[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] бр. Име и презиме Поени 1 ТАМАРА ВУКОВИЌ 17 2 ДЕЈАН СПАСОВ 14 3 НЕМАЊА РАНКОВИЌ 14 4 ЛУЛЈЕТА ЈУСУФИ ОСМАНИ 14 5 НИКОЛА БОЖИНОВСКИ 14 6 ТОМИСЛАВ ПЛОДАНОВ 14 7 ЕЛМЕДИНА СУЛЈЕМАНИ 13 8 ФИТИМ ДЕАРИ 9 9 ИВАНА ФИЛИПОВА 12 10 ФАТИМЕ ТАИРИ 11 11 ГОЈАРТ ХАЈРЕДИНИ 13 12 САНДРА СТОЈАНОВСКА 13 13 АЛЕКСАНДРА БАНЕВА 12 14 МИРЛИНДА КАДРИУ 13 15 СЕБЕХАТ СЕЈДИЈИ САИТИ 11 16 ТЕУТА ЕМИНИ РУШИТИ 13 17 МУХАМЕДИН ЗУБЕРИ 12 18 АНА МАДИЌ 13 19 САЊА ПАШОСКИ 12 20 САНДРА ЈОСИФОВА РИСТОВСКА 14 21 САБИР СУЛЕЈМАН 14 22 АНГЕЛА МАРТИНОСКА 14 23 ГЕЗИМЕ МУРАТИ САЛИЈИ 8 24 СОФИЈА ПЕШОВА 10 25 АРТА ЏЕМАИЛИ 11 26 ДАФИНА АЛИЛИ 13 27 ДАНИЕЛ ЈОВАНОВСКИ 12 28 НАРЦИЗЕ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]I ГРУПА   1. АТИФЕТЕ ЈАКУПИ 12.03.2024 10ч-11ч 2. ФИЛИП ДИМОВСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 3. ИВАНА СТОЈАНОСКА  12.03.2024 10ч-11ч 4. ТАНЕВСКА ТАМАРА 12.03.2024 10ч-11ч 5.     АНАСТАСИЈА БАЛЕВСКА 12.03.2024 10ч-11ч 6. СИМОНА ПАРУЛЕСКА 12.03.2024 10ч-11ч 7. МАРИНА ЧАВКОСКА 12.03.2024 10ч-11ч 8. АНДРЕЈ ЈОРДАНОВ 12.03.2024 10ч-11ч 9. ДЕЈАН ТРПЕВСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 10. ЕРМИН РЕНДА 12.03.2024 10ч-11ч 11. КАТЕРИНА КИТЕСКА 12.03.2024 10ч-11ч 12. МАРИО МЛАДЕНОВСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 13. СОФИЈА ЦРЦЕВСКА 12.03.2024 10ч-11ч 14. МИХАЈЛО РОЏЕВСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 15. ИВОНА  КАРАЏОСКА 12.03.2024 10ч-11ч 16. ИВАНА ДИМОСКА 12.03.2024 10ч-11ч 17. РИСТО БАШУРОСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 18. КАТЕРИНА ИВАНОВСКА 12.03.2024 10ч-11ч 19. АВДИ НАЗИФИ 12.03.2024 10ч-11ч 20. САЊА ПАШОСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 21. АДРИЈАН ИМЕРИ 12.03.2024 10ч-11ч 22. КЕНДРЕСА КАДРИУ 12.03.2024 10ч-11ч 23. МИРЛИНДА КАДРИУ 12.03.2024 10ч-11ч 24. БЕСНИК АЛИТИ 12.03.2024 10ч-11ч 25. СТЕФАН ВАСИЛЕВСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 26. МАРИЈА  ЈОРДАНОВСКА 12.03.2024 10ч-11ч 27. ЕВГЕНИЈА НИКОЛОВА 12.03.2024 10ч-11ч 28. ФАТЉУМЕ НУРЕДИНИ 12.03.2024 10ч-11ч 29. НАТАЛИЈА ЧАНЕВА 12.03.2024 10ч-11ч 30. МИРЈАНА  НИКОЛВА 12.03.2024 10ч-11ч 31. АНАСТАСИЈА МИЛЕНКОСКА 12.03.2024 10ч-11ч 32. КОНСТАНТИНА ЈОВАНОВА 12.03.2024 10ч-11ч 33. МАРИЈА ТЕМЕЛКОСКА  12.03.2024 10ч-11ч 34. ЗОРАН ФАРМАКОСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 35. СТОЈАНКА ЕНИМИТЕВА 12.03.2024 10ч-11ч 36. МАЛИГОНА РЕЏЕПИ 12.03.2024 10ч-11ч 37. ЕМИЛИЈА...

Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час 1. АНАСТАСИЈА БАЛЕВСКА 22.01.2024 10ч-13ч 2. ИВАНА  СТОЈАНОСКА 22.01.2024 10ч-13ч 3. ТАМАРА  ТАНЕВСКА 22.01.2024 10ч-13ч 4. КАТЕРИНА КИТЕСКА 22.01.2024 10ч-13ч 5.  ФИЛИП ДИМОВСКИ 22.01.2024 10ч-13ч 6. СИМОНА ПАРУЛЕСКА 22.01.2024 10ч-13ч 7. НИКОЛА ТУТУРЕСКИ 22.01.2024 10ч-13ч 8. МАРИНА ЧАВКОСКА 22.01.2024 10ч-13ч 9. АЛЕКСАНДРА РАДИЌ БЕЛЕСКА 22.01.2024 10ч-13ч 10. МИХАЈЛО РОЏЕВСКИ 22.01.2024 10ч-13ч 11. БЕСМИРА ИСАКУ 22.01.2024 10ч-13ч 12. АЛЕКСАНДРА ЈАКИМОВСКИ 22.01.2024 10ч-13ч 13. САМЕДИН БИСЛИМИ 22.01.2024 10ч-13ч 14. ЕРМИН РЕНДА  22.01.2024 10ч-13ч 15. МАРИЈА ЛАЗОВСКА НИКОЛОВСКА 22.01.2024 10ч-13ч 16. АНДИ АЛИУ 22.01.2024 10ч-13ч 17. ОРНЕЛА ЛАЧИ 22.01.2024 10ч-13ч 18. МАРИО МЛАДЕНОВСКИ 22.01.2024 10ч-13ч 19. МОНИКА ЛУКАРОВСКА 22.01.2024 10ч-13ч 20. ДЕЈАН ТРПЕВСКИ 22.01.2024 10ч-13ч 21. ЃОРГИ СТАВРИЌ 22.01.2024 10ч-13ч 22. СЕЛМА РУСТЕМИ 22.01.2024 10ч-13ч 23. АНДРЕЈ  ЈОРДАНОВ 22.01.2024 10ч-13ч   2 ГРУПА   Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час 1. МАРИЈА ПОПОВА 23.01.2024 10ч-13ч 2. СИМОНА КОЦЕВА 23.01.2024 10ч-13ч 3. ЗОРАНЧО НАЈДОСКИ 23.01.2024 10ч-13ч 4. КОНСТАНТИН САВОСКИ 23.01.2024 10ч-13ч 5.  ДАНИЕЛ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]РАСПОРЕД ЗА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ  ЗА МОДУЛОТ PEDIATRIC LIIFE SUPPORT (PLS)- ПЕДИЈАТРИСКО  ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ  НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2023 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] I ГРУПА Ред број   Име и презиме на  специјализантот  ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПЛС ОДРЖАН НА 24/25.10.2023 год [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959" data_tables_td_font_size="12px" language_on="true" language="Macedonian" base_style="display themeroller" buttons_on="true" csv_on="true" excel_on="true" pdf_on="true" print_on="true" colreorder_on="true" data_tables_rowselect_bordercolor="#9f63ff" ordering_on="true" info_on="true" searching_on="true" invcolsearch_on="true" highlight_on="true" data_tables_highlight_color="#ffffff" data_tables_highlight_bgcolor="#fc634a"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]I ГРУПА 1. ЕМИЛИЈА  МИЌУНОВИЌ 24.10.2023 10ч - 11ч 2. САЊА  БОШКОВСКА  24.10.2023 10ч - 11ч 3. ВИКТОРИЈА   БОШКОВСКА 24.10.2023 10ч - 11ч 4. БЛЕДАР  АСАНИ 24.10.2023 10ч - 11ч 5.     АРТА  ТАФА 24.10.2023 10ч - 11ч 6. МАЈА  ДЕЈКОСКА 24.10.2023 10ч - 11ч 7. ПАВЛИНА  БУДИЌ  КОЦЕВСКА 24.10.2023 10ч - 11ч 8. ЕМИЛИЈА ТАНЕСКА КОЛАРОВСКА 24.10.2023 10ч - 11ч 9. ЈОВО БУРНЕСКИ 24.10.2023 10ч - 11ч 10. АЛМА  МУСТАФОВА 24.10.2023 10ч - 11ч 11. БОРИС ПАНЕВ 24.10.2023 10ч - 11ч 12. ЕЛЕОНОРА...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] Се известуваат специјализантите кои се пред упис на специјалистички испит , а претходно испратија барање до Медицински факултет Скопје   Обуките за сите модули ќе започнат да се одржуваат од:   17.10.2023 (вторник) -БЛС со почеток во 10часот; 18.10.2023 (среда)- АЛС...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ PEDIATRIC  LIIFE SUPPORT (PLS) - НАПРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ПРИ ТРАУМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2023 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] I ГРУПА [/vc_column_text][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959" data_tables_td_font_size="12px"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ АТЛС НА 26.04.2023 ГОДИНА [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959" data_tables_td_font_size="12px" language_on="true" language="Macedonian" base_style="display themeroller" buttons_on="true" csv_on="true" excel_on="true" pdf_on="true" print_on="true" colreorder_on="true" data_tables_rowselect_bordercolor="#9f63ff" paging_on="true" ordering_on="true" info_on="true"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ  АТЛС ОДРЖАН НА 06.04.2023год [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959" data_tables_td_font_size="12px" language_on="true" language="Macedonian" base_style="display themeroller" buttons_on="true" csv_on="true" excel_on="true" pdf_on="true" print_on="true" colreorder_on="true" data_tables_rowselect_bordercolor="#9f63ff" ordering_on="true" info_on="true" searching_on="true" invcolsearch_on="true" highlight_on="true" data_tables_highlight_color="#ffffff" data_tables_highlight_bgcolor="#fc634a"...