РАСПОРЕД ЗА ИСПИТ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT (ATLS)- НАПРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ПРИ ТРАУМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР

РАСПОРЕД ЗА ИСПИТ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT (ATLS)- НАПРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ПРИ ТРАУМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР

I ГРУПА

Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час
Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час
1. МАРИЈА КОНСТАНТИНОВСКА 02.03.2023 13ч-14ч
2. СТЕФАНИЈА ЈОРДАНОВА 02.03.2023 13ч-14ч
3. МАРИЈА КОСТОСКА 02.03.2023 13ч-14ч
4. СИМОНА КОЦЕВА 02.03.2023 13ч-14ч
5. ЕМИЛИЈА МИЌУНОВИЌ 02.03.2023 13ч-14ч
6. АЛЕКСАНДАР КИКИРКОВСКИ 02.03.2023 13ч-14ч
7. СТЕРИЈА НИКОЛОВСКИ 02.03.2023 13ч-14ч
8. ГЛОРИЈА СТЕФАНОСКА 02.03.2023 13ч-14ч
9. ВИКТОРИЈА БОШКОСКА 02.03.2023 13ч-14ч
10. ЛУЈЗА ДИМИТРОВА 02.03.2023 13ч-14ч
11. АНА ТАЛЕВСКА 02.03.2023 13ч-14ч
12. МАЈА ДЕЈКОСКА 02.03.2023 13ч-14ч
13. АРТА ТАФА 02.03.2023 13ч-14ч
14. ЈОВО БУРНЕСКИ 02.03.2023 13ч-14ч
15. РЕЗЕАРТ САЛИУ 02.03.2023 13ч-14ч
66. ЕЛЕНА ПАВЛЕВСКА 02.03.2023 13ч-14ч
16. СОФИЈА ЦРЦЕВСКА 02.03.2023 13ч-14ч
17. ЈУЛИЈА АНГЕЛОВА ШИШКИН 02.03.2023 13ч-14ч
18. ТОШЕ МИТРЕСКИ 02.03.2023 13ч-14ч
19. СНЕЖАНА ЛАТОВСКА 02.03.2023 13ч-14ч
20. МАРИЈА ГАРЕСКА 02.03.2023 13ч-14ч
21. БИЛЈАНА ЛАЗАРОВА 02.03.2023 13ч-14ч
22. ИВАНА АХТАРОВА 02.03.2023 13ч-14ч
23. ПАВЛИНКА ЧАВДАРОВА 02.03.2023 13ч-14ч
24. БРАНКИЦА ВАРОШАНСКА 02.03.2023 13ч-14ч
25. БЛЕДАР АСАНИ 02.03.2023 13ч-14ч
26. ЕЛЕОНОРА ЈОВАНОВА ПЕПЕЛАШЕВА 02.03.2023 13ч-14ч
27. АРМЕДИНА ХАЈДАРПАШИЌ 02.03.2023 13ч-14ч
28. НДРЦИН МУРАТИ 02.03.2023 13ч-14ч
29. МИТКО КОРТОВ 02.03.2023 13ч-14ч
30. ЃОРЃИ НЕСТОРОВ 02.03.2023 13ч-14ч
31. ИВА МИЦЕВСКА 02.03.2023 13ч-14ч
32. ИГОР ТРПКОВСКИ 02.03.2023 13ч-14ч
33. ДАРКО ПЕТРОВСКИ 02.03.2023 13ч-14ч
34. НАТАЛИ ИЛИЕСКА 02.03.2023 13ч-14ч
35. ЕВА МАРКОВСКА 02.03.2023 13ч-14ч
36. ДАРИО ТАЛЕСКИ 02.03.2023 13ч-14ч
37. ПЕТАР КУЗМАНОВСКИ 02.03.2023 13ч-14ч
38. МАРИНА ХРИСТОВСКА 02.03.2023 13ч-14ч
39. МАЈА ВЕЛКОСКА 02.03.2023 13ч-14ч
40. НАТАЛИ ТАНЕСКА СПИРКОСКА 02.03.2023 13ч-14ч
41. МИМОЗА АСЛАНИ 02.03.2023 13ч-14ч
42. ИРЕНА ТРАЈКОВА 02.03.2023 13ч-14ч
43. АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВА 02.03.2023 13ч-14ч
44. НИКОЛИНА МИХАЈЛОВА 02.03.2023 13ч-14ч
45. АНАБЕЛА ПЕТРОВСКА СИМИЌ 02.03.2023 13ч-14ч
46. ЛЕОНИД МАВРОСКИ 02.03.2023 13ч-14ч
47. ГОЦЕ ГУЛЕСКИ 02.03.2023 13ч-14ч
48. АЈШЕ МИФТАРИ ВЕЏИИ 02.03.2023 13ч-14ч
49. СВЕТЛАНА СТОЈКОВА КОСТАДИНОСКА 02.03.2023 13ч-14ч
50. КРИСТИ КОСТАДИНОСКИ 02.03.2023 13ч-14ч
51. ВЛАТКО КАРАНФИЛОВСКИ 02.03.2023 13ч-14ч
52. БОЖИН ШОЛОВ 02.03.2023 13ч-14ч
53. ИНДРИТ КАПРОЛИ 02.03.2023 13ч-14ч
54. ДАНИЦА БЕЛИЧЕВСКА СТАВРЕВСКА 02.03.2023 13ч-14ч
55. ЛИНДА АСЛАНИ 02.03.2023 13ч-14ч
56. ШЕРИМЕТ АСЛАНИ 02.03.2023 13ч-14ч
57. СИМОНА ДЕСПОТОВСКА 02.03.2023 13ч-14ч
58. САНДРА ЕЛ НАДИ КОРУНОСКА 02.03.2023 13ч-14ч
59. САБИНА РУСТЕМОВСКА 02.03.2023 13ч-14ч
60. СТОЈАНЧО ЈОВАНОВСКИ 02.03.2023 13ч-14ч
61. ЕМИЛИЈА СТАВРЕВСКА 02.03.2023 13ч-14ч
62. ЕЛЕНА ЈАНУШЕСКА 02.03.2023 13ч-14ч
63. ЕЛЕНА ЈОСИФОСКА 02.03.2023 13ч-14ч
64. МАРИЈА ВЕСОВА 02.03.2023 13ч-14ч
65. ВИКТОР СТОЕВ 02.03.2023 13ч-14ч

II ГРУПА

Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час
Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час
1. СОЊА ПОПОВСКА 02.03.2023 14ч-15ч
2. МАРИЈАН СИЉАНОСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
3. АНГЕЛ СТЕФАНОВ 02.03.2023 14ч-15ч
4. ФРОСИНА ЃОРЧЕВА НИКОЛИЌ 02.03.2023 14ч-15ч
5. АЛИ ИДРИЗИ 02.03.2023 14ч-15ч
6. ИВОНА БОГЕВСКА НАУМОВСКА 02.03.2023 14ч-15ч
7. АМЕЛА ДОБЈАНИ 02.03.2023 14ч-15ч
8. АНГЕЛА ВЕЛИЧКОВСКА СПАСОВСКА 02.03.2023 14ч-15ч
9. АЛЕКСАНДАР РИСТЕВСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
10. ТОНИ ГРОЗДАНОВСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
11. МАРИЈА ТРАЈЧУЛЕСКА 02.03.2023 14ч-15ч
12. ЈАСМИНА РУСЕСКА 02.03.2023 14ч-15ч
13. АДВИЕ МЕМЕТИ ТАФИКУ 02.03.2023 14ч-15ч
14. ИВАН МАНОВ 02.03.2023 14ч-15ч
15. ФИТИМ ДЕАРИ 02.03.2023 14ч-15ч
16. МИХАЈЛО РОЏЕВСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
17. МИКИ ЃОРЕСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
18. ТЕОДОРА ТОДОРОВА 02.03.2023 14ч-15ч
19. АНЕТА КРСТЕСКА 02.03.2023 14ч-15ч
20. ЕЛЕНА ЧУРКОСКА ТРАЈКОВСКА 02.03.2023 14ч-15ч
21. ЕДОНА АБДИУ ЏАМБАЗИ 02.03.2023 14ч-15ч
22. ИЛИНА СПИРОСКА 02.03.2023 14ч-15ч
23. ПРАНВЕРА РАМАДАНИ 02.03.2023 14ч-15ч
24. СТЕФАНИ ЃОРГИОСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
25. АЕТМЕ КАРЧЕ 02.03.2023 14ч-15ч
26. БОЈАНА ДАСКАЛОВ 02.03.2023 14ч-15ч
27. ЕЛИФ ВРЈАНКО 02.03.2023 14ч-15ч
28. СЕВЏАНЕ ЖАКУ 02.03.2023 14ч-15ч
29. АНИТА НАНУШЕВСКА 02.03.2023 14ч-15ч
30. РАДМИЛА РИСТОСКА 02.03.2023 14ч-15ч
31. ДИМИТАР ТЕМЕЛКОВСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
32. ВЕРИЦА ПАВЛЕВА ЈОВАНОВА 02.03.2023 14ч-15ч
33. КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА 02.03.2023 14ч-15ч
34. НАТАША МАЛИНОВА ТЕРЗИСКА 02.03.2023 14ч-15ч
37. АНИТА НИКОЛОВСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
36. АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
35. БОЈАНА БАТКОСКА ШЕКУТКОСКА 02.03.2023 14ч-15ч
41. ИСМАИЛ МУАРЕМ 02.03.2023 14ч-15ч
38. ДАНЧЕ ГЛИГОРОВА ДАНЕВА 02.03.2023 14ч-15ч
39. ХРИСТИЈАН СИЛЈАНОВСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
40. ВЛАТКО БОЈОСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
42. ФАТЈОН ДЕМА 02.03.2023 14ч-15ч
66. САШО ПУЦАКОСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
43. ЌЕНДРЕСА СЕЛА 02.03.2023 14ч-15ч
44. АИДА БЕГУ 02.03.2023 14ч-15ч
45. АРДИТ АЛИЛИ 02.03.2023 14ч-15ч
46. ЦВЕТАНКА ТУШЕВА АБРАШЕВА 02.03.2023 14ч-15ч
47. БОЖИН ШОПОВ 02.03.2023 14ч-15ч
48. ИВАНА ЈОВАНОВСКА 02.03.2023 14ч-15ч
49. СОФИЈА МАТЕСКА 02.03.2023 14ч-15ч
50. АНИТА ХАЏИ МАНЧЕВА 02.03.2023 14ч-15ч
51. АРТОН ХАЈДАРИ 02.03.2023 14ч-15ч
52. МОНИКА РИСТОВ 02.03.2023 14ч-15ч
53. АДРИАНА ЕЈУПИ 02.03.2023 14ч-15ч
54. ФЛОРУШЕ ОСМАНИ 02.03.2023 14ч-15ч
56. МАЈА ПЕТРУШЕВСКА АНГЕЛЕВСКА 02.03.2023 14ч-15ч
57. СТЕФАН ПАНДИЛОВ 02.03.2023 14ч-15ч
55. ОЛИВЕРА ПАШАНКО СТРУМЕНИКОВСКА 02.03.2023 14ч-15ч
58. КУЗМАН СТЕФАНОВСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
59. ДУШКО ЦИРИВИРИ 02.03.2023 14ч-15ч
60. НИКОЛА МАНЕВ 02.03.2023 14ч-15ч
61. МИЛАН ГРУЈОСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
62. ЕМИЛИЈАН ЈУСУФОВСКИ 02.03.2023 14ч-15ч
63. МУСИЈА АДЕМОВСКА 02.03.2023 14ч-15ч
64. МАЈА ПЕТКОСКА 02.03.2023 14ч-15ч
65. ДИЈАНА СТАНКОВСКА НАСТЕВСКА 02.03.2023 14ч-15ч

III ГРУПА

Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час
Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час
1. ДИНО ХАЈРАДИНОВИЌ 02.03.2023 15ч-16ч
2. МАРГАРИТА СИМОСКА 02.03.2023 15ч-16ч
3. МАРЕ БУРОВСКА 02.03.2023 15ч-16ч
4. ЃОРГИ СТОЈЧЕВ 02.03.2023 15ч-16ч
5. БЕРАТ СЕЈДИНИ 02.03.2023 15ч-16ч
