Резултати од испитот BLS 26.05.2021

Резулати од БЛС испит одржан на 26.05.2021 година

 

1.        

Клаудиа Ѓиноска

20

2.        

Елинда Јонузи

19

3.        

Мејдин Ибраим

18

4.        

Александар Ѓероски

16

5.        

Арбер Мурати

19

6.        

Рената Кочоска

19

7.        

Вишна Крзнариќ

17

8.        

Александар Петрески

18

9.        

Лиридона Муртиши

16

10.    

Елизабаета Малчовски

15

11.    

Ерхан Салкоски

19

12.    

Дарко Димитровски

19

13.    

Ѓурѓана Данилова

18

14.    

Блерта Шахини Азизи

11

15.    

Марија Урошева Коцев

18

16.    

Елена Коскарова Малинкова

19

17.    

Владимир Аидовски

17

18.    

Михаел Пипер

15

19.    

Александра Тодоровска

19

20.    

Елена Ташковска Георгиевска

18

21.    

Исидора Стефаноска Јовчески

20

22.    

Бојан Тренчиќ

19

23.    

Марија Ваљакова

20

24.    

Јулијана Димовска

17

25.    

Ајет Асани

19

26.    

Митко Кортов

19

27.    

Благица Пецанова

19

28.    

Милена Србиноска Богатиноска

20