IMP për punë me pajisje mjekësore dhe automjet sanitar

Në vitin 2014 dhe 2015, 45 mjekë nga 34 Qendra për IMP nga Republika e Maqedonisë ishin dërguar për trajnim në Qendrën rajonale të trajnimit për mjekësi urgjente URLA në Izmir - Turqi. Të gjithë mjekët e përfunduan trajnimin në mënyrë të suksesshme dhe u fituan me certifikata për  edukatorë. Të njëjtët mjekë ishin angazhuar për zbatimin e trajnimeve për të gjithë të punësuarit në shërbimet për IMP.

 

 
 
 

Për QMS

Qendra mjekësore e simulimit është e themeluar si institucion ndërmjet Ministrisë së shëndetësisë, fakulteteve të mjekësisë dhe Odës së mjekëve të Maqedonisë. 

Lexo më shumë.

Contact information AL

 

Adresa: 50-ta Divizija nr. 6 Shkup 1000

Telefon: 02/3112-276

Email: msc@zdravstvo.gov.mk

Website: www.msc.gov.mk