Çfarë punojmë

Në Qendrën shëndetësore të simulimit zhvillohen trajnime për fitimin e aftësive praktike. Trajnimet kryhen në ditë pune dhe gjatë orarit të punës në QMS. Pas përfundimit të çdo trajnimi të zbatuar kryhet kontroll dhe vlerësim i aftësive të fituara praktike nëpërmjet dhënies së provimit, dhe për çdo provim të kaluar në mënyrë të suksesshme lëshohet vërtetim për provim të kaluar për aftësi të fituara praktike.

Informacione më të detajuara mund të shihen në Rregulloren për llojin, vëllimin dhe mënyrën e fitimit të aftësive praktike..

 

 
 
 

Për QMS

Qendra mjekësore e simulimit është e themeluar si institucion ndërmjet Ministrisë së shëndetësisë, fakulteteve të mjekësisë dhe Odës së mjekëve të Maqedonisë. 

Lexo më shumë.

Contact information AL

 

Adresa: 50-ta Divizija nr. 6 Shkup 1000

Telefon: 02/3112-276

Email: msc@zdravstvo.gov.mk

Website: www.msc.gov.mk