[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] бр. Име и презиме Поени 1 ТАМАРА ВУКОВИЌ 17 2 ДЕЈАН СПАСОВ 14 3 НЕМАЊА РАНКОВИЌ 14 4 ЛУЛЈЕТА ЈУСУФИ ОСМАНИ 14 5 НИКОЛА БОЖИНОВСКИ 14 6 ТОМИСЛАВ ПЛОДАНОВ 14 7 ЕЛМЕДИНА СУЛЈЕМАНИ 13 8 ФИТИМ ДЕАРИ 9 9 ИВАНА ФИЛИПОВА 12 10 ФАТИМЕ ТАИРИ 11 11 ГОЈАРТ ХАЈРЕДИНИ 13 12 САНДРА СТОЈАНОВСКА 13 13 АЛЕКСАНДРА БАНЕВА 12 14 МИРЛИНДА КАДРИУ 13 15 СЕБЕХАТ СЕЈДИЈИ САИТИ 11 16 ТЕУТА ЕМИНИ РУШИТИ 13 17 МУХАМЕДИН ЗУБЕРИ 12 18 АНА МАДИЌ 13 19 САЊА ПАШОСКИ 12 20 САНДРА ЈОСИФОВА РИСТОВСКА 14 21 САБИР СУЛЕЈМАН 14 22 АНГЕЛА МАРТИНОСКА 14 23 ГЕЗИМЕ МУРАТИ САЛИЈИ 8 24 СОФИЈА ПЕШОВА 10 25 АРТА ЏЕМАИЛИ 11 26 ДАФИНА АЛИЛИ 13 27 ДАНИЕЛ ЈОВАНОВСКИ 12 28 НАРЦИЗЕ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПЛС ОДРЖАН НА 24/25.10.2023 год [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959" data_tables_td_font_size="12px" language_on="true" language="Macedonian" base_style="display themeroller" buttons_on="true" csv_on="true" excel_on="true" pdf_on="true" print_on="true" colreorder_on="true" data_tables_rowselect_bordercolor="#9f63ff" ordering_on="true" info_on="true" searching_on="true" invcolsearch_on="true" highlight_on="true" data_tables_highlight_color="#ffffff" data_tables_highlight_bgcolor="#fc634a"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ  АТЛС ОДРЖАН НА 06.04.2023год [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959" data_tables_td_font_size="12px" language_on="true" language="Macedonian" base_style="display themeroller" buttons_on="true" csv_on="true" excel_on="true" pdf_on="true" print_on="true" colreorder_on="true" data_tables_rowselect_bordercolor="#9f63ff" ordering_on="true" info_on="true" searching_on="true" invcolsearch_on="true" highlight_on="true" data_tables_highlight_color="#ffffff" data_tables_highlight_bgcolor="#fc634a"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] Ред.бр ИМЕ ПРЕЗИМЕ БОДОВИ 1 АРТАН ХАЈДАРИ 21 2 КРСТО НИКОЛИЌ 23 3 АНИТА НАНУШЕВСКА 22 4 ЕЛЕНА ЧУРКОСКА ТРАЈКОВСКА 22 5 ТОМИСЛАВ МИЛУНОВИЌ 22 6 ЈАСМИНА ТРАЈКОВА  24 7 ТЕОДОРА ТОДОРОВА  25 8 ДАНЧЕ ГЛИГОРОВА ДОНЕВА  25 9 САШО ПУЦАКОСКИ  22 10 МАРИНА ДУДЕСКА  23 11 МАРИЈАНА КАЦАРСКА 24 12 АЛЕКСАНДРА ТАНЕВСКА 23 13 КРЕНАР МЕНА  24 14 СИЛВИЈА АТАНАСОВА 23 15 КУЈТИМ ИСЕИНИ 17 16 ДИАНА ЈОВАНОВА 25 17 МИШО КРСТЕВСКИ 22 18 АЛЕКСАНДАР ПУПУНОСКИ 24 19 ФИЛИП ТРПЧЕСКИ 24 20 ЕРХАН САЛКОСКИ 24 21 ЕВА КРАЉЕВВА 20 22 ФАТЈОН ДЕМА 21 23 АИДА БЕГУ 22 24 ЈУЛИЈА АНГЕЛОВА ШИШКИН 23 25 КРИСТИЈАН СИМЈАНОСКИ  21 26 АДВИЕ МЕМЕТИ ТЕФИКУ 21 27 ГРЕГОР КРСТЕВСКИ 20 28 БЛЕДАР АСАНИ 24 29 АЛЕКСАНДРА СЕРВИНИ 25 30 ЕЛЕОНОРА ЛАЗАРОВА 24 31 ДАРКО ВЕЛЈАНОСКИ 24 32 НАТМИР МУСЛИУ 21 33 ВЕРИЦА...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ АЛС ОДРЖАН НА 17.10.2022 год. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_data_tables data_tables_heading_color="#ffffff" data_tables_bg_color="#000000" data_tables_font_size="14px" data_tables_td_color="#595959" data_tables_td_font_size="12px" language_on="true" language="Macedonian" base_style="display themeroller" buttons_on="true" csv_on="true" excel_on="true" pdf_on="true" print_on="true" colreorder_on="true" data_tables_rowselect_bordercolor="#9f63ff" ordering_on="true" info_on="true" searching_on="true" invcolsearch_on="true" highlight_on="true" data_tables_highlight_color="#ffffff"...

РАСПОРЕД НА ОБУКИ ЗА МОДУЛОТ ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS) - НАПРЕДНО  ОДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ  НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ 2022 ГОДИНА ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР...