[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ АТЛС НА 26.04.2023 ГОДИНА [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959" data_tables_td_font_size="12px" language_on="true" language="Macedonian" base_style="display themeroller" buttons_on="true" csv_on="true" excel_on="true" pdf_on="true" print_on="true" colreorder_on="true" data_tables_rowselect_bordercolor="#9f63ff" paging_on="true" ordering_on="true" info_on="true"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] I ГРУПА [/vc_column_text][vc_column_text] Ред број   Име и презиме на  специјализантот       дата Час 1 АРТАН ХАЈДАРИ 13.03.2023 09-10ч 2 КРСТО  НИКОЛИЌ 13.03.2023 09-10ч 3 АНИТА НАНУШЕВСКА 13.03.2023 09-10ч 4 ЕЛЕНА ЧУРКОСКА ТРАЈКОВСКА 13.03.2023 09-10ч 5 ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ 13.03.2023 09-10ч 6 ЈАСМИНА ТРАЈКОВА  13.03.2023 09-10ч 7 ТЕОДОРА ТОДОРОВА  13.03.2023 10-11ч 8 ДАНЧЕ ГЛИГОРОВА ДОНЕВА  13.03.2023 10-11ч 9 САШО ПУЦАКОСКИ  13.03.2023 10-11ч 10 МАРИНА ДУДЕСКА  13.03.2023 10-11ч 11               НАТМИР МУСЛИУ 13.03.2023 10-11ч 12 АЛЕКСАНДРА ТАНЕВСКА 13.03.2023 10-11ч 13 КРЕНАР МЕНА  13.03.2023 11-12ч 14 СИЛВИЈА АТАНАСОВА 13.03.2023 11-12ч 15 ДАРКО ВЕЛЈАНОСКИ 13.03.2023 11-12ч 16 ДИАНА ЈОВАНОВА 13.03.2023 11-12ч 17 МИШО...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]РАСПОРЕД ЗА ИСПИТ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT (ATLS)- НАПРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ПРИ ТРАУМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР [/vc_column_text][vc_column_text] I ГРУПА [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED TRAUMA LIIFE SUPPORT (ATLS)- НАПРЕДНО  ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ПРИ ТРАУМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2023 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР   [/vc_column_text][vc_column_text] I ГРУПА [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] РАСПОРЕД ЗА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД АЛС ОБУКА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2022 од 06.06.2022 до 14.06.2022 ВО МСЦ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]I Група  06.06.2022год   Ред.бр ИМЕ ПРЕЗИМЕ Час за полагање 1 МАРИЈА МИЛЕСКА АВРАМОСКА 9 до 10часот 2 ДАНИЈА ТРАЈАНОВСКИ 9 до 10часот 3 БИЛЈАНА ЛАЗАРОВА 9...

РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS) - НАПРЕДНО  ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ  НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2022 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР...