Defibrilatorë automatikë

Statistikisht në Evropë ka rreth 700.000 raste të arrestit kardiak. Vetëm 5-10 % mbijetojnë transferim deri në spital. Reanimacioni i hershëm dhe defibrilimi i shpejtë (në kuadër të 1 - 2 minuta) mund të rezultojë me mbi 60 % mbijetesë.

 

What is cardiac arrest?

Cardiac arrest (infarctus myocardii) is an irregular heartbeat, which can be characterized with no pulse or ventricular fibrillation. It is characterized by the agonal respiration (wheezing) or a full stop breathing and loss of consciousness. A cardiac arrest that lasts longer than 5-10 minutes can reverse hypoxic brain damage and also drastically reduced chances for reactivation of the heart.
The purpose of basic life support and use of automated external defibrillator is:

·         Early recognition and call for emergency medical help

·         Early implementation of basic measures for resuscitation (BLS), "buying time"

·         Early defibrillation, reactivation of heart

·         Early implementation of measures for continuing resuscitation (ALS)

 

 

 
 
 

Për QMS

Qendra mjekësore e simulimit është e themeluar si institucion ndërmjet Ministrisë së shëndetësisë, fakulteteve të mjekësisë dhe Odës së mjekëve të Maqedonisë. 

Lexo më shumë.

Contact information AL

 

Adresa: 50-ta Divizija nr. 6 Shkup 1000

Telefon: 02/3112-276

Email: msc@zdravstvo.gov.mk

Website: www.msc.gov.mk