Qendra mjekësore simuluese

Divizioni 50, nr. 6

1000 Shkup

Adresa e emailit: msc@zdravstvo.gov.mk

Telefoni: 02 / 3112 – 276

Dergo nje email

    * Të dhëna të detyrueshme