РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ АТЛС ОДРЖАН НА 02 и 03.03.2023год

Ред.бр ИМЕ ПРЕЗИМЕ БОДОВИ
1 АРТАН ХАЈДАРИ 21
2 КРСТО НИКОЛИЌ 23
3 АНИТА НАНУШЕВСКА 22
4 ЕЛЕНА ЧУРКОСКА ТРАЈКОВСКА 22
5 ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ 22
6 ЈАСМИНА ТРАЈКОВА  24
7 ТЕОДОРА ТОДОРОВА  25
8 ДАНЧЕ ГЛИГОРОВА ДОНЕВА  25
9 САШО ПУЦАКОСКИ  22
10 МАРИНА ДУДЕСКА  23
11 МАРИЈАНА КАЦАРСКА 24
12 АЛЕКСАНДРА ТАНЕВСКА 23
13 КРЕНАР МЕНА  24
14 СИЛВИЈА АТАНАСОВА 23
15 КУЈТИМ ИСЕИНИ 17
16 ДИАНА ЈОВАНОВА 25
17 МИШО КРСТЕВСКИ 22
18 АЛЕКСАНДАР ПУПУНОСКИ 24
19 ФИЛИП ТРПЧЕСКИ 24
20 ЕРХАН САЛКОСКИ 24
21 ЕВА КРАЉЕВВА 20
22 ФАТЈОН ДЕМА 21
23 АИДА БЕГУ 22
24 ЈУЛИЈА АНГЕЛОВА ШИШКИН 23
25 КРИСТИЈАН СИМЈАНОСКИ  21
26 АДВИЕ МЕМЕТИ ТЕФИКУ 21
27 ГРЕГОР КРСТЕВСКИ 20
28 БЛЕДАР АСАНИ 24
29 АЛЕКСАНДРА СЕРВИНИ 25
30 ЕЛЕОНОРА ЛАЗАРОВА 24
31 ДАРКО ВЕЛЈАНОСКИ 24
32 НАТМИР МУСЛИУ 21
33 ВЕРИЦА ПАВЛЕВА ЈОВАНОВА 23
34 МАРИЈА СТОЈАНОВСКА 25
35 САЊА ТРАЈАНОВИЌ 25
36 РЕНАТА КОЧОСКА 24
37 МАРИЈА ЦВЕТКОВА МЛАДЕНОВСКА 24
38 СОФИЈА ТУШЕВА 24
39 ЈОВАНА ТАНЕСКА 24
40 МАЈА КРАЉЕСКА  24
41 ЕМИЛИЈА ТАСКОСКА 24
42 ИВАНА МАРКОСКИ 25
43 АЛЕКСАНДАР ЈАКИМОСКИ 20
44 СЕНИЈА КОКВЕЏИ 24
45 АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ 24
46 ФРОСИНА ЃОРЕВА НИКОЛИЌ 24
47 МАРГАРИТА ТРАЈЧЕВСКА 23
48 МАЈА ПЕТКОСКА 22
49 ФИТИМ ДЕАРИ 23
50 АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ 22
51 АЛЕКСАНДАР ТАНУШОСКИ 24
52 БЛЕТА ЗИБА  24
53 МАРЈАНА ПЕТРУШЕВА 25
54 М ОНИКА ЈОВЧЕСКА 22
55 НАТАЛИ ТАНЕСКА СПИРКОСКА 23
56 БЛЕРТА ЏЕМАИЛИ 24
57 ОЛГИЦА АТАНАСОВА 25
58 ИЛИР АЛИУ 20
59 ЕМИЛИЈА ДИМИТРОВА 22
60 МАРКО ТРАЈКОВСКИ 24
61 СТЕФАН БАКАЛОВСКИ 24
62 ВАЛБОНА НЕЗИРИ 25
63 ЈАСМИНА РУСЕСКА 25
64 АНА ТОДОРОСКА 25
65 КУЗМАН СТЕФАНОСКИ 25
66 ДЕЈАНА СТОЈАНОСКА КОСТОСКА 24
67 АЛЕКСАНДАР РИСТЕСКИ 25
68 МАРИЈА ЛАЗОСКА 24
69 АЛЕКСАНДРА НЕДЕЛКОСКА 25
70 ИВАН АНДОНОВСКИ 25
71 ДОРА ТРАЈКОСКА 25
72 АНГЕЛ ТАСЕВСКИ 24
73 НИКОЛА НИКОЛОВСКИ 22
74 ЕЛЕНА ФИЛИПОВА 24
75 МИТКО КОРТОВ 24
76 ЕЛЕНИЦА АЦЕВСКА 25
77 НУРТЕНЕ ФЕТАИ ДЕМИРИ 21
78 ДИЈАНА СТАНКОВСКА НАСТЕВСКА 19
79 ЕМИЛИЈА ЈУСУФОСКИ 19
80 ИВАН МАНОВ 20
81 ОЛИВЕРА ПАШАНКО СТРУМЕНИКОСКА 21
82 НИКОЛА МАНЕВ 24
83 ГАЗМЕНД ЕЛЕЗИ 23
