Распоред на учесници за обука за третман на COVID-19 пациенти

Распоред на учесници за обука за третман на COVID-19 пациенти

Група 1 - 08.02.2021 (13:30h)

1.      Филип Костовски        

2.      Ѓорги Стојчев               

3.      Марија Трајкова Петковска

4.      Елена Митреска          

5.      Кристина Георгиевска  

6.      Љубомир Ивчев              

 

Група 2 - 08.02.2021 (13:30h)

1.      Аница Димеска             

2.      Натали Делипетрова   

3.      Анастасија Нацева        

4.      Маја Неделковска            

5.      Вилдан Селими            

6.      Горан Крстевски     

    

Група 3 – 09.02.2021 (13:30h)

1.      Емилија Паришко              

2.      Ирена Мишиќ                     

3.      Бесир Муртезани                 

4.      Ана Челикиќ                                    

5.      Јасмина Несторовска                                             

6.      Филонид Алиу            

     Група 4-  09.02.2021 (13:30h)

1.      Иле Кузманоски                      

2.      Марио Јовановски                

3.      Елена Цветиноска               

4.      Александра Георгиева        

5.      Миралем Јукиќ                                                         

6.      Томислав Коњановски       

 

Група 5- 10.02.2021 (13:30h)

1.      Пецанова Благица               

2.      Катина Алексовска            

3.      Грета Зеќири                       

4.      Лејла Исени                          

5.      Газмед Ељези                      

6.      Елмедина Ризмани Селим

 

Група 6 - 10.02.2021 (13:30h)

1.      Огнен Богданоски             

2.      Михаил Велков              

3.      Линдита Џемаили      

4.      Нусрет Исуфи                 

5.      Мејдин Ибраими             

6.      Кренар Мена             

   Група 7- 11.02.2021 (13:30h)

1.      Симона Сапунџија    

2.       Богданка Арнаутовска      

3.      Христијан Несторов       

4.      Матеја Дичоска                

5.      Филип Доксимовски         

6.      Моника Симоновска

Група 8 - 11.02.2021 (13:30h)

1.      Арбијон Колари                     

2.      Арбер Мурати                      

3.      Стефан Филиповски           

4.      Eлена Димитриоски           

5.      Алил Дервишоски                

6.      Катерина Петровска        

Група 9-  12.02.2021 (13:30h)

1.      Горјан Крстевски                            

2.      Александар Милосавлјевиќ

3.      Марија Трајкова          

4.      Aлександра Ефтимова

5.      Димитар Цветковски 

6.      Богевска Ивона                


      Група 10
- 12.02.2021 (13:30h)

1.       Елиф Врајнко                           

2.      Анастасија Илиева      

3.      Симона Јовчевска        

4.      Латинка Тасева        

5.      Христина Лазарова   

6.      Симон Манасиев          

 

Обуките ќе се спроведуваат во две групи (една група од 6 лица) во просториите на МСЦ во траење од два часа.