАНА БИБОВСКА

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

27.

ЕЛЕНА МАТЕСКА

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

28.

АФРИМ АЛИУ

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

29

АРМЕНД РУФАТИ

14.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

1

ПЕЦЕ ПЕТКОВСКИ

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

2

АГОН АБДИЈА

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

3

ЗЛАТА ДИМАНОВСКА

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

4

ДОБРИНКА ПЕТРОВСКА

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

5

САРА АЛЕКСОВСКА

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

6

ЉУЉЈЕТА БАЈРАМИ

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

7

ВЛАДИМИР АНДОНОВСКИ

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

8

КРИСТИНА НЕДАНОВСКА

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

 

9.

ЕЛЕНА ПЕНЕВА

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

10.

КАТЕРИНА ЈОВАНОВСКА

15.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

11

МАГДАЛЕНА МАНАСИЕВА

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

12

АНА БЛАЖЕСКА

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

13.

АРИЈАНА ЗЕНУНИ

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

14.

ЈУСУФ ИДРИЗИ

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

15.

ГЗИМ НУРЕДИНИ

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

16.

ЈОВИЦА СТЕВКОВСКИ

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

17.

МАТЕЈА ДИЧОСКА

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

18.

ЈОВАНА ТРПКОВСКА

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

19.

АЛЕКСАНДАР БОЖИНОСКИ

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

20.

РЕНАТА ГРОЗДАНОСКА

 15.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

21.

АНА СПИРКОСКА

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

22.

ЕЛЕНА АТАНАСКОВА

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

23.

НИКОЛА ДИМИТРОВ

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

24.

АНА ГЕРАСОВСКА ЈОВКОВСКА

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

25.

АНЕТА КОЧИШКИ

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

26

АНГЕЛКА СПИРКОСКА МАГЕРОВСКА

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

27

НАТАША МИТРЕСКА

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

28

АРЈЕТА ЏЕЛАДИНИ ИСМАИЛИ

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

29

ХЕЛГА ПАВЛОВСКА

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

1

ЈУЛИЈАНА СТЕФАНОСКА

 15.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

2

ВЕГИМ ЖАКУ

 16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

3

ДЕСПИНА МИЛОШЕВСКА ЕВРУШОСКА

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

4

ЊОМЗА БИЛАЛИ

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

5

АНАСТАСИЈА ИЛИЕВА

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

6

КРИСТИАН БОГДАНОСКИ

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

7

МИРАЛЕМ ЈУКИЌ

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

8

АЛЕКСАНДАР ПУПУНОСКИ

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

 

9.

ПАНЧЕ НИКОЛОВ

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

10.

ТОНИ КАПУШЕВСКИ

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

11.

МЕРИ ВЕЛЕСКА

16.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

12.

МАРИЈА ИВАНОСКА

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

13.

АНГЕЛА ТРАЈКОВСКА

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

14.

ДАЈАНА ГЕОРГИЕВСКА

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

15.

ГЛОРИЈА ГАШПАР

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

16.

АРБАНА РЕЏЕПИ

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

17.

КАМЕЛИЈА ДОНЕВА СИМОНОВ

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

18.

РЕБЕКА ВУКОВСКА

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

19.

ВАСИЛКА НИКОЛОСКА

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

20.

ТОМИСЛАВ КОЊАНОВСКИ

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

21.

МАРТИН РАЗМОСКИ

16.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

22.

МИЛАН ПЕТКОВИЌ

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

23.

КАТЕРИНА ЈОЛЕВСКА

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

24.

АЛЕКСАНДАР ГАЦОВСКИ

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

25.

ЕЛЕНА АРСИЌ

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

26.

МАРИЈА ЈАНЕКУ КАРТАЛОВА

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

27.

ВИГАН ЕЛМАЗИ

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

28.

ФИЛИП ВИДОЕВСКИ

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

29.

МАРИЈА ТРАЈКОВА

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

1

ВИОЛЕТА АНДРЕЕВСКА

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

2

АТАНАС СТОЈАНОВ

16.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

3

ОГНЕН БОГДАНОСКИ

 17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

4

ДИМИТАР ЦВЕТКОВСКИ

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

5

САЊА ПЕТКОВСКА

ПРЕДРАГ СИМЈАНОВСКИ

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

6

СТЕФАНА СТАМБОЛИЕВА

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

7

ЈАСМИНА ВОЛЧЕВСКА

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

8

АЛЕКСАНДРА ЕФТИМОВА

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

9

СИМОНА АНТОНИЕВСКА

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

10

ФИЛИП ДОКСИМОВСКИ

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

11

ТОМЧЕ ПОПОВСКИ

17.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

 

12.

МАРТА КАМЧЕВА

 17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

13.

ИВАНА БУЈАРОСКА

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

14.