84 БОЈАНА ГЕОРГИЕВА 24
85 АНЃЕЛ СТЕФАНОВ 24
86 ЈУЛИЈА ГИНОСКА 22
87 ЏЕЈЉАНЕ ИЉАЗИ МЕМЕТИ 24
88 МОНИКА АРЏАНОВА 25
89 МОНИКА РИСТОВ 22
90 ВЛАТКО БОЈОСКИ 24
91 СЕВЏАНЕ ЖАКУ 22
92 БОЈАНА БАТКОСКА ШЕКУТКОСКА 21
93 ТАТЈАНА ЈАКИМОВА АТАНАСОВСКА 23
94 НАТАЛИ ДЕЛИПЕТРОВА  24
95 ИВОНА ЈОВАНОВСКА 25
96 АНИТА ДАМЧЕСКА ДИМИТРОСКИ 25
97 ДИМИТАР НАЈДЕНКОСКИ 24
98 САРА АЛЕКСОСКА 25
99 МЕРИТА СЕЛМАНИ 24
100 ИСИДОРА СТЕФАНОСКА ЈОВЧЕСКИ 22
101 МАРИЈА ВЕСОВА 24
102 ДЕЈАН ЈАКИМОВСКИ 25
103 ДУГАЃИН ЉАТИФИ 15
104 КУЈТИМ РЕЏЕПИ 25
105 КАТЕРИНА КУЗМАНОВА 24
106 АЛЕКСАНДРА ЃОНЧЕВСКА 24
107 САШО БОЖИНОВСКИ 22
108 МАЈА ТРАЈАНОВИЌ 23
109 МАРТА ЦВЕТАНОВСКА  24
110 МЕНТОР БЕРИША 25
111 ТЕОДОРА ЈАКИМОВСКА 25
112 ЕЛИ СТОЈАНОВА 25
113 МАРТИН АНАСТАСОВ 23
114 ВЕГИМ ЖАКУ 25
115 ТАМАРА ПЕТРОВА  25
116 ЕМИЛИЈА СТЕФАНОСКА 25
117 БЛАГИЦА ПЕЦАНОВА 25
118 ВЛАДИМИР МАНИНСКИ 25
119 РУХИДЕ АЗЕМИ НЕЗИР 24
120 АНГЕЛА ВОЛЧЕСКА 24
121 МАЈА МИТЕВСКА 24
122 АРМЕНД РУФИТИ 22
123 ИГОР ШОЈЛЕВ 24
124 ЕМИМЕ МУСТАФА ЈАШАРИ 25
125 МАРИЈА ГРЕКОВСКА МИТРОВА 24
126 ЈАНЕ ВАСИЛЕСКИ 20
127 ЕЛЕНА ДАВИТКОВСКА 24
128 МАГДАЛЕНА АЛЕКСОВСКА 20
129 ЕВА МАРКОВСКА 21
130 САНДРА ЕЛ-НАДИ КОРУНОСКА 22
131 САЊА ЃОРЕСКИ 25
132 ТОШЕ МИТРЕСКИ 16
133 ДАНИЦА БЕЛИЧЕСКА СТАВРЕСКА 23
134 НАТАША СТАНОЈЕВИЌ 25
135 ТАМАРА МИТЕСКА ГЕРАСИМОВА 23
136 ЉУЉЈЕТА БАЈРАМИ МУСЛИУ 25
137 РЕЗЕАРТА ЕЛЕЗИ 16
138 ЕЛЕНА ЈОСИФОСКА 22
139 ВЛАТКО КАРАНФИЛОСКИ 23
140 ЈОВО БУРНЕСКИ 23
141 ЕЛЕОНОРА ЈОВАНОВА ПЕПЕЛАШЕВА 23
142 КРЕМАР КРЧИШТА 22
143 ВЕРА ВИТАНОВА 23
144 ЕМИЛИЈА ТАНЕСКА 25
145 ГОРАН КОЖИХАРОВ 22
146 ЉУБИНКО ДАМЈАНОСКИ КРСТИЌ 23
147 ДАРКО ПЕТРОВСКИ 25
148 КАМЕЛИА СИМЕОНОВА 23
149 ХУЛЈА ШАБАНИ 19
150 ИГОР ТРПКОВСКИ 20
151 ЕЛЕНА МАТЕСКА  24
152 СНЕЖАНА ЈОВАНОВСКА 20
153 СЛАВИЦА ВУКАШИНОВИЌ ПОПОВСКА 23
154 ТЕУТА ЌАИЛИ ПАЈАЗИТИ 24
155 МАЈА ВЕЛКОСКА 24
156 МИМОЗА АСЛАНИ 22
157 МАРТИН БАЈЛОЗОВ 21
158 АЛМЕДИНА ХАЈДАРПАШИЌ 23
159 АНЕТА КРСТЕСКА  25
160 КОСТАДИН ПОПОСКИ 25
161 ФЕДОРА СЕЈФУЛАХИ 25
162 МАРИЈА МИЛЕСКА АВРАМОСКА 24
163 ЕДИС ЈУКИЌ 25
164 РИХАД РЕЏЕПИ 25
165 ЗАНА МОШЌИ 25
166 НИКОЛА НАНЕ 22
167 АНГЕЛА АЛЕКСОСКА 25
168 ЕЛЕНА ПАРУЛЕСКА 25
169 БИСЕРА ЦВЕТКОСКА 23
170 АЛЕКСАНДАР ГЕРОСКИ 25
171 СИМЕА ИСМАНИ 25
172 МИХАИЛ ТОЛЕВ 24

