Известување за специјализанти со испратено барање до Медицински факултет Скопје

Се известуваат специјализантите кои се пред упис на специјалистички испит , а претходно испратија барање до Медицински факултет Скопје

 

Обуките за сите модули ќе започнат да се одржуваат од:

 

  • 17.10.2023 (вторник) -БЛС со почеток во 10часот;
  • 18.10.2023 (среда)- АЛС со почеток во 10 часот;
  • 19.10.2023 (четврток) -АТЛС со почеток во 10часот ;
во просториите на Установата Медицински Симулациски Центар.

 

Список на специјализанти пред полагање на специјалистички испит одобрен од Медицински факултет Скопје:
1. Влатко Лукаров-радиологија
2. Марко Николовски-детска хирургија ALS, PLS
3. Владимир Манински-радиологија PLS
4. Лулјета Исмаили-трансфузија BLS, ALS,PLS
5. Ветон Чиче-трансфузија ALS, ATLS, PLS
6. Фикрет Демишоски-трансфузија ALS, ATLS, PLS
7. Милан Поповски-трансфузија ALS (полагање), ATLS, PLS
8. Борис Панев-трансфузија ATLS, PLS
9. Валбона Незири-трансфузија PLS
10. Еленица Ацевска-трансфузија ALS, PLS
11. Марија Ташковска-трансфузија PLS
12. Атеме Карче-радиологија BLS, ALS
13. Кирил Лазов -трансфузија BLS, ATLS, PLS
14. Моника Ристески-психијатрија ATLS, PLS
15. Назим Касани ALS, ATLS, PLS
16. Лавдурим Мехмеди ALS, ATLS, PLS
17. Пранвера Рамадани ALS, ATLS
18. Васка Радески BLS, ALS, ATLS, PLS
19. Димитри Бачевски BLS, ALS, ATLS, PLS
20. Ивана Тушева ALS, PLS
21. Беса Палоши ATLS, PLS
22. Марија Иванова АТЛС
23. Наталија Цоклеска Шунтов БЛС, АЛС, АТЛС , ПЛС
24. Рената Божинчекова