РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПЛС ОДРЖАН НА 24/25.10.2023 год

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПЛС ОДРЖАН НА 24/25.10.2023 год

Ред. бр. Име и презиме на специјализант Бодови
Ред. бр. Име и презиме на специјализант Бодови
1. ТЕОДОРА ТОДОРОВА 19
2. АДВИЕ МЕМЕТИ ТЕФИКИ 19
3. ОЛИВЕРА ПАШАНКО СТРУМЕНИКОВСКА 21
4. БОЈАНА БАТКОСКА ШЕКУТКОСКА 21
5. ШЕРЕМИТ АСЛАНИ 14
6. БИЛЈАНА ЛАЗАРОВА 23
7. ЉИНДА АСЛАНИ 21
8. МОНИКА РИСТОВ 22
9. БЛЕДАР АСАНИ 18
10. ПАВЛИНКА ЧАВДАРОВА АРНАУДОВА 21
11. САНДРА ЕЛ НАДИ КОРУНОСКА 20
12. САШО ПУЦАКОСКИ 19
13. ЕМИНЕ МУСТАФА ЈАШАРИ 23
14. АМЕЛА ДОБЈАНИ 18
41. ЕЛЕОНОРА ЈОВАНОВА ПЕПЕЛАШЕВА 23
15. ВАЛОН АДЕМИ 17
16. ПАВЛИНА БУДИЌ КОЦЕВСКИ 17
17. РУХЕДЕ АЗЕМИ НЕЗИРИ 20
18. ФИТИМ ДЕАРИ 19
19. ИВАНА КОЛЕВСКА УДОВАЛИЕВА 21
20. АЛЕКСАНДАР РИСТЕВСКИ 18
21. СТОЈАНЧО ЈОВАНОВСКИ 18
22. ЕМИЛИЈА ТАНЕСКА КОЛАРОВСКА 20
23. АНДРИЈАН АРАПИНОВСКИ 24
24. АНИТА ХАЏИ МАНЧЕВА 23
25. АНГЕЛА АЛЕКСОВСКА 24
26. КРИСТИЈАН АНДОНОСКИ 23
27. ЕЛЕНА ЈАНГЕЛОВСКА 22
28. РАМУШ САЛИХ 20
29. МАРИЈА МАНЕСКА 22
30. МАРГАРИТА ТРАЈЧЕВСКА 23
31. ЕВА МАРКОВСКА 24
32. ИВАНА ТУШЕВА 23
33. КРИСТИН КОСТАДИНОСКИ 20
34. МИЛИЦА ПЕТРУШЕВСКА 23
35. СОФИЈА ТУШЕВА 24
36. САШО БОЖИНОСКИ 23
37. ЕЛЕОНОРА ЛАЗАРОВА 23
38. ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВСКА 23
39. ДАНИЕЛ ЃОРЃИЕВСКИ 24
40. ФИЛИП СТОЈКОВСКИ 22
42. ДАРКО АЛЕКСОВСКИ 22
43. ЕЛЕНА ТЕВДОВСКА 24
44. МАРТА ДРОГРИШКИ 24
45. СТЕФАН ПАНДИЛОВ 23
46. БРАНКИЦА ВАРОШАНСКА 23
47. КАТЕРИНА ДАВИДОВСКА 21
48. КЕТИ АТАНАСОВА 23
49. ДИМИТАР НАЈДЕНКОВСКИ 23
50. ДАРКО ВЕЉАНОСКИ 18
207. ДИЈАНА ЈОВАНОВА 23
52. БОЖИН ШОПОВ 20
53. ЃОРГИ ДУНГЕВСКИ 21
54. ДЕЈАН ЈАКИМОВСКИ 23
55. ДИНО ХАЈРАДИНОВИЌ 20