6. МАРТА ЈОВАНОВСКА ДРОГРИШКИ 02.03.2023 15ч-16ч
7. АНА ИЛКОСКИ 02.03.2023 15ч-16ч
8. СИЛВИЈА АТАНАСОВА 02.03.2023 15ч-16ч
9. САЊА ДАНЧЕВСКА 02.03.2023 15ч-16ч
10. ДАНИЕЛА ЦВЕКОТВСКА 02.03.2023 15ч-16ч
11. МАРИЈА ЦВЕТКОВА МЛАДЕНОВСКА 02.03.2023 15ч-16ч
12. АНГЕЛА ГАВРИЛОВА МЛАДЕНОВСКА 02.03.2023 15ч-16ч
66. ГРЕГОР КРСТЕВСКИ 02.03.2023 15ч-16ч
13. БЛЕТА ЗИБА 02.03.2023 15ч-16ч
14. ЛАЗАР КОСТОВСКИ 02.03.2023 15ч-16ч
15. ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ 02.03.2023 15ч-16ч
16. САЊА МИЛУНОВИЌ 02.03.2023 15ч-16ч
17. ЈАСМИНА ТРАЈКОВА 02.03.2023 15ч-16ч
18. ИВАНА БАБАЉ ВЕЉАНОСКИ 02.03.2023 15ч-16ч
19. ЕМИЛИЈА ДИМИТРОВА 02.03.2023 15ч-16ч
20. ФАТИ ЕБИБИ 02.03.2023 15ч-16ч
21. ГАЗМЕНД ЕЉЕЗИ 02.03.2023 15ч-16ч
22. ИГОР ТРПКОВСКИ 02.03.2023 15ч-16ч
23. МАРИНА ЈАКИМОСКА ДИМКОВСКА 02.03.2023 15ч-16ч
24. САЊА БЕДЕ СТЕВОСКА 02.03.2023 15ч-16ч
25. ИРЕНА БЕДЕ 02.03.2023 15ч-16ч
26. ХАТМИР МУСЛИУ 02.03.2023 15ч-16ч
27. КАТЕРИНА ЛАКОВИЌ 02.03.2023 15ч-16ч
28. ЕЛЕНА ЦОЦЕВА 02.03.2023 15ч-16ч
29. БЛАГИЦА ПЕЦАНОВА 02.03.2023 15ч-16ч
30. АНГЕЛА ВОЛЧЕСКА 02.03.2023 15ч-16ч
31. САЊА ТРАЈНОВИЌ 02.03.2023 15ч-16ч
32. ГОРАН КОЖИХАРОВ 02.03.2023 15ч-16ч
33. ЈЕТОН КАМИЛИ 02.03.2023 15ч-16ч
34. СОФИЈА ТУШЕВА 02.03.2023 15ч-16ч
35. ФЕДОРА СЕЈФУЛАХИ 02.03.2023 15ч-16ч
36. АРБАНА РЕЏЕПИ 02.03.2023 15ч-16ч
38. БЕКИМ АЏАМИ 02.03.2023 15ч-16ч
37. ФИЛИП ТРПЧЕВСКИ 02.03.2023 15ч-16ч
39. МЕТОР БЕРИША 02.03.2023 15ч-16ч
40. БЕСИМ ДЕМИРИ 02.03.2023 15ч-16ч
41. МУСТАФ ТАХИРИ 02.03.2023 15ч-16ч
42. БУРИМ АРИФИ 02.03.2023 15ч-16ч
43. РЕНАТА КОЧОСКА 02.03.2023 15ч-16ч
44. РЕЏИЈЕ ЗЕЌИРИ 02.03.2023 15ч-16ч
45. МАЛТИНА ФЕРАТИ 02.03.2023 15ч-16ч
46. КАЛТРИНА АМИТИ АЛИЛИ 02.03.2023 15ч-16ч
47. ПАПРАНИКУ ЕГЗОНА 02.03.2023 15ч-16ч
48. ТЕУТА Ќ.ПАЈАЗИТИ 02.03.2023 15ч-16ч
49. ЕЛЕОНОРА ЛАЗАРОВА 02.03.2023 15ч-16ч
50. ВИКТОР СПАСОВСКИ 02.03.2023 15ч-16ч
51. КУЈТИМ ИСЕИНИ 02.03.2023 15ч-16ч
52. КРИСТИНА ДАНЕВА СТОЈАНОВСКА 02.03.2023 15ч-16ч
53. АРТОН ЈАКУПИ 02.03.2023 15ч-16ч
54. ЛЕАНДРА КАДРИУ 02.03.2023 15ч-16ч
55. ВЈОСА ЏАФЕРИ 02.03.2023 15ч-16ч
56. МИШО КРСТЕВСКИ 02.03.2023 15ч-16ч
57. ДАРКО ВЕЉНОСКИ 02.03.2023 15ч-16ч
58. ЈОВАНА СТОЈМЕНОВИЌ 02.03.2023 15ч-16ч
59. ЕРХАН САЛКОСКИ 02.03.2023 15ч-16ч
60. ДИАНА ЈОВАНОВА 02.03.2023 15ч-16ч
61. МАРИЈА СТОЈАНОВСКА 02.03.2023 15ч-16ч