 

173 ЕЛДИР АСАНИ 24
174 АНАМАРИЈА ТАСЕВА 25
175 ЃОРЃИ КАЛПАК 22
176 ДИМИТАР СТОИЛКОВСКИ 25
177 МИЛИЦА ПЕТРУШЕВСКА 24
178 МАРКО НИКОЛОВСКИ 21
179 ЃОРГИ СТОЈЧЕВ 24
180 САЊА МИЛУНОВИЌ 23
181 ИРЕНА БЕДЕ 22
182 САЊА БЕДЕ СТЕВОСКА 22
183 БОЈАНА ДАСКАЛОВ 25
184 АНА ИЛКОСКИ 20
185 ДИМИТАР ТЕМЕЛКОСКИ 18
186 ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВСКИ 22
187 АЛИ ИДРИЗИ 21
188 МИКИ ЃОРЕСКИ 23
189 КАТЕРИНА ЛАКОВИЌ 23
190 ВИКТОР СПАСОВСКИ 25
191 БЕКИМ АЏАМИ 24
192 ИВОНА АХТАРОВА 20
193 ЛАЗАР КОСТОВСКИ 21
194 ЕЛЕНА ЧОЧЕВА 23
195 ЃОРГИ ДУНГЕВСКИ 24
196 МАРГАРИТА СИМОНОВСКА 21
197 САЊА ДАНЧЕВСКА 17
198 ЌЕНДРЕСА  СЕЛА 24
199 ИСМАИЛОВ МУАРЕМ 24
200 ЛЕАНДРА КАДРИУ 22
201 ВЈОСА ЏАФЕРИ 23
202 АРТОН ЈАКУПИ 20
203 АРТА ТАФА 23
204 ОЛИВЕР ЛАЗАРОВСКИ 25
205 БОЖИН ШОПОВ 25
206 ПАВЛИНКА ЧАВДАРОВА 24
207 МАРИНА ХРИСТОВСКА 19
208 ЈОВАНА СТОЈЧЕНОВИЌ 24
209 НАТАША МИТРЕСКА 23
210 НИКОЛИНА МИХАЈЛОВА 23
211 ДАНИЕЛА  ЦВЕТКОВСКА 20
212 АНИТА НИКОЛОВСКИ 23
213 АНГЕЛА ВЕЛИЧКОВСКА СПАСОВСКА 18
214 СИМОНА КОЦЕВА 22