56. ХРИСТИЈАН СИЛЈАНОСКИ 18
57. ИНДРИТ КАПРОЛИ 16
58. ДИМИТАР ТЕМЕЛКОВСКИ 18
59. АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВА 20
60. МАЈА ПЕТКОСКА 22
61. АНГЕЛ ТАСЕВСКИ 20
62. МАРИЈА ЛАЗОВСКА НИКОЛОВСКИ 22
63. АЛЕКСАНДАР ТАНУШОСКИ 19
64. БОЈАН ДАСКАЛОВ 23
65. АЛЕНКА ШОПОВА ИЛИЕСКА 22
66. АНГЕЛИНА ТАНУШЕСКА МИЛАДИНОВСКА 17
67. АНА КУКУШЕВА 21
68. АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА 22
69. ПЕТАР КУЗМАНОВСКИ 20
70. РЕНАТА БОЖИНКОЧЕВА 22
71. ВИКТОРИЈА БОШКОСКА 23
72. ОЛИВЕРА ЃЕОРГИЕВА ЈАНЕВ 21
73. КУЈТИМ ИСЕИНИ 19
74. НАТАЛИ ТАНЕСКА СПИРКОСКА 22
75. СУНАЈ АЗИЗИ 25
76. РОБЕРТ НИКОЛОВСКИ 20
77. АЛМА МУСТАФОВА 20
78. ЈАСМИНА РАДЕСКА 18
79. МАЈА ВЕЛКОСКА 22
80. НДРИЧИМ МУРАТИ 21
81. АНГЕЛА ПЕТРЕСКА СИМИЌ 21
82. ЛАВДУРИМ.М МЕХМЕДИ 16
83. ТОШЕ МИТРЕСКИ 23
84. ИВА МИЦЕВСКА 21
85. АЈШЕ МИФТЕРИ ВЕЏИУ 19
86. ОЛГИЦА АТАНАСОВА 23
87. ДАНИЈЕЛ ТРАЈАНОВСКИ 21
88. ДРАГАНА САНДЕВА 20
89. БЕКИМ ЛУШИ 19
90. ДАРИО ТАЛЕСКИ 25
91. ВИКТОР СТОЕВ 22
92. МАРКО НИКОЛОСКИ 21
93. СИМОН МАНАСИЕВ 25
94. МАРИЈА ТРАЈКОВА ПЕТКОВСКА 24
95. АЛЕКСАНДАР ЈАКИМОВСКИ 23
96. МИЛАН ПОПОСКИ 23
97. АЈЕТ АСАНИ 20
98. ЕМИЛИЈАН ЈУСУФОВСКИ 21
99. СЛАВИЦА ВУКАШИНОВИЌ ПОПОВСКА 22
100. ЛУЛЈЕТА ИСМАИЛИ РЕЏЕПИ 23
101. ЈАСМИНА ДОБРЕВСКА 23
102. РЕНАТА КОЧОСКА 23
103. МАРИЈАН ПЕТРОВСКА 24
104. САЊА ШОПОВА 22
105. МАРИЈА ЦВЕТКОВА МЛАДЕНОВСКА 24
106. ГРЕГОР КРСТЕВСКИ 25
107. АЛЕКСАНДРА СЕРВИНИ МИТРОВИЌ 24
108. МЕРИТА СЕЛМАНИ 21
109. НИКОЛА МАНЕВ 24
110. ХАЛИД АЛИЕД 22
111. ИГОР ШОЈЛЕВ 21
112. ЕВГЕНИЈА ТАЛЕВА 21
113. АНДРЕА БОЈКОВСКА 23
114. ДАРКО ПЕТРОВСКИ 23
115. МОНИКА РИСТЕВСКА 24
116. МАРИНА ДУДЕСКА 21
117. ЕМИЛИЈА СТЕФАНОСКА 24
118. БЛЕРОН КОЛОЊА 23
119. ТАМАРА ЃОРГЕВСКА 25
120. МАЈА ТРАЈАНОВИЌ 21
