РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ АТЛС НА 26.04.2023 ГОДИНА

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ АТЛС НА 26.04.2023 ГОДИНА

Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час
Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час
1. ЛЕОНИД МАВРОСКИ 26.04.2023 09:00
2. ТАТЈАНА СТОЈАНОСКА 26.04.2023 09:00
3. ДАРКО АЛЕКСОВСКИ 26.04.2023 09:00
4. ИЛИР ЈАЈИ 26.04.2023 09:00
5. САЊА ДАНЧЕВСКА 26.04.2023 09:00
6. МАЈА МАРКОВСКА ИЛИЈЕВСКА 26.04.2023 09:00
7. АЛЕНКА ШОПОВА ИЛИЕСКА 26.04.2023 10:00
8. КУЈТИМ ИСЕИНИ 26.04.2023 10:00
9. ТАРА МОЈСОВСКА 26.04.2023 10:00
10. АЛЕКСАНДАР КИКИРКОВСКИ 26.04.2023 10:00
11. КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА 26.04.2023 10:00
12. МАРИЈА БАЛШЕВСКА ВЕЗЕНКОСКА 26.04.2023 10:00
13. ЉАБЕНИШТА АГУШИ 26.04.2023 11:00
14. БИЛЈАНА МИТРЕВСКА ТАШКОВСКА 26.04.2023 11:00
22. СОФИЈА МАТЕСКА 26.04.2023 12:30
21. АНГЕЛА ГАВРИЛОВА СТАМЕНКОВСКА 26.04.2023 12:30
20. ИВАНА БАБАЉ ВЕЉАНОСКА 26.04.2023 12:30
19. МЕЛИС САРИОГЛУ 26.04.2023 12:30
18. ВЛОРА САДИКУ 26.04.2023 11:00
16. ГЗИМ НУРЕДИНИ 26.04.2023 11:00
17. ДУГАЃИН ЉАТИФИ 26.04.2023 11:00
15. ЛЕОНИД РАМОВ 26.04.2023 11:00
23. ЕЛИФ ВРАЈНКО 26.04.2023 12:30
24. ФЛОРЕНТ ЗЕНДЕЛИ 26.04.2023 12:30
25. БЈОНДИНА АБДУШИ 26.04.2023 13:00
26. САРА ХАЏИТРИФОН 26.04.2023 13:00
27. МЕВЛАН АРИФИ 26.04.2023 13:00
28. САЊА БОШКОВСКА 26.04.2023 13:00