 

215 СОФИЈА ЦРЦЕВА 20
216 АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВА 22
217 ВИКТОРИЈА БОШКОСКА 21
218 СТЕФАНИЈА ЈОРДАНОВА 20
219 МАРИЈАНА МАНЕСКА 24
220 МАРИЈА ГАРЕСКА 21
221 ШЕРИМЕТ АСЛАНИ 21
222 ЈУЛИЈАНА СТЕФАНОСКА 20
223 ЛЕОНИД РАМОВ 17
224 АЈДА ЗАИР 23
225 ИВА МИЦЕВСКА 23
226 РЕЗЕАРТ САЉИУ 20
227 АНАСТАСИЈА НАЦЕВА 24
228 ВЕСНА НИКОЛОВА ТРАЈЧЕВСКА 24
229 ТАМАРА ЃОРЃЕВСКА 24
230 АРБАНА РЕЏЕПИ 24
231 ЛУЛЈЕТА БАЈРАМИ 23
232 МЕВЛАНЕ ИСЛАМИ ЛИМАНИ 24
233 СУНАЈ АЗИЗИ 24
234 ЉУБОМИР ИВЧЕВ 24
235 РОБЕРТ НИКОЛОВСКИ 24
236 МАРИНА ЈАКИМОСКА ДИМКОВСКА 25
237 БЕРАТ СЕЈДИНИ 23
238 ЏЕЈЛАН МЕРСИМОВСКА 23
239 НАТАША КОЛЕВА 25
240 ИЛЗА ЗЕНДЕЛИ 24
241 АНГЕЛКА СПИРКОСКА МАГЕРОСКА 25
242 ХАЛИД АЛИЕД 18
243 РОЛАНД САЛИХ 19
244 ЕЛЕНА ТЕВДОВСКА  25
245 ФАТИ ЕДИДИ 24
246 СИМОНА ПАТЧЕВА 22
247 БЛЕРОН КОЛОЊА 24
248 БЛАГИЦА АРСОВСКА 21
249 АЛЕКСАНДАР ЈАНЕВСКИ 23
250 ПЕТАР СОТИРОСКИ 24
251 СТЕФАН ПАНДИЛОВ 25
252 МАРИЈА ТАШКОВСКА 23
253 САБИНА СМАКЛОВИЌ 22
254 ИВАН АРГИРОВИЌ 24
255 АЛЕКСАНДРА МИШЕВА 25
256 МЕРИМА ИЗЕИРИ 23

 