НИКОЛА КУЗМАНОВСКИ

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

15.

МИРАЈЕТ ТЕЛА

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

16.   

ИВАНА ЃУРКОВСКА НИКОЛОВ

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

17.

ДЕЈАНА СТОЈАНОВСКА КОСТОВСКА

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

18.

ЏЕЈЛАН МЕРСИМОВСКА

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

19.

АЛЕКСАНДАР ДЕРВИШОВ

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

20.

АЛЕКСАНДРА С ТРАЈЧЕСКА

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

21.

ИВАНА ЈАЧЕВА

17.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

22.

АНИЉА РАЦАЈ

 20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

23.

МАРИЈА НАУМОВСКА

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

24.

КРИСТИНА НЕДАНОВСКА

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

25

КРИСТИЈАН ВЕЛЕСКИ

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

26.

КАТЕРИНА ГРЕБУЛОСКА

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

27.

ЕЛИЗАБЕТА ХРОНЕСКА

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

28.

БИЛЈАНА МИТРЕВСКА ТАШКОВСКА

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

29.

МАРИНА УЈИЧИЌ

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

1.

ЗЛАТИЦА ЈОВАНОВСКА

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

2.

ЉУБИЦА ПРОЕСКА СТОЈАНОВА

20.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

3.

МАРИЈА ЧИПАНОВСКА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

4

ЕЛДАР АСАНИ

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

5

ЕМИНА МУКОВИЌ

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

6

МАТИЛДА СТОЈАНОВСКА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

7

МАРИЈА УРОШЕВА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

8

ЕРМИРА ЛАБЕНИШТА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

9

ГАЛИНА ХРИСТОВСКА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

10

МАРИЈА ГРЧЕСКА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

11

ВЕСНА ЈАНЕВСКА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

12

МИХАЕЛА МИШОСКА

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

13

ЛЕТОН ЌАМИЛИ

20.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

 

14.

ДАРКО СТОИМЕНОВ

 20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

15.

ДАНИЕЛКА ГЕОРГИЕВСКА

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

16.   

АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВСКИ

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

17.

КРЕНАР КРЧИШТА

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

18.

ДЕНИ РАЗМОСКИ

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

19

БИЉАНА ДИМИТРОВСКА

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

20.

СИМОНА ЈОВЧЕВСКА

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

21.

ДАРКО ЃОРГИОВСКИ

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

22.

МАРИЈА СПАСОВСКА

20.12.2021 од 14.30 до 15.30 часот

23.

СТЕФАН ФИЛИПОВСКИ

 21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

24.

ОЛИВЕР РИСТОВ

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

25.

СИМОНА КОЦЕВА

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

26.

ДАЈАНА БЕЛКОСКА БЛАЖЕСКА

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

27.

ВЕСНА ПАЧОСКА

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

28

АНДРИЈАНА ТОДОРОВА

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

29.

ДАРКО ДИМИТРОВСКИ

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

1.

ВЛАДИМИР ТОМЕСКИ

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

2.

БЕЊАМИН КАМБЕРИ

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

3.

АХМЕД НУРЕДИНИ

21.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

4.

ТОНИ ГЕОРГИЕВСКИ

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

5.

ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

6

ИЗАБЕЛА ЈОВАНОВСКА

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

7

ХРИСТИЈАН ВЕЛЈАНОВСКИ

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

8

ЕМРА ИДРИЗИ

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

9

ШПЕНЗА АРИФИ ЗЕЌИРИ

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

10

ЕЛЕНА БУЏАКОСКА

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

11

ХЕЛЕНА ЛАЗАРЕВСКА

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

12

МИШО КРСТЕВСКИ

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

13

ЕЛЕНА ЈАНКУЛОВСКА ВЛАХОВИЌ

21.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

14

ЛАТИНКА ТАСЕВА

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

15

ЕМИЛИЈА НАДЏЕНОВСКА

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

 

16.

ЕЛМЕДИНА РИЗМАНИ СЕЛИМ

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

17.

МИЛЕ МИЛОШОСКИ

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

18

СТЕФАНИЈА АТАНАСОВА ЈОВАНОВСКА

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

19

СИМОНА КАРАПАНЏЕВСКА

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

20

КОРНЕЛИЈА ЃОРЃИЕСКА

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

 

21

ВИДАНЧО НИКОЛОСКИ

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

22.

ТОМИСЛАВА МАНЧЕВА

22.12.2021 од 12.30 до 13.30 часот

23.

ИЗЕТ САЛКОСКИ

22.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

24.

ТОНИ ЦВЕТКОСКИ

22.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

25.

МАРИЈА ДУКОВСКА

22.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот

26.

ВИОЛЕТА ЗАХОВСКА

22.12.2021 од 13.30 до 14.30 часот