62. ОЛИВЕР ЛАЗАРОВСКИ 02.03.2023 15ч-16ч
63. ЉУБИНКА ДАМЈАНОСКА КРСТИЌ 02.03.2023 15ч-16ч
64. АЛЕКСАНДРА СЕРВИНИ 02.03.2023 15ч-16ч
65. МЕЛИС САРИГОГЛУ 02.03.2023 15ч-16ч

IV ГРУПА

Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час
Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час
1. МАРИЈА БАЛШЕВСКА ВЕЗЕНКОВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
2. МАРИЈА МИЛЕСКА АВРАМОСКА 03.03.2023 13ч -14ч
3. ФЛОРИНА ХОЏА 03.03.2023 13ч -14ч
4. НИКОЛА НАНЕ 03.03.2023 13ч -14ч
5. ЕМИНЕ МУСТАФА ЈАШАРИ 03.03.2023 13ч -14ч
6. АЛЕКСАНДАР ГЕРОСКИ 03.03.2023 13ч -14ч
7. ИГОР ШОЈЛЕВ 03.03.2023 13ч -14ч
8. МАРКО НИКОЛОСКИ 03.03.2023 13ч -14ч
9. МАРТИН БАЈЛОЗОВ 03.03.2023 13ч -14ч
10. ЕЛИ СТОЈАНОВА 03.03.2023 13ч -14ч
11. РЕЗЕАРТ ЕЛЕЗИ 03.03.2023 13ч -14ч
12. ЗАНА МАЛИЌИ 03.03.2023 13ч -14ч
30. КАТЕРИНА ДАВИДОВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
13. РИХАД РЕЏЕПИ 03.03.2023 13ч -14ч
14. ТЕОДОРА ЈАКИМОВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
15. АНА МАРИЈА ТАСЕВА 03.03.2023 13ч -14ч
16. ТАМАРА ПЕТРОВА 03.03.2023 13ч -14ч
17. АНГЕЛА АЛЕКСОВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
18. МИХАИЛ ТОЛЕВ 03.03.2023 13ч -14ч
19. КОСТАДИН ПОПОСКИ 03.03.2023 13ч -14ч
20. ДЕЈАН ЈАКИМОВСКИ 03.03.2023 13ч -14ч
21. ЃОРГИ ДУНГЕВСКИ 03.03.2023 13ч -14ч
22. ВЛАДИМИР МАНИНСКИ 03.03.2023 13ч -14ч
23. РАДИЦА СТОЈЧЕВСКА МИЛЕНКОВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
24. СОНА ТАСИЌ 03.03.2023 13ч -14ч
25. МЕВЛАН АРИФИ 03.03.2023 13ч -14ч
26. ЕДИС ЈУКИЌ 03.03.2023 13ч -14ч
27. ЉУЉЈЕТА БАЈРАМИ МУСЛИУ 03.03.2023 13ч -14ч
28. КРЕНАР КРЧИШТА 03.03.2023 13ч -14ч
29. ВЕГИМ ЖАКУ 03.03.2023 13ч -14ч
31. ВЕРА ВИТАНОВА 03.03.2023 13ч -14ч
32. ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА НИКОЛИЌ 03.03.2023 13ч -14ч
33. ТАМАРА ГЕРАСИМОВА МИТЕВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
34. АЛЕКСАНДРА НЕДЕЛКОВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
35. МАЈА МИТЕВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
36. ТАЊА ДУЦКИНОСКА 03.03.2023 13ч -14ч
37. ЕМИЛИЈА ТАНЕСКА 03.03.2023 13ч -14ч
38. КАТЕРИНА КУЗМАНОВА 03.03.2023 13ч -14ч
39. МАГДАЛЕНА АЛЕКСОВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
40. АЛЕКСАНДРА ЃОНЧЕСКА 03.03.2023 13ч -14ч
