РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ АЛС ОДРЖАН НА 17.10.2022год

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ АЛС ОДРЖАН НА 17.10.2022 год.

Ред. бр. Име и презиме на специјализант Бодови
Ред. бр. Име и презиме на специјализант Бодови
1. ЕРХАН САЛКОСКИ 27
2. МАЈА ДЕЈКОСКА 25
3. ДАРИО ТАЛЕСКИ 24
4. КАТЕРИНА КУЗМАНОВА 26
4. КАТЕРИНА КУЗМАНОВА 26
5. ИЛИР ЈАЈИ 26
6. МАРЈАН СИЉАНОСКИ 27
7. ВЛАДИМИР МАНИНСКИ 25
8. МАРИЈА КОСТОСКА 28
9. АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА 28
10. АЈШЕ МИФТАРИ ВЕЏИИ 25
11. РЕНАТА КОЧОСКА 28
12. АНГЕЛА ВОЛЧЕСКА 27
13. ЕЛЕНА ЈОСИФОВСКА 25
14. РЕЗЕАРТ САВИУ 23
38. ЈЕТМИР КАРИМАНИ 19
15. АНЃЕЛ СТЕФАНОВ 27
16. ЃОРГИ ДУНГЕВСКИ 24
17. НИКОЛА ЈОСИМОВСКИ 25
18. ЛЕОНИД МАВРОСКИ 24
19. СИЛВАНА СТЕФАНОФСКА 23
20. МАЈА ТРАЈАНОВИЌ 24
21. КУЈТИМ ИСЕИНИ 23
22. МАЈА М. ИЛИЈЕВСКА 23
23. ДИАНА ЈОВАНОВА 23
24. МИЛАН ГРУЈОСКИ 27
25. ВЕРИЦА МАЛИНКОВА 23
26. СТОЈАНЧО ЈОВАНОВСКИ 29
27. ОЛИВЕР ЛАЗАРОВСКИ 25
28. ИЛБЕР СЕЈФЕДИНИ 23
29. ЕРЗЕН ЕЛЕЗИ 24
30. ДИМИТАР ТЕМЕЛКОВСКИ 21
31. БЛЕРТА ЏЕМАИЛИ 21
32. АЛЕКСАНДАР РИСТЕВСКИ 21
33. ИРЕНА ТРАЈКОВА 16
34. АРТОН ЈАКУПИ 16
35. АЈЕТ АСАНИ 19
36. ИСИДОРА СТЕФАНОСКА ЈОВЧЕСКИ 17
37. НДРИЧИМ МУРАТИ 18