121. ВИКТОРИЈА ВАСИЛЕВСКА 21
122. МАРТА ЦВЕТАНОВСКА 25
123. САЊА ТРАЈАНОВИЌ 22
124. АНА МАРИЈА КУВЕНЏИСКА 21
125. АНИТА НИКОЛОВСКИ 24
126. КУЗМАН СТЕФАНОВСКИ 20
127. АНИТА ДАМЧЕСКА ДИМИТРОВСКИ 21
128. АЛЕКСАНДРА БИЛЈАН 22
129. НАТМИР МУСЛИУ 22
130. КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА 18
131. ДАРКО ДАНИЛОСКИ 20
132. АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ 24
133. МАРЈА ГРЕКОВСКА МИТРОВА 24
134. МАРИЈА МИЛЕСКА АВРАМОСКА 24
135. СТОЈАНЧЕ ЗАФИРОВ 24
136. КУЈТИМ РЕЏЕПИ 24
137. ИВАНА АНДОНОВСКИ 23
138. ИРЕНА ТРАЈКОВА 20
139. СУМЕА КАСАМИ 21
140. ЕЛЕНА ЈОСИФОСКА 20
141. МАРЕ БУРОВСКА 21
142. САИТ СУЛИМАНИ 21
143. ФРОСИНА НИКОЛИЌ 22
144. СЛАВИЦА ЛИПАЈКОВСКА 21
145. БЕКИМ АЏАМИ 24
146. МАРИЈАНА КАЦАРСКА 23
147. РИХАД РЕЏЕПИ 23
148. АЛИ ИДРИЗИ 15
149. ИВАН АРГИРОВ 25
150. СЕВЏАНЕ ЖАКУ 22
151. ОЛИВЕР МИТРОВСКИ 23
152. БЛЕРТА ЏЕМАИЛИ 21
153. КРИСТИНА ПЕТРОВА 24
154. ЕДИС ЈУКИЌ 22
155. БЕСИМ ДЕМИРИ 22
156. ЕЛИНДА ЈОНУЗИ 24
157. ЈАСМИНА ТРАЈКОВА 24
158. ВЕСНА НИКОЛОВА ТРАЈЧЕВСКА 25
159. ТОМИСЛАВ МИЌУНОВИЌ 22
160. ВЈОСА ЏАФЕРИ МАЗЛАМИ 24
161. КРЕНАР МЕНА 25
162. ТАМАРА ПЕТРОВА 25
163. АДРИЈАН ЕЈУПИ 24
164. ИВОНА ЈОВАНОВСКА 25
165. АРТОН ЈАКУПИ 20
51. СОФИЈА ЦРЦЕВСКА 23
51. СОФИЈА ЦРЦЕВСКА 23
166. СОЊА ПОПОВСКА 22
167. САЊА ЃОРЕСКИ 25
168. АЛЕКСАНДРА МИШЕВА 24
169. САЊА ВАСОВИЌ 23
170. НИКОЛА НАНЕ 25
171. МАРИНА ХРИСТОВСКА 24
172. МУСЛИЈА АДЕМОСКИ 24
173. ДУШКО ЦИРИВИРИ 20
174. КОСТАДИН ПОПОСКИ 22
175. БОЈАН ТРНЧИЌ 23
176. МАРИЈА БАЛШЕВСКА ВЕЗЕНКОСКА 23
177. ХУЛЈА ЧАБАНИ 23
178. МАРГАРИТА СИМОНОСКА 24
179. ИСИДОРА СТЕФАНОСКА ЈОВЧЕСКИ 23
180. ЕЛЕНА ЧУРКОСКА -ТРАЈКОВСКА 24
181. ЦВЕТАНКА ТУШЕВА АБРАШЕВА 24
182. БИЛЈАНА ЃОРГИЕВА 24
183. НИКОЛИНА МИХАЈЛОВА 24