41. БИСЕРА ЦВЕТКОВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
42. КУЈТИМ РЕЏЕПИ 03.03.2023 13ч -14ч
66. АРМЕНД РУФАТИ 03.03.2023 13ч -14ч
43. НАТАША СТАНОЈЕВИЌ 03.03.2023 13ч -14ч
44. САЊА ЃОРЕВСКИ 03.03.2023 13ч -14ч
45. НАТАША СТАНОЈЕВИЌ 03.03.2023 13ч -14ч
46. МИЛИЦА БУБАЛО 03.03.2023 13ч -14ч
47. ДАНИЕЛ ЃОРЧЕВСКИ 03.03.2023 13ч -14ч
48. МИЛИЦА ПЕТРУШЕВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
49. ВИКТОРИЈА ЗАРОВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
50. МАРТА ЦВЕТАНОВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
51. ДУГАЃИН ЉАТИФИ 03.03.2023 13ч -14ч
52. МАРТИН АНАСТАСОВ 03.03.2023 13ч -14ч
53. РУХИДЕ АЗЕМИ НЕЗИРИ 03.03.2023 13ч -14ч
54. ЛАБИНОТА АГУШИ 03.03.2023 13ч -14ч
55. КАМЕЛИЈА СИМОНОВА 03.03.2023 13ч -14ч
56. АНДРЕА БОЈКОВСКИ 03.03.2023 13ч -14ч
57. ЕЛЕНА ФИЛИПОВА 03.03.2023 13ч -14ч
58. БЈОНДИН АБДУШИ 03.03.2023 13ч -14ч
59. МАРИЈА ГРЕКОВСКА МИТРОВА 03.03.2023 13ч -14ч
60. АНГЕЛА ОКЛЕСКА 03.03.2023 13ч -14ч
61. СТЕФАНИА АЗМАНОВА МЛАДЕНОВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
62. ЕМИЛИЈА СТЕФАНОСКА 03.03.2023 13ч -14ч
63. МАЈА ТРАЈАНОВИЌ 03.03.2023 13ч -14ч
64. ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВСКА 03.03.2023 13ч -14ч
65. МУЕЈЕД АМЕТИ 03.03.2023 13ч -14ч

V ГРУПА

Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час
Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час
1. ВЕСНА ЕФРЕМОВА СТЕФАНОСКА 03.03.2023 14ч-15ч
2. МАРГАРИТА ТРАЈЧЕВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
3. МАРИЈА КУЗМАНОВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
4. АНИТА ДАМЧЕСКА ДИМТРИВСКИ 03.03.2023 14ч-15ч
5. ДАРКО АЛЕКСОВСКИ 03.03.2023 14ч-15ч
6. САРА ХАЏИТРИФОН 03.03.2023 14ч-15ч
7. ЈАСМИНА ДОБРЕВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
8. КРИСТИЈАН АНДОНОСКИ 03.03.2023 14ч-15ч
9. ФИЛИП СТОЈКОВСКИ 03.03.2023 14ч-15ч
10. МАЈА КРАЉЕВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
11. АЛЕНКА ШОПОВА ИЛИЕСКА 03.03.2023 14ч-15ч
12. АЛЕКСАНДРА КОСТОВ 03.03.2023 14ч-15ч
13. ВЕСЕЛА НИКОЛОВА ТРАЈЧЕВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
14. ЕЛЕНА МАТЕСКА 03.03.2023 14ч-15ч
15. КРИСТИНА ТРАЈЧЕВА ШИНДЕЛАР 03.03.2023 14ч-15ч
16. САНДРА ПЕТКОВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
17. ЕМИЛИЈА ПАСКОСКА 03.03.2023 14ч-15ч
