BLS

Në periudhën nga tetori i vitit 2015 deri më sot, QMS ka realizuar katër trajnime për persona të punësuar nëpër shtëpitë e kujdesit shëndetësor, respektivisht në Shërbimet e ndihmës urgjente mjekësore, doktorë - specializantë nga Fakulteti i Mjekësisë në Shkup pranë Universitetit “Shën Kiril dhe Metodij” institucioni QMS organizoi dhe zbatoi trajnim për modulin Mbështetje themelore jetësore -“Basic Life Support”.

The training was conducted in the period from 16th of November 2015 to 11th of December 2015 at the MSC and the MSC dispersed units represented in six cities: Veles, Strumica, Stip, Prilep, Ohrid and Tetovo. Target group of the training were employed in the services of emergency medical care (ER) throughout the country.

The training was aimed for the listeners to acquire or renew the basic knowledge of emergency care through theoretical and practical lectures for the "Basic Life Support" module. The training was conducted by experienced and certified educators. Of the total number of potential listeners whose number was 1078 persons, the module "Basic Life Support", 1034 people employed in services for emergency medical assistance participated at this training. Thus the success rate is over 96 percent, which meet all the parameters for successful training. .

More detailed information can be seen in the following link..

 
 
 

Për QMS

Qendra mjekësore e simulimit është e themeluar si institucion ndërmjet Ministrisë së shëndetësisë, fakulteteve të mjekësisë dhe Odës së mjekëve të Maqedonisë. 

Lexo më shumë.

Contact information AL

 

Adresa: 50-ta Divizija nr. 6 Shkup 1000

Telefon: 02/3112-276

Email: msc@zdravstvo.gov.mk

Website: www.msc.gov.mk