[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ АТЛС НА 26.04.2023 ГОДИНА [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959" data_tables_td_font_size="12px" language_on="true" language="Macedonian" base_style="display themeroller" buttons_on="true" csv_on="true" excel_on="true" pdf_on="true" print_on="true" colreorder_on="true" data_tables_rowselect_bordercolor="#9f63ff" paging_on="true" ordering_on="true" info_on="true"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ  АТЛС ОДРЖАН НА 06.04.2023год [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959" data_tables_td_font_size="12px" language_on="true" language="Macedonian" base_style="display themeroller" buttons_on="true" csv_on="true" excel_on="true" pdf_on="true" print_on="true" colreorder_on="true" data_tables_rowselect_bordercolor="#9f63ff" ordering_on="true" info_on="true" searching_on="true" invcolsearch_on="true" highlight_on="true" data_tables_highlight_color="#ffffff" data_tables_highlight_bgcolor="#fc634a"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] I ГРУПА [/vc_column_text][vc_column_text] Ред број   Име и презиме на  специјализантот       дата Час 1 АРТАН ХАЈДАРИ 13.03.2023 09-10ч 2 КРСТО  НИКОЛИЌ 13.03.2023 09-10ч 3 АНИТА НАНУШЕВСКА 13.03.2023 09-10ч 4 ЕЛЕНА ЧУРКОСКА ТРАЈКОВСКА 13.03.2023 09-10ч 5 ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ 13.03.2023 09-10ч 6 ЈАСМИНА ТРАЈКОВА  13.03.2023 09-10ч 7 ТЕОДОРА ТОДОРОВА  13.03.2023 10-11ч 8 ДАНЧЕ ГЛИГОРОВА ДОНЕВА  13.03.2023 10-11ч 9 САШО ПУЦАКОСКИ  13.03.2023 10-11ч 10 МАРИНА ДУДЕСКА  13.03.2023 10-11ч 11               НАТМИР МУСЛИУ 13.03.2023 10-11ч 12 АЛЕКСАНДРА ТАНЕВСКА 13.03.2023 10-11ч 13 КРЕНАР МЕНА  13.03.2023 11-12ч 14 СИЛВИЈА АТАНАСОВА 13.03.2023 11-12ч 15 ДАРКО ВЕЛЈАНОСКИ 13.03.2023 11-12ч 16 ДИАНА ЈОВАНОВА 13.03.2023 11-12ч 17 МИШО...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] Ред.бр ИМЕ ПРЕЗИМЕ БОДОВИ 1 АРТАН ХАЈДАРИ 21 2 КРСТО НИКОЛИЌ 23 3 АНИТА НАНУШЕВСКА 22 4 ЕЛЕНА ЧУРКОСКА ТРАЈКОВСКА 22 5 ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ 22 6 ЈАСМИНА ТРАЈКОВА  24 7 ТЕОДОРА ТОДОРОВА  25 8 ДАНЧЕ ГЛИГОРОВА ДОНЕВА  25 9 САШО ПУЦАКОСКИ  22 10 МАРИНА ДУДЕСКА  23 11 МАРИЈАНА КАЦАРСКА 24 12 АЛЕКСАНДРА ТАНЕВСКА 23 13 КРЕНАР МЕНА  24 14 СИЛВИЈА АТАНАСОВА 23 15 КУЈТИМ ИСЕИНИ 17 16 ДИАНА ЈОВАНОВА 25 17 МИШО КРСТЕВСКИ 22 18 АЛЕКСАНДАР ПУПУНОСКИ 24 19 ФИЛИП ТРПЧЕСКИ 24 20 ЕРХАН САЛКОСКИ 24 21 ЕВА КРАЉЕВВА 20 22 ФАТЈОН ДЕМА 21 23 АИДА БЕГУ 22 24 ЈУЛИЈА АНГЕЛОВА ШИШКИН 23 25 КРИСТИЈАН СИМЈАНОСКИ  21 26 АДВИЕ МЕМЕТИ ТЕФИКУ 21 27 ГРЕГОР КРСТЕВСКИ 20 28 БЛЕДАР АСАНИ 24 29 АЛЕКСАНДРА СЕРВИНИ 25 30 ЕЛЕОНОРА ЛАЗАРОВА 24 31 ДАРКО ВЕЛЈАНОСКИ 24 32 НАТМИР МУСЛИУ 21 33 ВЕРИЦА...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]РАСПОРЕД ЗА ИСПИТ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT (ATLS)- НАПРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ПРИ ТРАУМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР [/vc_column_text][vc_column_text] I ГРУПА [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] РАСПОРЕД ЗА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД АЛС ОБУКА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2022 од 06.06.2022 до 14.06.2022 ВО МСЦ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]I Група  06.06.2022год   Ред.бр ИМЕ ПРЕЗИМЕ Час за полагање 1 МАРИЈА МИЛЕСКА АВРАМОСКА 9 до 10часот 2 ДАНИЈА ТРАЈАНОВСКИ 9 до 10часот 3 БИЛЈАНА ЛАЗАРОВА 9...