18. ТАМАРА ЃОРЃЕВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
19. МАРИЈА ЛАЗОВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
20. ГАЛИНА ХРИСТОВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
21. СНЕЖАНА ЈОВАНОВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
22. НАТАША КОЛЕВА 03.03.2023 14ч-15ч
23. ЈОВАНА ТАНЕСКА 03.03.2023 14ч-15ч
24. КРИСТИНА ПЕТРОВА 03.03.2023 14ч-15ч
25. ЈУЛИЈАНА СТЕФАНОСКА 03.03.2023 14ч-15ч
26. ДОРА ТРАЈКОВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
27. СУМЕЈА КАСАМИ 03.03.2023 14ч-15ч
28. МЕРИТА СЕЛМАНИ 03.03.2023 14ч-15ч
29. ЏЕЈЛАНЕ ИЉАЗИ МЕМЕТИ 03.03.2023 14ч-15ч
30. ХРИСТИНА ЧЕШЛАРОСКА 03.03.2023 14ч-15ч
31. АНА ТОДОРОСКА 03.03.2023 14ч-15ч
32. БОЈАН ТРЕНЧИЌ 03.03.2023 14ч-15ч
40. ЈУЛИЈА ЃИНОСКА 03.03.2023 14ч-15ч
33. АНГЕЛ ТАСЕВСКИ 03.03.2023 14ч-15ч
34. АНДРИЈАН АРАПИНОВСКИ 03.03.2023 14ч-15ч
35. ДЕЈАН СПАСОВ 03.03.2023 14ч-15ч
36. ИВАН АНДОНОВСКИ 03.03.2023 14ч-15ч
37. КРИСТИНА Е.ДОНЕВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
38. АНА БОГУНОВИЌ 03.03.2023 14ч-15ч
39. МАРИЈАНА ПЕТРУШЕВИЌ 03.03.2023 14ч-15ч
41. КЕТИ АТАНАСОВА 03.03.2023 14ч-15ч
42. СУНАЈ АЗИЗИ 03.03.2023 14ч-15ч
43. СЛАВИЦА ПОПОЦСКИ 03.03.2023 14ч-15ч
44. МЕВЛАНЕ ИСЛАМИ ЛИМАНИ 03.03.2023 14ч-15ч
45. АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ 03.03.2023 14ч-15ч
46. ФЛОРЕНТ ЗЕНДЕЛИ 03.03.2023 14ч-15ч
47. ИЛИР ЈАЈИ 03.03.2023 14ч-15ч
52. ИВАНА МАРКОСКА 03.03.2023 14ч-15ч
48. БОЈАН НИКОЛОВСКИ 03.03.2023 14ч-15ч
49. АЛЕКСАНДАР ТАНУШОСКИ 03.03.2023 14ч-15ч
50. САРА АЛЕКСОВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
51. АЛЕКСАНДАР ЌОСЕВ 03.03.2023 14ч-15ч
58. МОНИКА ЈОВЧЕВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
59. СИМОНА ПАТЧЕВА 03.03.2023 14ч-15ч
53. ДРАГАНА САНДЕВА 03.03.2023 14ч-15ч
54. ЕВА КРАЛЈЕВА 03.03.2023 14ч-15ч
55. ОЛГИЦА АТАНАСОВА 03.03.2023 14ч-15ч
56. ЉУБОМИР ИВЧЕВ 03.03.2023 14ч-15ч
57. СТЕФАН АПОСТОЛОСКИ 03.03.2023 14ч-15ч
61. БИЛЈАНА МИТРЕСКА 03.03.2023 14ч-15ч
62. АЛБИНА ЧРЕСЛОВНИК 03.03.2023 14ч-15ч
63. ХРИСТИНА КОЧЕВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
64. ТОДОР ИЛИЕВ 03.03.2023 14ч-15ч
65. НАДАЛИНА АРАНИКОВА 03.03.2023 14ч-15ч
65. ВИКТОР ГРУЈЕВСКИ 03.03.2023 14ч-15ч
66. МЕРЛАН МЕРСИМОВСКА 03.03.2023 14ч-15ч
60. ВИКТОР ГРУЈЕВСКИ 03.03.2023 14ч-15ч

