Në vitin 2014 dhe 2015, 45 mjekë nga 34 qendra të NUM-it nga Republika e Maqedonisë janë dërguar në trajnim në Qendrën rajonale për trajnim për mjekësi urgjente URLA në Izmir – Turqi. Të gjithë mjekët e përfunduan me sukses trajnimin dhe morën certifikata për edukatorë. Të njëjtët mjekë janë angazhuar për zbatimin e trajnimeve të të gjithë të punësuarve në shërbimet e NUM-it.