Резултати од испитот АЛС – 25.05.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ АЛС ОДРЖАН НА 25 MAJ

Ред. бр. Име и презиме на специјализант Бодови
Ред. бр. Име и презиме на специјализант Бодови
1. МАРИЈА МИЛЕСКА АВРАМОСКА 20
2. ДАНИЈА ТРАЈАНОВСКИ 18
3. БИЛЈАНА ЛАЗАРОВА 20
4. КРЕНАР МЕНА 21
5. ЕВА МАРКОВСКА 18
6. ВЕРИЦА ПАВЛЕВА ЈОВАНОВА 20
7. ЌЕНДРЕСА СЕЛА 18
8. ЦВЕТАНКА ТУЛЕВА АБРАШЕВА 21
9. МАРИЈА ЦВЕТКОВА МЛАДЕНОВСКА 18
10. МАРИЈА ПЕТКОСКА 22
11. МАРГАРИТА СИМОНОСКА 22
12. КАТЕРИНА ПЕТКОВСКА 22
13. РУХИДЕ АЗЕМИ НЕЗИРИ 18
14. МУСЛИЈА АДЕМОСКИ 18
15. ТЕУТА ЌАИЛИ ПАЈАЗИТИ 18
37. ЗАНА МАЛИЌИ 23
16. ФРОСИН А НИКОЛИЌ 18
17. МАРИЈАНА ТОМОВСКА 19
18. СТЕФАН АПОСТОЛОСКИ 18
19. ИГОР ШОЈЛЕВ 18
20. СЛАВИЦА ВУКАШИНОВИЌ ПОПОВСКА 25
21. МИМОЗА МИРКОСКА 18
22. ДИЈАНА БИБОВСКА 18
23. РИХАД РЕЏЕП 20
24. АНА МАРИЈА КУВЕНЏИСКА 22
25. ЕВА КРАЉЕВА 18
26. ЕМИЛИЈА ДИМИТРОВА 18
27. КУЈТИ РЕЏЕПИ 18
28. МАРИЈА БАЛШЕВСКА ВЕЗЕНКОСКА 21
29. ЕЛЕНА ЦОЦЕВА 21
30. МАЈА АНТЕВСКА 21
31. АЛЕКСАНДАР ЃЕРОСКИ 20
32. КАТЕРИНА ЛАКОВИЌ 25
33. БЛАГОРОДНА ИЛИЕВ 24
34. ЕЛЕНА ЧУРКОСКА ТРАЈКОВСКА 25
35. ГАЗМЕНД ЕЉЕЗИ 24
36. ТЕОДОРА ЈАКИМОВСКА 25
38. МИХАИЛ ТОЛЕВ 25
39. ВЕСНА НИКОЛОВА ТРАЈЧЕВСКА 25
40. ДАЈАНА БЕЛКОСКА БЛАЖЕСКА 21
41. АНГЕЛА ПЕТРОВСКА СИМИЌ 22
42. САЊА БОШКОВСКА 19
43. ТАТЈАНА ЈАКИМОВА АТАНАСОВА 18
44. ВЛАТКО КАРАНФИЛОВСКИ 22
45. МАЈА ВЕЛКОСКА 22
46. ГЛОРИЈА СТЕФАНОСКА 23
47. БЕКИМ АЏАМИ 22
48. ЕДИС ЈУКИЌ 25
49. ТАЊА КАРОВА 24
50. БОЈАНА ДАСКАЛОВ 19
80. БЛАГИЦА ПЕЦАНОВА 24
51. САРА АЛЕКСОВСКА 19
52. МАРИЈАНА ПЕТРУШЕВИЌ 19
53. ЕЛИФ ВРАЈНКО 21
54. ИНДРИТ КАПРОЛИ 18
55. ПЕТАР КУЗМАНОВСКИ 21
56. ТЕОДОРА ТОДОРОВА 21
57. АНЕТА КРСТЕСКА 22
58. НАТАЛИ ИЛИЕСКА 22
59. ЕЛЕНА ЈАНУШЕСКА 18
60. АЛЕКСАНДРА СЕРВИНИ 23
61. АНГЕЛА ОКЛЕСКА 21
62. САБИНА РУСТЕМОВСКА 21
63. ФАИК ДЕМИРИ 18
64. БЛЕТА ЗИБА 18
65. АЛЕКСАНДРА ЃОНЧЕСКА 18
66. ЕМИЛИЈА СТАВРЕВСКА 21
67. МАРИЈА ТРАЈЧУЛЕСКА 22
68. МАРИНА ХРИСТОВСКА 18
69. НИКОЛА МАНЕВ 22
70. СЕВЏАНЕ ЖАКУ 23
71. ИСМАИЛ МУАРЕМ 23
72. ЕДОНА АБДИУ ЏАМБАЗИ 22
73. ВЛАТКО БОЈОСКИ 24
74. ФАТИ ЕБИБИ 20
75. ЛАЗАР КОСТОВСКИ 22
76. САЊА ТРАЈАНОВИЌ 25
77. ДИЈАНА СТАНКОВСКА НАСТЕВСКА 23
78. АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ 21
79. АНИТА ХАЏИ МАНЧЕВА 25
81. АНИТА НИКОЛОВСКИ 25
82. НАТАША МАЛИНОВА 25
83. ДАНЧЕ ГЛИГОРОВА 25
84. АИДА БЕГУ 23
85. ЃОРГИ СТОЈЧЕВ 25
86. КРИСТИНА ПЕТРОВА 25
87. АНГЕЛА ГАВРИЛОВА 23
88. МОНИКА РИСТОВ 23
89. ЕМИЛИЈАН ЈУСУФОВСКИ 21
90. БЛЕДАР АСАНИ 21
91. СТЕРИЈА НИКОЛОВСКИ 21
92. САЊА КОЛЕВСКА 19
110. МАРИНА ЈАКИМОСКА ДИМКОВСКА 18
93. БОЈАНА БАТКОСКА ШЕКУТКОСКА 18
94. ВИОЛЕТА АНДРЕЕВСКА 22
95. МАРИЈАН АНАЌИЕВСКИ 22
96. ПАВЛИНКА ЧАВДАРОВА 24
97. БРАНКИЦА ВАРОШАНСКА 24
98. ФАЈТОН ДЕМА 25
99. ЕМИНЕ МУСТАФА ЈАШАРИ 25
100. ЈОВО БУРНЕСКИ 22
101. ЃОРЃИ НЕСТОРОВ 18
102. АНИТА НАНУШЕВСКА 19
103. СОЊА ПОПОВСКА 19
104. АРБАНА РЕЏЕПИ 18
105. ГОЦЕ ГУЛЕСКИ 20
106. АЛЕКСАНДРА НЕДЕЛКОВСКА 20
107. ДАНИЕЛ ЃОРЃИЕВСКИ 20
108. ИВАНА ЈОВАНОВСКА 22
109. СВЕТЛАНА МАЈОСКА КОСТАДИНОСКА 20
111. ЕЛЕОНОРА ЈОВАНОВА ПЕПЕЛАШЕВА 20
112. АРТАН ХАЈДАРИ 21
113. ЕЛЕНА МАТЕСКА 18
114. АНА ТАЛЕВСКА 19
115. НАТАЛИ ТАНЕСКА СПИРКОСКА 18
116. ВИКТОРИЈА БОШКОСКА 23
117. АРТА ТАФА 22
118. САШО ПУЦАКОСКИ 19
119. СТЕФАН ПАНДИЛОВ 19
120. ДАРКО ВЕЉАНОСКИ 18
121. АДРИАНА ЕЈУПИ 18
122. ХАРИС СУЛЕЈМАНИ 13
123. МАРИЈА КОСТОСКА 14
162. ОЛИВЕР ЛАЗАРОВСКИ 15
124. ИСИДОРА СТЕФАНОСКИ ЈОВЧЕСКИ 12
125. ТАЛЕСКИ ДАРИО 16
126. ЕРМИРА ЛАБЕНИШТА 9
127. РЕНАТА КОЧОСКА 16
128. ЕЛЕНА ЈОСИФОСКА 14
129. СЕНИЈА КАХВЕЏИ 12
130. НИКОЛА ЈОСИМОВСКИ 10
131. АЈШЕ МИФТАРИ ВЕЏИИ 14
132. ЗОРИЦА ИВАНОВСКА 14
133. СИЛВАНА СТЕФАНОСКА 15
134. ФЛАРУШЕ ОСМАНИ 5
135. АНГЕЛ СТЕФАНОВ 16
136. МАРЈАН СИЉАНОСКИ 13
137. АЈЕТ АСАНИ 13
138. АЛЕКСАНДАР РИСТЕВСКИ 14
139. СТОЈАНЧО ЈОВАНОВСКИ 12
140. МИЛАН ГРУЈОСКИ 16
141. МАЈА ДЕЈКОСКА 15
142. МИРЈАНА МИТРЕВА РУСЕВА 16
143. АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА 16
144. ЛИРИДОНА МУРТИШИ 17
145. АНГЕЛА ВОЛЧЕСКА 14
146. НАДРЧИМ МУРАТИ 13
147. РРОН ЕЛЕЗИ 14
148. АРТОН ЈАКИПИ 14
149. АЛЕКСАНДРА КАРАШИНСКА ПЕТРУШЕВСКА 16
150. ЈАСМИНА РАДЕСКА 12
151. ИВА МИЦЕВСКА 14
152. РЕЗЕАРТ САЛИУ 9
153. САЊА ЃОРЕВСКИ 14
154. ВЕСНА СЛАВКОВИЌ 16
155. ИВАНА АХТАРОВА 16
156. БУРИМ АРИФИ 17
157. ДИАНА ЈОВАНОВА 15
158. АРДИТ АЛИЛИ 17
159. КУЈТИМ ИСЕИНИ 14
160. СОФИЈА МАТЕСКА 17
161. ЈЕТМИР КАРИМАНИ 12