[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]I ГРУПА   1. АТИФЕТЕ ЈАКУПИ 12.03.2024 10ч-11ч 2. ФИЛИП ДИМОВСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 3. ИВАНА СТОЈАНОСКА  12.03.2024 10ч-11ч 4. ТАНЕВСКА ТАМАРА 12.03.2024 10ч-11ч 5.     АНАСТАСИЈА БАЛЕВСКА 12.03.2024 10ч-11ч 6. СИМОНА ПАРУЛЕСКА 12.03.2024 10ч-11ч 7. МАРИНА ЧАВКОСКА 12.03.2024 10ч-11ч 8. АНДРЕЈ ЈОРДАНОВ 12.03.2024 10ч-11ч 9. ДЕЈАН ТРПЕВСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 10. ЕРМИН РЕНДА 12.03.2024 10ч-11ч 11. КАТЕРИНА КИТЕСКА 12.03.2024 10ч-11ч 12. МАРИО МЛАДЕНОВСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 13. СОФИЈА ЦРЦЕВСКА 12.03.2024 10ч-11ч 14. МИХАЈЛО РОЏЕВСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 15. ИВОНА  КАРАЏОСКА 12.03.2024 10ч-11ч 16. ИВАНА ДИМОСКА 12.03.2024 10ч-11ч 17. РИСТО БАШУРОСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 18. КАТЕРИНА ИВАНОВСКА 12.03.2024 10ч-11ч 19. АВДИ НАЗИФИ 12.03.2024 10ч-11ч 20. САЊА ПАШОСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 21. АДРИЈАН ИМЕРИ 12.03.2024 10ч-11ч 22. КЕНДРЕСА КАДРИУ 12.03.2024 10ч-11ч 23. МИРЛИНДА КАДРИУ 12.03.2024 10ч-11ч 24. БЕСНИК АЛИТИ 12.03.2024 10ч-11ч 25. СТЕФАН ВАСИЛЕВСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 26. МАРИЈА  ЈОРДАНОВСКА 12.03.2024 10ч-11ч 27. ЕВГЕНИЈА НИКОЛОВА 12.03.2024 10ч-11ч 28. ФАТЉУМЕ НУРЕДИНИ 12.03.2024 10ч-11ч 29. НАТАЛИЈА ЧАНЕВА 12.03.2024 10ч-11ч 30. МИРЈАНА  НИКОЛВА 12.03.2024 10ч-11ч 31. АНАСТАСИЈА МИЛЕНКОСКА 12.03.2024 10ч-11ч 32. КОНСТАНТИНА ЈОВАНОВА 12.03.2024 10ч-11ч 33. МАРИЈА ТЕМЕЛКОСКА  12.03.2024 10ч-11ч 34. ЗОРАН ФАРМАКОСКИ 12.03.2024 10ч-11ч 35. СТОЈАНКА ЕНИМИТЕВА 12.03.2024 10ч-11ч 36. МАЛИГОНА РЕЏЕПИ 12.03.2024 10ч-11ч 37. ЕМИЛИЈА...

Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час 1. АНАСТАСИЈА БАЛЕВСКА 22.01.2024 10ч-13ч 2. ИВАНА  СТОЈАНОСКА 22.01.2024 10ч-13ч 3. ТАМАРА  ТАНЕВСКА 22.01.2024 10ч-13ч 4. КАТЕРИНА КИТЕСКА 22.01.2024 10ч-13ч 5.  ФИЛИП ДИМОВСКИ 22.01.2024 10ч-13ч 6. СИМОНА ПАРУЛЕСКА 22.01.2024 10ч-13ч 7. НИКОЛА ТУТУРЕСКИ 22.01.2024 10ч-13ч 8. МАРИНА ЧАВКОСКА 22.01.2024 10ч-13ч 9. АЛЕКСАНДРА РАДИЌ БЕЛЕСКА 22.01.2024 10ч-13ч 10. МИХАЈЛО РОЏЕВСКИ 22.01.2024 10ч-13ч 11. БЕСМИРА ИСАКУ 22.01.2024 10ч-13ч 12. АЛЕКСАНДРА ЈАКИМОВСКИ 22.01.2024 10ч-13ч 13. САМЕДИН БИСЛИМИ 22.01.2024 10ч-13ч 14. ЕРМИН РЕНДА  22.01.2024 10ч-13ч 15. МАРИЈА ЛАЗОВСКА НИКОЛОВСКА 22.01.2024 10ч-13ч 16. АНДИ АЛИУ 22.01.2024 10ч-13ч 17. ОРНЕЛА ЛАЧИ 22.01.2024 10ч-13ч 18. МАРИО МЛАДЕНОВСКИ 22.01.2024 10ч-13ч 19. МОНИКА ЛУКАРОВСКА 22.01.2024 10ч-13ч 20. ДЕЈАН ТРПЕВСКИ 22.01.2024 10ч-13ч 21. ЃОРГИ СТАВРИЌ 22.01.2024 10ч-13ч 22. СЕЛМА РУСТЕМИ 22.01.2024 10ч-13ч 23. АНДРЕЈ  ЈОРДАНОВ 22.01.2024 10ч-13ч   2 ГРУПА   Ред. бр. Име и презиме на специјализант Дата на обука Час 1. МАРИЈА ПОПОВА 23.01.2024 10ч-13ч 2. СИМОНА КОЦЕВА 23.01.2024 10ч-13ч 3. ЗОРАНЧО НАЈДОСКИ 23.01.2024 10ч-13ч 4. КОНСТАНТИН САВОСКИ 23.01.2024 10ч-13ч 5.  ДАНИЕЛ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]РАСПОРЕД ЗА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ  ЗА МОДУЛОТ PEDIATRIC LIIFE SUPPORT (PLS)- ПЕДИЈАТРИСКО  ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ  НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2023 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] I ГРУПА Ред број   Име и презиме на  специјализантот  ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]I ГРУПА 1. ЕМИЛИЈА  МИЌУНОВИЌ 24.10.2023 10ч - 11ч 2. САЊА  БОШКОВСКА  24.10.2023 10ч - 11ч 3. ВИКТОРИЈА   БОШКОВСКА 24.10.2023 10ч - 11ч 4. БЛЕДАР  АСАНИ 24.10.2023 10ч - 11ч 5.     