Резултати од испитот ALS 03.2021

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ AЛС ОДРЖАН НА 25/26/29/03.2021год

 

 

Ред.бр

ИМЕ ПРЕЗИМЕ

БОДОВИ

 

 

 

1

ДАЈАНА ГЕОРГИЕВСКА

24

2

ОЛИВЕРА ПАШАНКО СТРУМЕНКОВСКА

20

3

ЏОШКУН КЕРАЛА

25

4

ЈУЛИЈАНА СТЕФАНОВСКА

25

5

АРБЕР МУРАТИ

22

6

ЗАМИРЕ БЕЏЕТИ ЗУЛБЕАРИ

18

7

ЛИЛЈАНА ЖИВКОВСКА

21

8

АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВА

25

9

ФИЛИП ДОКСИМОВСКИ

21

10

ИЛИНКА МЕГЛЕНОВА

24

11

МАРИЈА НАУМОВСКА

18

12

ИВОНА ДИМОВСКА

24

13

ШПРЕСА ХАСАНИ

24

14

БЕЛКИСА ТАИРИ АБДИИ

18

15

СИМОНА ЈОВЧЕВСКА

24

16

НЕДИМ САЛИУ

22

17

ДИМИТАР АВРАМОВИЌ

22

18

ХРИСТИЈАН ВЕЛЈАНОВСКИ

24

19

ГОРАН КОЖИХАРОВ

18

20

ВИШЊА КРЗНАРИЌ

23

21

МЕРЈЕМ ДАУТИ

22

22

ИЛИР АЛИУ

20

23

АНА ИЛКОСКИ

20

24

БЕХАР АБДИИ

19

25

ЕЛДАР АСАНИ

20

26

МЕЛИХА НЕХТЕПАРОВА

19

27

ЕЛИНДА ЈОНУЗИ

18

28

ОЛИВЕР МИТРОВСКИ

24

29

МИМОЗА АСЛАНИ

23

30

АНА НЕДЕЛКОВСКА

22

31

ЕЛЕНА ПАВЛЕВСКА

19

32

МИЛАН ГУДЕВ

20

33

АНЃЕЛИНА НИКОЛОВА

21

34

ЕЛЕНА АТАНАСОВА

20

35

ДЕЈАНА СТОЈАНОВСКА КОСТОВСКА

21

36

ЏЕЈЛАН МЕРСИМОВСКА

23

37

ЛИДИЈА КАЛАНОСКА АТАНАСОВСКА

23

38

БИЛЈАНА ВАСИЛЕВСКА ПОСТОЛОВСКА

22

39

ЉУЉЈЕТА БАЈРАМИ

22

40

СИМОНА КАРАПАНЏЕВСКА

22

41

АНДРИЈАН АРАПИНОВСКИ

19

 

42

ВИДАНЧО НИКОЛОСКИ

24

43

АНДРЕА ЈОВАНОВСКА

23

44

КРИСТИЈАН ИВАНОВСКИ

23

45

РОБЕРТ НИКОЛОВСКИ

23

46

ЕЛЕНА ДАВИТКОВСКА

24

47

ХРИСТИНА НИКОЛОВСКА

19

48

НЕЏЉА ШАБАНИ ИСЛАМИ

23

49

ДАНИЕЛКА ЃЕОРГИЕВСКА

22

50

НЕЏМИЕ СОПА АЛИЕД

24

51

ЗЛАТА ДИМАНОВСКА

24

52

МАРИЈА СПАСОВСКА

23

53

ТОНИ ГЕОРГИЕВСКИ

23

54

АНИЦА ДИМЕСКА

23

55

МАРИЈА СЛИВЈАНОСКА

23

56

ТАРА РИСТЕВСКА

24

57

СИМОНА СТОЈАНОВСКА

24

58

ВЕСНА ПЕШЕВА ЈАНКОВСКИ

24

59

МИЛЧЕ ЦВЕТАНОСКИ

 24

60

АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ

24

61

БЛАГОЈА КИТАНОВСКИ

23

62

ХРИСТИНА РИСТОСКА

23

63

КРИСТИНА БОГЕСКА

23

64

МАРИЈА ИВАНОВА

17

65

ИЛЗА ЗЕНДЕЛИ

17

66

АЛЕКСАНДАР ЃЕРОСКИ

14