V ГРУПА

Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час
Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час
1. ДАРКО ДАНИЛОСКИ 03.03.2023 15ч-16ч
2. АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА 03.03.2023 15ч-16ч
3. АЈЕТ АСАНИ 03.03.2023 15ч-16ч
4. КРЕНАР МЕНА 03.03.2023 15ч-16ч
5. БОЈАНА ГЕОРГИЕВА 03.03.2023 15ч-16ч
6. МАРИО КОСТОВСКИ 03.03.2023 15ч-16ч
7. ЕЛЕНИЦА АЦЕВСКА 03.03.2023 15ч-16ч
8. МАРИЈА ТАШКОВСКА 03.03.2023 15ч-16ч
9. БЛАГИЦА АРСОВСКА 03.03.2023 15ч-16ч
10. ЕЛЕНА ЈАНГЕЛОВСКА 03.03.2023 15ч-16ч
52. ЗАРИЈЕ АМЕТИ 03.03.2023 15ч-16ч
11. БЛЕРОН КОЛОЊА 03.03.2023 15ч-16ч
12. АЛИЕД ХАЛИД 03.03.2023 15ч-16ч
13. ТАТЈАНА ЈАКИМОВА АТАНАСОВСКИ 03.03.2023 15ч-16ч
14. АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА 03.03.2023 15ч-16ч
15. АНГЕЛКА СПИРКОСКА МАГЕРОСКА 03.03.2023 15ч-16ч
16. АЛЕКСАНДРА ТАНЕВСКА 03.03.2023 15ч-16ч
17. СОЊА ЈОВАНВОВА 03.03.2023 15ч-16ч
18. ДИЈАНА СТОЈАНОВСКА КОСТОВСКА 03.03.2023 15ч-16ч
19. ЛЕОНИД РАМОВ 03.03.2023 15ч-16ч
20. АЈДО ЗАИР 03.03.2023 15ч-16ч
21. ПЕТАР СОТИРОСКИ 03.03.2023 15ч-16ч
22. ВИКТОРИЈА ВАСИЛЕВСКА 03.03.2023 15ч-16ч
23. НИКОЛА ЈОСИМОВСКИ 03.03.2023 15ч-16ч
24. ИВАН АРГИРОВ 03.03.2023 15ч-16ч
25. ЛЈУЛЈЕТА ИСМАИЛИ 03.03.2023 15ч-16ч
26. ВАЛБОНА НЕЗИРИ 03.03.2023 15ч-16ч
27. ОЛИВЕРА ЃЕОРЃИЕВА ЈАНЕВА 03.03.2023 15ч-16ч
28. МЕДИХА СЕЛИМИ 03.03.2023 15ч-16ч
29. ИЛИР АЛИУ 03.03.2023 15ч-16ч
30. МАРИЈАНА КАЦАРСКА 03.03.2023 15ч-16ч
31. ЗЛАТКО ЧАДИНОСКИ 03.03.2023 15ч-16ч
32. РИЛАНД ДАЛИПИ 03.03.2023 15ч-16ч
33. ЕЛЕНА ТЕВДОВСКА 03.03.2023 15ч-16ч
34. МАРТИНА КОТЕВСКА 03.03.2023 15ч-16ч
35. АЛЕКСАНДАР ЈАНЕВСКИ 03.03.2023 15ч-16ч
36. АЛЕКСАНДАР ЈАКИМОВСКИ 03.03.2023 15ч-16ч
37. ЛИРИДОНА МУРТИШИ 03.03.2023 15ч-16ч
38. БЛЕРТА ЏЕМАИЛИ 03.03.2023 15ч-16ч
39. ДЕЈАН ТАНЕСКИ 03.03.2023 15ч-16ч
40. ДИМИТАР СТОИЛКОВСКИ 03.03.2023 15ч-16ч
41. ЕЛЕНА ДАВИТКОВСКА 03.03.2023 15ч-16ч
42. МИТЕ ЗДРАВЕВ 03.03.2023 15ч-16ч
43. ЕЛЕНА ПАРУЛЕСКА 03.03.2023 15ч-16ч
44. САБИНА СМАИЛОВИЌ 03.03.2023 15ч-16ч
45. МАРИНА ДУДЕСКА 03.03.2023 15ч-16ч
46. АНАСТАСИЈА НАЦЕВА 03.03.2023 15ч-16ч
47. АНА КУКУШЕВА 03.03.2023 15ч-16ч
48. НАТАЛИ ДЕЛИПЕТРОВА 03.03.2023 15ч-16ч
49. МАРКО ТРАЈКОВСКИ 03.03.2023 15ч-16ч
50. РАМУШ САЛИ 03.03.2023 15ч-16ч
51. НИКОЛА НИКОЛОВСКИ 03.03.2023 15ч-16ч