184. АИДА БЕЛУ 22
185. ДИЈАНА СТАНКОВСКА НАСТЕВСКА 22
186. НАТАЛИ ДЕЛИПЕТРОВА 24
187. ФАТЈОН ДЕМА 24
188. НАТАША КОЛЕВА 22
189. МАРИЈА ТРАЈЧУЛЕВСКА 24
190. АНАСТАСИЈА НАЦЕВА 23
191. ДАНИЦА БЕЛИЧЕВСКА СТАВРЕВСКА 22
192. ВЛАТКО БОЈОВСКИ 24
193. ИВАНА АХТАРОВА 23
194. МЕВЉАН АРИФИ 23
195. МАРИЈА СТОЈАНОСКА 24
196. ИЛИНА СПИРКОСКА 19
197. МИЛИЦА БУБАЛО 22
198. АНЕТА КРСТЕСКА 23
199. СИМОНА ДЕСПОТОСКА 22
200. МИХАИЛ ТОЛЕВ 23
201. АРБЕР МУРАТИ 17
202. ВАЛБОНА НЕЗИРИ 23
203. ТАРА МОЈСОСКА 20
204. АЛЕКСАНДАР РИСТОСКИ 22
205. ЈАСНА МАЏОСКА 16
206. КИРИЛ ЛАЗОВ 23
208. ЕРХАН САЛКОСКИ 23
209. НАТАЛИ ИЛИЕСКА 17
210. АНГЕЛА ГАВРИЛОВА СТАМЕНКОСКА 24
211. АНГЕЛ СТЕФАНОВ 24
212. САЊА БОШКОВСКА 24
213. МАРТИН АНАСТАСОВ 23
214. РАДИЦА СТОЈЧЕВСКА 20
215. МАРТИН БАЈЛОЗОВ 22
216. АРАТАН ХАЈДАРИ 19
217. МАРИИЈА ТАШКОВСКА 24
218. БИЛЈАНА АНДОНОВСКА ДОКОВСКА 21
219. ЃОРГИ СТОЈЧЕВ 24
318. МИЛАН ГРУЈОСКИ 24
220. ВЕТОН ЧИЧЕ 24
221. ЉУЉЈЕТА БАРЈРАМИ МУСЛИУ 19
222. АНА МАРИЈА ТАСЕВА ВАСИЛЕВА 24
223. САЊА МИЛУНОВИЌ 22
224. ТАТЈАНА СТОЈАНОСКА 23
225. ФИКРЕТ ДЕМИШОСКИ 21
226. МИКИ ЃОРЕСКИ 24
227. МАРИЈА ВАСОВА 21
228. ГЕНТ БИЉАЛИ 23
229. ИВАНА БАБАЉ ВЕЉАНОВСКИ 24
230. ЕМИЛИЈА ДИМИТРОВА 19
231. АДРИАН ПЕТРЕВСКИ 23
232. КРИСТИНА ТРАЈЧЕВА ШИНДЕЛАР 23
233. БЛАГИЦА ПЕЦАНОВА 24
234. КАТЕРИНА ЛАКОВИЌ 24
235. ЉУБИНКА ДЕМЈАНОСКА КРСТИЌ 24
236. БЛЕТА ЗИБА 22
237. КРИСТИЈАН ЧАУШЕВСКИ 23
238. ЕЛЕНИЦА АЦЕВСКА 24
239. АЛЕКСАНДРА ТАНЕВСКА 21
240. АТЕМЕ КАРИЕ 20
241. НИКОЛА ДИМОВ 22
242. ОЛИВЕР ЛАЗАРОВСКИ 24
243. СТЕФАНИ ЃОРЃИОСКА 24
244. БЕСИМ МЕМЕДИ 20
245. АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА 22
246. ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВСКА 24
247. ЛЕОНИД РАМОВ 20
