Распоред за обуки BLS

РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ BASIC LIIFE SUPPORT (BLS)- ОСНОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР (05.04  -  09.04.2021)

 

                              I ГРУПА

 

 

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

ЕЛЕНА КОСКАРОВА МАЛИНКОВА

05.04.2021

10-14

2.

АНИЦА ДИМЕСКА

05.04.2021

10-14

3.

МАРИЈА УРОШЕВА КОЦЕВ

05.04.2021

10-14

4.

АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕВСКИ

05.04.2021

10-14

5.   

ВЛАДИМИР МИТРЕСКИ

05.04.2021

10-14

6.

МИТКО КОРТОВ

05.04.2021

10-14

7.

БОЈАН ТРЕНЧИЌ

05.04.2021

10-14

 

      II ГРУПА

                       

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

АЛЕКСАНДАР ЃЕРОВСКИ

06.04.2021

10-14

2.

ЕЛИНДА ЈОНУЗИ

06.04.2021

10-14

3.

МИЛЕНА СРБИНОВСКА

06.04.2021

10-14

4.

ФЕДОРА СЕЈФУЛАИ

06.04.2021

10-14

5.   

МЕЈДИН ИБРАИМИ

06.04.2021

10-14

6.

ЃУРГАНА ДАНИЛОВА

06.04.2021

10-14

7.

КЛАУДИЈА ЃИНОВСКА

06.04.2021

10-14

8.

ВИШЊА КРЗНАРИЌ

06.04.2021

10-14

 

 

     III ГРУПА

                       

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

МИХАИЛ ПИПЕР

07.04.2021

10-14

2.

РЕНАТА КОЧОСКА

07.04.2021

10-14

3.

АЈЕТ АСАНИ

07.04.2021

10-14

4.

АЛЕКСАНДРА ТОДОРОВСКА

07.04.2021

10-14

5.   

МАГДАЛЕНА ПИТАНОСКА

07.04.2021

10-14

6.

ДАЈАНА БЕЛОКОСКА БЛАЖЕСКА

07.04.2021

10-14

7.

ВЛАДИМИР АНДОВСКИ

07.04.2021

10-14

 

 

     IV ГРУПА

                       

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

ВИОЛЕТА АНДРЕЕВСКА МАНАСИЈЕВА

08.04.2021

10-14

2.

БЛЕРТА ШАХИНИ

08.04.2021

10-14

3.

ВАСКА ХРИСТОВСКА

08.04.2021

10-14

4.

МАРИЈА ВАЛЈАКОВА

08.04.2021

10-14

5.   

ЃУРЃИНА ЦЕБОТАРЕВА

08.04.2021

10-14

6.

ЈУЛЕ ДИМОВСКА

08.04.2021

10-14

7.

СУАД МЕШИЌ

08.04.2021

10-14

 

 

     V ГРУПА

                       

Ред. бр.

Име и презиме

Дата на обука

Час

1.

 БЛАГИЦА ПЕЦАНОВА

09.04.2021

10-14

2.

ЃОРГИ СТОЈЧЕВ

09.04.2021

10-14

3.

ДАРКО ДИМИТРОВСКИ

09.04.2021

10-14

4.

АРБЕР МУРАТИ

09.04.2021

10-14

5.    

ЕРХАН САЛКОСКИ

09.04.2021

10-14

6.

ЛЕЈЛА ЈАШАРИ

09.04.2021

10-14

7.

ЕЛИЗАБЕТА МАЛЧОВСКИ

09.04.2021

10-14