257 ДРАГАНА САНДЕВА 20
258 ДАРКО ДАНИЛОСКИ 22
259 ДЕЈАН ТАНЕСКИ 24
260 БЕСИМ ДЕМИРИ 25
261 СТЕФАНИА АЗМАНОВА МЛАДЕНОВСКА 24
262 СОЊА ТАСИЌ 22
263 РАДИЦА СТОЈЧЕВСКИ МИЛЕНКОВСКИ 25
264 ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВСКА 23
265 РИЛАНД ДАЛИПИ 20
266 АНДРИЈАН АРАПИНОВСКИ 22
267 АНА БОГУНОВИЌ 23
268 КРИСТИЈАН АНДОНОСКИ 24
269 ФИЛИП СТОЈКОВСКИ 23
270 ЛУЈЗА ДИМИТРОВА 17
271 ХРИСТИНА ЧЕШЛАРОСКА 24
272 СУМЕЈА КАСАМИ 23
273 ЛЕОНИД МАВРОСКИ 15
274 ПЕТАР КУЗМАНОВСКИ 20
275 БОЈАН ТРЕНЧИЌ 25
276 МИЛИЦА БУБАЛО 25
277 НАТАЛИ ИЛИЕСКА  21
278 АЈШЕ МИФТАРИ ВЕЏИИ 20
279 МАРИЈА КУЗМАНОВСКИ 24
280 ИНДРИТ КАПРОЛИ 18
281 МАРИЈА КОНСТАНТИНОВСКА 22
282 АНА КУКУШЕВА 24
283 ГЛОРИЈА СТЕФАНОСКА 21
284 ЕМИЛИЈА МИЌУНОВИЌ 23
285 ЕМИЛИЈА СТАВРЕВСКА 23
286 НАРИЧИМ МУРАТИ 21
287 БИЛЈАНА ЛАЗАРОВА 22
288 СТОЈАНЧО ЈОВАНОВСКИ 23
289 КРИСТИНА ПЕТРОВА 23
290 ТАЊА  ДУЦКИНОСКА 24
291 КАТЕРИНА ДАВИДОВСКА 22
292 МАЈА ДЕЈКОСКА 21
293 САБИНА РУСТЕМОВСКА 23
294 БРАНКИЦА ВАРОШАНОСКА 24
295 СНЕЖАНА ЛАТОВСКА 19
296 СВЕТЛАНА СТОЈАНОВ КОСТАДИНОСКА 21
297 ЛИНДА АСЛАНИ 18
298 АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА 22

 

299 АНГЕЛА ОКЛЕСКА 22
300 АНДРЕА  БОЈКОВСКА 24
301 ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВСКА НИКОЛИЌ 23
302 МЕВЛАН АРИФИ 25
303 КЕТИ АТАНАСОВА МИХАИЛОВСКА 23
304 ВИКТОРИЈА ЗАРОВСКА 23
305 ДИНО ХАЈРАДИНОВИЌ 23
306 МАРЕ БУРОВСКА 25
307 СОЊА ПОПОВСКА 25
308 МАРТА ЈОВАНОВСКА  ДРОГРИШЕК 21
309 МЕДИКА СЕЛИМИ 19
310 ЛИРИДОНА МУРТИШИ 24
311 ОЛИВЕРА ЃЕОРЃИЕВА 21
312 ВИКТОРИЈА ВАСИЛЕВСКА 25
313 МИТЕ ЗДРАВЕВ 24
314 НИКОЛА ЈОСИМОСКИ 24
315 АЈЕТ АСАНИ 24
316 ЛУЛЈЕТА ИСМАИЛИ 24
317 АДРИАНА ЕЈУПИ 19
318 ЕЛЕНА ЈАНГЕЛОВСКА 24
319 ЕЛЕНА ПАВЛЕСКА 20
320 РАДМИЛА РИСТОСКА 21
321 МАРИЈА ТРАЈЧУЛЕСКА 22
322 КРИСТИНА ТРАЈЧЕВА -ШИНДЕЛАР 24
323 МАРЈАН СИЛЈАНОСКИ 23
324 СТЕРИА НИКОЛОВСКИ 20
325 ГОЦЕ ГУЛЕСКИ 20
326 ВИКТОР СТОЕВ 21
327 АНГЕЛА ПЕТРОВСКА СИМИЌ 20
328 ВИКТОР ГРУЕВСКИ 23
329 АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА  23
330 МАРИЈА КОСТОСКА 20
331 ГАЛИНА ХРИСТОСКА 22
332 ДАРИО ТАЛЕСКИ 19
333 СТЕФАН АПОСТОЛОСКИ 24
334 ЈАСМИНА ДОБРЕСКА 24
335 СИМОНА ДЕСПОТОВСКА 21
336 МАЈА ПЕТРУШЕВСКА АНГЕЛЕВСКА 21
337 ИЛИНА СПИРКОСКА 21
338 АМЕЛА ДОБЈАНИ 23
339 ДУШКО ЦИРИВИРИ 20
340 АНИТА  ХАЏИ-МАНЧЕВА 21
341 БУРИМ АРИФИ 19
342 МИЛАН ГРУЈОСКИ 21
343 САЊА БОШКОВСКА 24
344 МУСЛИА АДЕМОСКИ 21
345 СТЕФАНИ ГОРГИОСКА 18