248. ПРАНВЕРА РАМАДАНИ 24
249. АНГЕЛИНА НИКОЛВА 23
250. ЛАЗАР КОСТОСКИ 19
251. МАРИЈА ГАРЕСКА 24
252. ЛИРИДОНА МУРТИШИ 24
253. СОЊА ТАСИЌ 22
254. ЗАРИЈЕ АМЕТИ 22
255. ТАТЈАНА ЈАКИМОВА АТАНАСОВСКИ 23
256. ВИКТОР СПАСОВСКИ 24
257. АЛЕКСАНДРА ЃОНЧЕСКА 24
258. МЕЈДИН ИБРАИМ 19
259. АНГЕЛА ОКЛЕСКА 23
260. ГОЦЕ ГУЛЕСКИ 23
261. АНГЕЛА ВОЛЧЕСКА 23
262. АЛЕКСАНДРА НЕДЕЛКОВСКА 21
263. ЕМИЛИЈА ПАСКОСКА 20
264. ИЛИР АЛИУ 20
265. МАРИЈАН АНАКИЕВСКИ 21
266. АЛЕКСАНДРА АНГЕЛОВА 23
267. САЊА КОЛЕВСКА 19
268. ВЕРИЦА ПАВЛЕВА ЈОВАНОВА 24
269. ВИКТОРИЈА ЗАРОВСКА 24
270. БЕСА ПАЛОШИ 21
271. МУАЈЕТ АМЕТИ 14
272. САРА ХАЏИТРИФОН 23
273. ДЕЈАН ТАНЕСКИ 23
274. СОФИЈА МАТЕСКА 24
275. НАТАША СТАНОЈЕВИЌ 24
276. МОНИКА ЈОВЧЕВСКА 20
277. НАТАША ВАСИЛЕСКА 21
278. ИВАН МАНОВ 24
279. БОРИС ПАНЕВ 24
280. КАТЕРИНА КУЗМАНОВА 23
281. ЛЕОНИД МАВРОСКИ 16
282. ЈОВАНА СТОЈМЕНОВИЌ 25
283. БЕХИЈЕ НУХИЈУ 22
284. ЈУЛИЈА ЃИНОСКА 23
285. ГЛОРИЈА СТЕФАНОСКА 23
286. ИЛИР ЈАЈИ 23
287. ФЛОРЕНТ ЗЕНДЕЛИ 23
288. МАРИЈАНА ПЕТРУШЕВИЌ 23
289. ЧЛИРИМ ИСАКИ 24
290. МАРЈАН СИЉАНОСКИ 24
291. МАРИЈА КОСТОСКА 22
292. МЕВЛАНЕ ИСЛАМИ ЛИМАНИ 23
293. НИКОЛА ЈОСИМОВСКИ 23
294. БОЈАНА ГЕОРГИЕВА 23
295. ВЕРА ВИТАНОВА 22
296. САРА ЃОРЃИОСКА КЕБАКОСКА 23
297. ЗАНА МОЛИЌИ 22
298. АЛЕКСАНДАР КИКИРКОВСКИ 21
299. МАЈА ДЕЈКОСКА 24
300. АНИТА НАНУШЕВСКА 23
301. СТЕРЈА НИКОЛОВСКИ 22
302. ГАЗМЕНД ЕЉЕЗИ 23
303. ФАТИ ЕБИБИ 22
304. СНЕЖАНА ЈОВАНОВСКА 24
305. АРТА ТАФА 23
306. ДАРКО КИТАНОСКИ 23
307. ЕВА КРАЉЕВА 22
308. ПЕТАР КАНЕВЧЕ 24
309. ЛУЈЗА ДИМИТРОВА 18
310. РЕЗЕАРТ САЛИУ 20
311. САБИНА РУСТЕМОВСКА 24
312. ЈОВО БУРНЕСКИ 22
313. ЕМИЛИЈА СТАВРЕВСКА 22
314. ИВАНА ИГЊАТОВИЌ МИХАЈЛОВА 24
315. ВЛАТКО ЛУКАРОВ 18
316. ИВАНА МАРКОСКА 23
317. ЛЕАНДРА КАДРИУ 18