АРТА  ТАФА 24.10.2023 10ч - 11ч 6. МАЈА  ДЕЈКОСКА 24.10.2023 10ч - 11ч 7. ПАВЛИНА  БУДИЌ  КОЦЕВСКА 24.10.2023 10ч - 11ч 8. ЕМИЛИЈА ТАНЕСКА КОЛАРОВСКА 24.10.2023 10ч - 11ч 9. ЈОВО БУРНЕСКИ 24.10.2023 10ч - 11ч 10. АЛМА  МУСТАФОВА 24.10.2023 10ч - 11ч 11. БОРИС ПАНЕВ 24.10.2023 10ч - 11ч 12. ЕЛЕОНОРА...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] Се известуваат специјализантите кои се пред упис на специјалистички испит , а претходно испратија барање до Медицински факултет Скопје   Обуките за сите модули ќе започнат да се одржуваат од:   17.10.2023 (вторник) -БЛС со почеток во 10часот; 18.10.2023 (среда)- АЛС...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ PEDIATRIC  LIIFE SUPPORT (PLS) - НАПРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ПРИ ТРАУМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2023 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] I ГРУПА [/vc_column_text][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959" data_tables_td_font_size="12px"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ АТЛС НА 26.04.2023 ГОДИНА [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959" data_tables_td_font_size="12px" language_on="true" language="Macedonian" base_style="display themeroller" buttons_on="true" csv_on="true" excel_on="true" pdf_on="true" print_on="true" colreorder_on="true" data_tables_rowselect_bordercolor="#9f63ff" paging_on="true" ordering_on="true" info_on="true"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] I ГРУПА [/vc_column_text][vc_column_text] Ред број   Име и презиме на  специјализантот       дата Час 1 АРТАН ХАЈДАРИ 13.03.2023 09-10ч 2 КРСТО  НИКОЛИЌ 13.03.2023 09-10ч 3 АНИТА НАНУШЕВСКА 13.03.2023 09-10ч 4 ЕЛЕНА ЧУРКОСКА ТРАЈКОВСКА 13.03.2023 09-10ч 5 ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ 13.03.2023 09-10ч 6 ЈАСМИНА ТРАЈКОВА  13.03.2023 09-10ч 7 ТЕОДОРА ТОДОРОВА  13.03.2023 10-11ч 8 ДАНЧЕ ГЛИГОРОВА ДОНЕВА  13.03.2023 10-11ч 9 САШО ПУЦАКОСКИ  13.03.2023 10-11ч 10 МАРИНА ДУДЕСКА  13.03.2023 10-11ч 11               НАТМИР МУСЛИУ 13.03.2023 10-11ч 12 АЛЕКСАНДРА ТАНЕВСКА 13.03.2023 10-11ч 13 КРЕНАР МЕНА  13.03.2023 11-12ч 14 СИЛВИЈА АТАНАСОВА 13.03.2023 11-12ч 15 ДАРКО ВЕЛЈАНОСКИ 13.03.2023 11-12ч 16 ДИАНА ЈОВАНОВА 13.03.2023 11-12ч 17 МИШО...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]РАСПОРЕД ЗА ИСПИТ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT (ATLS)- НАПРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ПРИ ТРАУМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР [/vc_column_text][vc_column_text] I ГРУПА [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED TRAUMA LIIFE SUPPORT (ATLS)- НАПРЕДНО  ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ПРИ ТРАУМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2023 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР   [/vc_column_text][vc_column_text] I ГРУПА [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff"...